MALDOVEANA (ro)

  • Datum otevření: 7.10. 2022
  • Poselství: Bázeň Boží
  • Patronace: Archanděl Ariel, sv. Helena
  • Barva: bílá vysokého jasu
  • Místo: Vrchol nejvyšší hory Maldoveana, pohoří Fagaraš, Jižní Karpaty, Rumunsko


Vše zachvívá se v bázni boží
věz tak věrná láska slouží

vše pocítit má toto chvění
však strachu
v tomto chvění není

ty kdo toužíš
lásce pravé sloužit
přestaň se již dále strachem soužit

neb skončil čas těm
kteří strachu slouží
neb v pravdě vše zachvívá se
jen v bázni boží

/radostné jest zachvívání
v bázni boží milovaní/

taková jest boží bázeň
pravé lásky
očistná ta lázeň

tento svět
co škopek naplněný
milostí boží
bude očištěný

chvějíc se láskou
rozechvělý
tak velké je srdce
miluje svět celý

chvějíc se láskou
rozechvělý
tak plné je srdce
naplní svět celý

/radostné jest zachvívání
v bázni boží milovaní/

tak jak tvé nitro
bázní boží chvěje se
v nitru tohoto světa
to samé děje se

láskou svět tento
v nitru rozechvělý

tam kde
srdce touží
tam kde
láska lásce slouží

Amen