Moskva (RUS)

  • Datum otevření: 21. 3. 2022
  • Poselství: Síla hnutí boží vůle, hvězda duše
  • Patronace: Petr Veliký, Archanděl Chamuel
  • Barva: bílé světlo ve zlátnoucím poli, rubínově červená
  • Místo: Rudé náměstí, pod středovou nejvyšší kopulí chrámu Vasilije Blaženého

Síla hnutí Boží vůle

roztáčí hvězdy
v tanec života

síla hnutí Boží vůle

z té síly tvá krev
vyvěrá
i tobě v těle se ona
přelévá

síla hnutí Boží vůle

vířící hvězdy
nekonečně svítí
mocné proudy živé krve
vlévají se v Bytí
tak obrací se proud času

síla hnutí Boží vůle

z ní tvé tělo povstalo
silně po té síle
touží
sjednocení ducha
tvého
sjednocení Ducha
svatého

síla hnutí Boží vůle

tvá svobodná je vůle
sama však dojde jen své půle
půl síly
jak půl víry
celek neposkládá
neb jedním okem
se prostor nepoznává

síla hnutí Boží vůle

nevidno
odkud až kam
se rozprostírá
tak mocný je vír
tak mocná je to síla
nemůže být vyjmuto
co povstalo z něho
tak skrze sebe
poznej
sílu Stvořitele svého

síla hnutí Boží vůle

svobodné je rozhodnutí
přijmout sílu
toho hnutí
hvězda duše
vířící
to síla lásky
věřící

síla hnutí Boží vůle

víří jak hvězda
duše tvojí
kdy vůle tvá se s Boží
spojí
poznej skrze sebe
jeho sílu
postav se do středu
toho víru
tam v tichu
zrodíš v sobě
novou víru
tvá síla nekonečně znásobena
tvá duše září
plně projevena

Amen