top of page

Brána světla Česká republika

Dne 21. 3. 2020 se tři portály světla, Vyšehradský, Valašsko Bystřický i Orlovský propojily.

Dne 21.3.2020 se všechny tři portály světla Vyšehradský, Valašsko Bystřický i Orlovský propojily a umožnily, pomocí posvátné geometrie, vytvořit široký průchod světla na Zemi. Vznikla Brána Světla, která velmi pomůže navýšit vibrace tolik potřebné pro nás všechny na Zemi.

bottom of page