Paříž (FR)

  • Datum otevření: 7. 1. 2022
  • Poselství: Srdce Ježíšovo, Slunce Ducha Svatého
  • Patronace: Ježíš Kristus
  • Barva: zlatá záře sluneční, červeň purpuru
  • Místo: před vstupem do baziliky Sacré-Cœur


Srdce všech srdcí
slunce všech sluncí

v tlukot srdce svého
naslouchej
on dotýká se mého

v tlukot mého srdce
naslouchej
on dotýká se tvého

navzájem jsme si odrazem
stvořené lásky
těla
obrazem

dar těla
svobodného ducha nese
z milosti boží
on znova
nadechne se

jak svaté přijímání
je to tvé
dýchání

srdce všech srdcí
slunce všech sluncí

oči tvé
jsou schopny spatřit
plamen boží lásky
neb z něj povstaly
neb do něj vrátí se
zas zpátky

jak dýchá stvoření
dechem stvořitele svého
to učíš se
zde na zemi
jsi součástí
dechu jeho

srdce všech srdcí
slunce všech sluncí

poznej
jak jsou si naše srdce
podobny
radost ať naplní
tvé dny

každý den
stvořen k radosti
je tobě
neb poznej láska
ta tkví v tvorbě

poznej
jak jsou si naše ruce
podobny
radost ať naplní
tvé dny

ruce tvého těla
stvořeny jsou z lásky
k tobě
neb poznej sám
láska ta tkví
v tvorbě

srdce všech srdcí
slunce všech sluncí

záře sluneční
dává tělu tvar a sílu
to pomíjivý obraz
věčného
slunce ducha svatého

proto živte
vaše těla
proto živte
vaše duše

tak povstane věčná síla
věčné velebení mého díla

Amen