Madrid (ES)

  • Datum otevření: 21.6.2022
  • Poselství: Jedno jest
  • Patronace: Archanděl Zadkiel, paní Nada
  • Barva:
  • Místo: Královský palác, (Palacio Real) 


Jedno jest kolo života

jednoho těla
jeden dech

jednou silou
to kolo pohání
jeden dech
pak vede mnoha cestami

jedno jest kolo života

jeden dech
mnoho tváří
jedním světlem
oči září

jedno jest kolo života

to kolo
ve tvých očích
zračí

k jednomu slunci ony
pohledem se
stáčí

jedno jest kolo života

mnoho sfér tebou
nepoznaných
mnoho řádek tebou
nepopsaných

jedno jest kolo života

nahlédni sfér
nepoznaných
dotkni se řádků
nepopsaných

jedno jest kolo života

každý den kruh
kol tvých očí
slunce otevírá

každou noc kruh
kol tvých očí
slunce uzavírá

neb

věz
v jednotě
jest síla

Amen