Budapešť (hun)

  • Datum otevření: 21. 4. 2022
  • Poselství: Dar času
  • Patronace: Archanděl Sandalfon
  • Barva:
  • Místo: Náměstí Hrdinů  (Hősök tere)


Dar času
dar přítomnosti v Bytí

tančící hvězdy dnem i nocí
svítí
matka země se v tom tanci
točí
otevírá a zavírá tím tancem
i tvé oči

dar času
dar bytí

časem se měří to pozemské žití
proud času Boží vůle do pohybu dává
tak tanec života stále neustává

dar času
dar přítomnosti v Bytí

tvé bytí
to čas projevení
Boží vůle v těle
jeho naplnění

setrvej stále v jeho přítomonsti
přítomnost Boží vede do milosti

dar času
dar přítomnosti v Bytí

milosti času naplnění
člověk s Bohem
tak sám nikdy není

in spiro
v Duchu Božím přítomnosti
tvorba pak branou do milosti
jen jeden je čas
přítomnosti
tvorba pak branou do
radosti

dar času
dar přítomnosti v Bytí

projdi tou branou do
radosti
věčně se raduj
v Boží přítomnosti

Amen