Šanghaj

  • Datum otevření: 7. 1. 2023
  • Poselství: Miluj své bližní a všechno stvoření tak, jako ty jsi milován.
  • Patronace: Buddha
  • Barva: sytá zářivá žluť, zlatá
  • Místo: Šanghaj, chrám Longhua


Tímto portálem se otevřel nový cyklus 21 portálů Světla. Důležitá je spolupráce a porozumění ve všech úrovních bytí. Budovat a rozvíjet vztahy mezilidské, přátelské, pracovní i sami k sobě. Je to mimořádně silný portál, který spojuje Asii a Evropu. Dodává jim sílu a jednotu.

Portál světla v Šanghaji je výjimečný svým postavením. Je to sloup světla pro celou Čínu, ale taky nejdůležitější pro Asii. Buddha vše zaštiťuje svým učením o neubližování, o spolupráci a úctě ke všemu živému na této planetě. Jde o probuzení do Nové doby, do přechodu do Zlatého věku, kdy všechna náboženství by měla být v pokoře a úctě navzájem k sobě a respektovat můj plán pro Zemi. Stvořitel


Novéna nevinnosti

rozpálí doběla
tvé živé kosti

jsou tím
co drží tebe pohromadě
nedopusť mlčeti
sama sebe zradě

novéna nevinnosti

kosti co píšťaly
zvučné to strumenty
do tebe vloženy
by dechu dostály

není nik jiný
by na ně hrál
není nik jiný
by na tvých nohách stál

novéna nevinnosti

nesouc sebe sám
sobě sám zodpovídá
nesouc sebe sám
lehká pak každá tíha

novéna nevinnosti

tělo tvé ať
vzpříma ono stojí
kosti ty píšťaly
v jednu se pak spojí

dech tvůj
též s duchem vyrovná se
zazpívej svou píseň
o boží kráse

Amen


V novém portále se okamžitě schází velké shromáždění, všichni, kdo mohou, přicházejí na pomoc.

Tento portál je velmi důležitý a všichni zúčastnění vnímají před sebou těžký úkol, bude to velký oříšek.

Kolem chrámu Longhua se zvedá trychtýř – jakoby jednotlivá podlaží chrámu pokračovala až do vesmíru.

Lidé stojí dole a s nadějí se dívají, co se bude dít…

V portálu se všichni propojují přes srdce. Bude velká potřeba lásky, soucitu a pochopení k vyléčení této země.

Lidé Číny mají hluboko v sobě velkou jemnost a jemnocit, zároveň se sebou zachází velmi tvrdě a bezcitně. Každý sám sobě tu umí být krutým vládcem.

Kolem chrámu je bílý kornout jako květ lilie nebo tu rozkvétá obrovský lotosový květ.

„Rozpomeň se kolébko civilizace! Rozpomeň se na svá léta hojnosti a krásného umění!“

Pod lotosovým květem se mele všechno se vším – vyholené hlavy s černými tlustými copánky, světonázory, ohnutá záda žen i mužů, sklopené zraky, nabubřelost a krutost vůdců, … Číňané se bojí zvednout hlavu.

Nahoře už probíhá čištění, krásné energie se rozpínají jako deštník nad portálem a nad celou Čínou.

Lidé se sklopenými zraky dostávají zásah boží milosti přímo do srdce.

Budha podporuje svůj milovaný lid, podepírá každého slabého, dodává lidem odvahu, aby byli otevřeni boží milosti, aby otevřeli svá srdce. Každého Číňana drží za ruku, každému vstupuje do vědomí, aby každý obnovil svůj dech – duch.

Svět oněmí očekáváním veliké věci, velikého zázraku. Československé portály svítí, posílají svou čistou energii na pomoc tomuto portálu a propojují Evropu s Asií.

Vůně a čistota lotosového květu se line z Šanghaje na celou Asii, Evropu a celý svět.

Tisíce a miliony malých a velkých bolestí, co čítá každý lidský osud, je omýváno vodou, očištěno ohněm, ošetřeno větrem a pomazáno hojivými vonnými mastmi.

Celému uzdravujícímu procesu pomáhají svými modlitbami mniši z Tibetu, je to pro ně velmi důležité.

Zářivá žluť se mění ve zlatou. Zlatá čajová miska plná zlatého čaje je nápojem z lásky vyrostlým.

Číňané obcházejí nový portál s mírným , sotva znatelným úsměvem, avšak v hrudi je hřeje zažehnutá boží jiskra a čelo jim zdobí Stvořitelovo znamení.

Poselství: „Nesuď nikoho, pokud jsi neobul jeho boty, jeho život, jeho minulost a neuctil jeho předky. Miluj své bližní a všechno stvoření tak, jako ty jsi milován.“

Bůh je jeden jediný a nic není mimo něj.

Celý svět cítí úlevu a vděčnost za tento portál.

Óm mani padmé húm