salisbury (gb)

  • Datum otevření: 7. 7. 2022
  • Poselství: pramen Věčné Blaženosti
  • Patronace: mistr Woosloo, paní Darja
  • Barva: průzračná modř oceánů, zlatá jiskra sluneční
  • Místo: Salisburská Pláň, (Salisbury Plain in Wiltshire)


Cesta jest má věčné blaženosti

touha má
té síly
v srdci dosti

cesta jest má věčné blaženosti

tak tělo mé putující
naslouchá touhy šeptající

cesta jest má věčné blaženosti

v něm pramen touhy
vyvěrá
v nekonečna on se
rozlévá

cesta jest má věčné blaženosti

tak každý krok
tak každé pomyšlení
naslouchej pramene
tichá je touha
po zaznění

cesta jest má věčné blaženosti

tak pramen řeky
ze země vyvěrá
vlévá se v moře
mění se v oceán

cesta jest má věčné blaženosti

tak pramen touhy
ze srdce vyvěrá
vlévá se v moře
mění se v oceán

věčné blaženosti

Amen