Pyramida Slunce (BIH)

  • Datum otevření: 7. 5. 2022
  • Poselství: Síla Tvorby Lásky Boží
  • Patronace: Serapis Bey, Vesna
  • Barva: zlatobílá vysokého jasu
  • Místo: Pyramida Slunce v údolí Ravne Bosna


Síla tvorby lásky boží

jedna síla
dvěmi směry
najednou
se točí

jedna síla božího díla
jí samo
kolem sebe
vše se točí

jedna je síla
ta tvorba božího díla
přichází na zemi
na dvé rozdělena

jedna je síla
v tvorbě zde na zemi
pak znova sjednocena

jedna je síla
ta levé s pravým
pojí

jedna je síla
těla má pak
dvojí

jedno v druhém
samo sebe zračí
jedno v druhém
spolu se otáčí

a nebe nad námi
jedno v druhém
v tanci
spolu s hvězdami

jedno v druhém
uprostřed pak třetí

to božská síla tvorby
to všechny boží děti

tak tančí jedna síla
boží tvorby
zde na zemi
mezi dvěma póly

dvě těla pozemská
ji v jedno opět
spojí
ta síla je pak z jedné
trojí

dvě těla
dvě nádoby
jedním naplněny

jednou hladinou
její rovinou
věčně ustaveny

dvě těla
dvě nádoby
jedním naplněny

ve věčném tanci
tvorby a proměny

kdo ze dvou nádob
jedné hladiny
čisté tvorby
napije se
pozná věčný pramen
boží lásky
co v sobě nese

Amen