top of page

Panamský průplav

• Datum otevření: 28. 06. 2024

• Poselství: "Neboj se ničeho, člověče, všechno se děje správně." Stvořitel
"Jsem tvůj štít!" Archanděl Michael

• Patronace: archanděl Miachael

• Barva: zelenkavá, modrá, stříbrná

• Místo: Gamboa, Panamský průplav

Dnes otevřen další portál světla v Panamě na panamském průplavu v místě Gamboa. Je to důležitá spojnice mezi Tichým a Atlantickým oceánem a také spojnice mezi Severní a Jižní Amerikou. Je to důležitá křižovatka, také energetických drah Země.

Stvořitel

Patronem portálu světla je archanděl Michael, je představitel pravdy, světla a lásky. Pomáhá nám zpracovat bloky v podvědomí, karmické záležitosti i rodové linie. Čistí prostor od všech nepravostí a temných sil. Vždy se na mě můžete s důvěrou obrátit. Rád vám pomůžu.

archanděl Michael

Ze středu Země vyrůstá světelný sloup, protíná místo Gamboa v Panamském průlivu a míří vysoko do vesmíru.

Začínají se dít děje, nejdříve hlavně vertikálně. Všechno vystřeluje zespodu nahoru, jako když ve vodotrysku prýští voda vzhůru a pak v určité výšce padá přes okraj zase dolů.

Panamci jsou připraveni, spolupracují. Vše směřuje k očistě, sjednocení, zrušení karmických vazeb minulosti, čistí se vztahy mezi americkými kontinenty a také vztahy s Evropou (hlavně Španěly). Na pomoc přicházejí oba oceány - Tichý i Atlantský, čistí tuto důležitou propojku mezi kontinenty. Velmi pomáhají také Indiáni svými modlitbami.

Archanděl Michael odsekává karmické vazby země Panama, stává se ochráncem této země, dodává jí sílu a odvahu, aby Panama nebyla pod vlivem světových ekonomických zájmů, aby našla svou vlastní sílu a víru ve svůj lid.

Oceány, velryby a ryby, fauna i flóra - vše zpozorňuje a pomáhá k proměně a obnově, aby opět byla tou krásnou zemí jako kdysi.

Veliký Archanděl Michael stojí rozkročen nad Panamským průlivem jako obrovský ochránce a jeho meč posvěcuje Stvořitel a žehná této zemi.

bottom of page