Talin (Ee)

  • Datum otevření: 7. 4. 2022
  • Poselství: Síla Ducha Svatého
  • Patronace: Archanděl Gabriel
  • Barva: záře sněhobílého plamene
  • Místo: v kostele Ducha Svatého (Püha Vaimu kirik)


Síla která hmotu váže

bez ní člověk sám
nic nedokáže
světlo z hvězd
tak v tobě nekonečně
přiblíženo
sférickými tvary
tělo tvé prostoupeno

silou ducha svatého
samy hvězdy propojeny

nesouc sebe samy
s tebou pobratřeny

síla která hmotu váže

pulzující slunce ducha svatého
tak hmota povstává
a nové podoby ona nekonečně
dostává

přichází a odchází
tak světlo pulzujíc
bytí tvé provází

slunce ducha svatého
nekonečně vzdáleno
však v tepu srdce tvého
opět nalezeno

světlo které hmotu váže

tvé srdce slyší
jak zní tato záře

ty nejmenší části hmoty
co hvězdy září do temnoty

síla která hmotu váže

ta samá je váže síla
to tanec a zpěv
božího díla

světlo z ducha
hvězdám předává se
tak hvězdy
tobě zpívají o boží kráse

tak hvězda tvé duše
pase svoje stádo
v krajině těla tvého
světlem ducha
o něj dobře postaráno

to je ta síla která hmotu váže
tvá mysl v hmotě usazena
její síla však
jest duchem stanovena

každá tak myšlenka
nese sílu ducha
mocná je světla toho síla
svět pak svěcením božího díla

Amen