Stockholm (se)

  • Datum otevření: 21. 8. 2022
  • Poselství: Odvaha k odevzdání
  • Patronace: Archanděl Chamuel, Sáva
  • Barva: bílá vysokého jasu
  • Místo: nádvoří královského paláce


Odvaha k odevzdání

odevzdej vše
co tvé touze brání
odevzdej také
všechna svá přání

odvaha k odevzdání

jen čistá pak duše
v mnohém odlehčena
svobodně dýše
tíhy té zbavena

odvaha k odevzdání

prokaž jak toužíš
jen sám po sobě
tvůj život zrcadlem
v té čisté podobě

odvaha k odevzdání

nalezni odvahu
k odevzdání
odlož vše co tobě
zřít brání

odvaha k odevzdání

tvůj život obrazem
radost tvá
jemu barev dává

odvaha k odevzdání

poznej sám kdy
podoba je pravá

Amen