KODAŇ (dk)

  • Datum otevření: 21. 7. 2022
  • Poselství: důvěra v Boží řád
  • Patronace: Máří Magdalena, Archanděl Jofiel
  • Barva: azurově průzračné hlubiny nebes, zlatá jiskra sluneční
  • Místo: u sochy Malé mořské víly, promenáda Langelinie v Kodani


Já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

touha tvá
v mém srdci
věčně uschována

důvěra v Boží řád
srdci tvému dána

já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

tak ležím před tebou
má naděje je věčná

pohleď jak mocná
je má síla
důvěra v Boží řád
je pak té síly
rovná míra

já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

každá pak vlna
každé zašumění
hladinu slunce
v zlato mění

já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

touha tvá
vede tě ke svobodě
věř stejně tak
toužím já po tobě

já jsem tvůj oceán
já jsem tvá nekonečna

v hlubině tajemství
je to mé hájemství
poznej té hlubiny
duše tvojí

důvěra v Boží řád
nás v jedno pak
spojí

Amen