Moskva (RU)

  • Datum otevření: 21. 3. 2022
  • Poselství: Síla hnutí boží vůle, hvězda duše
  • Patronace: Petr Veliký, Archanděl Chamuel
  • Barva: bílé světlo ve zlátnoucím poli, rubínově červená
  • Místo: Rudé náměstí, pod středovou nejvyšší kopulí chrámu Vasilije Blaženého

Síla hnutí boží vůle

roztáčí hvězdy
v tanec života

z té síly tvá krev
vyvěrá
i tobě v těle se ona
přelévá

síla hnutí boží vůle

vířící hvězdy
nekonečně svítí
mocné proudy živé krve
vlévají se v bytí
tak obrací se
proud času

síla hnutí boží vůle

z ní tvé tělo povstalo
silně po té síle
touží

sjednocení ducha tvého
sjednocení ducha svatého

síla hnutí boží vůle

tvá svobodná je vůle
sama však dojde jen
své půle
půl síly
jak půl víry
celek neposkládá
neb jedním okem
se prostor nepoznává

síla hnutí boží vůle

nevidno
odkud až kam
se rozprostírá
tak mocný je vír
tak mocná je to síla

nemůže být vyjmuto
co povstalo z něho
tak skrze sebe
poznej
sílu Stvořitele svého

síla hnutí boží vůle

svobodné je rozhodnutí
přijmout sílu
toho hnutí

hvězda duše
vířící
to síla lásky
věřící

síla hnutí boží vůle

víří jak hvězda
duše tvojí
kdy vůle tvá
se s boží spojí

poznej skrze sebe
jeho sílu
staň ve středu
toho víru

tam v tichu
zrodíš v sobě novou víru
tvá síla
nekonečně znásobena
tvá duše září
plně projevena

Amen