top of page
Bangkok.jpg

Bangkok

  • Datum otevření: 21. 1. 2023

  • Poselství: bytí, vědomí, blaženost

  • Patronace: Višnu

  • Barva: smaragdově zelená, zlatá

  • Místo: Chrám Wat Arun Templ

Portál světla v Bangkoku je mimořádný svou silou uzdravovat všechny lidi, kteří se do portálu přenesou. Energie uzdravují jak mysl, tak i fyzické tělo. Zároveň se propojily portály světla v Šanghaji i Bombaji a vytvořily velmi silnou Asijskou bránu světla, která bude pomáhat všem lidem Asie. Portál velmi pomůže navýšit vibrace celému asijskému kontinentu.

Já jsem život. Pohyb v pohybu. Kolo života změna změnu provází ve své cykličnosti.

Stvořitel

Shromažďujeme se kolem chrámu Záře vycházejícího Slunce a hned se připojuje veškeré východní božstvo a všechna zjevení Višnu. Hluboce dýcháme a napojujeme se na energie východních náboženství a kultur, na velmi staré moudrosti, na prapřírodu. Vnímáme zcela jiné vibrace, než na jaké jsme zvyklí.

Zvedá se vír, v němž je hlavně zlatá, ale také všechny barvy spektra. Světelný sloup se zanořuje hluboko do vesmíru jako kanál pro Stvořitele do Země. Na stěně světelného sloupu září barevné drahokamy a rozsvěcují se texty. Jsou to moudrosti nashromážděné za tisíce a tisíce let a jsou překládány do srozumitelnosti dnešních dnů. Jsou to slova o lásce, míru, štěstí, blaženosti, moudrosti, zrcadlení.

Višnu je tu patronem jako symbol nezanikající blaženosti.

Ze semen  Země každý den a každý rok povstává nový a věčný život, obživa i radost a vycházející Slunce dává životadárnou energii každé rostlině, každému tvoru a každému srdci.

Smaragdově zelená vzlíná k nebi, kde přechází ve sluneční zlatou.

V tomto portálu se cítíme propojeni se záměrem Stvořitele zřít sám sebe v obrazu člověka, ve zmnožení možností, jak sám sebe uvidět a realizovat.

„Jsem tu, celý ponořen ve všem, tedy i v tobě. Nemohu se nikdy ztratit.“

Portál v Bangkoku se propojuje s portály v Šanghaji a v Bombaji a brána světla mezi nimi tvoří spásonosný deštník pro celou Asii.

bottom of page