top of page

Fudži

  • Datum otevření: 7. 2. 2023

  • Poselství: Člověče, dýchej s dechem Země

  • Patronace: Šiva

  • Barva: Nebeská modrá

  • Místo: hora Fudži, Japonsko

Portál na hoře Fudži je mimořádný svým postavením na japonských ostrovech. Je to portál stability a jistoty pro japonské ostrovy i celou Asii. Je pod záštitou Šivu jako patronem nových začátků. Ostrovy beze strachu, obav, ale plné síly a odhodlání žít v radosti a pravdě, vzájemné úctě a pomoci.

Je to také portál zrušení negativních bariér, které nám brání k vytvoření lepšího světa a duchovního rozvoje. Každému, kdo do portálu vstoupí, Šiva  pomůže očistit se od sebestřednosti, egoismu, povýšenectví a nepokory.

Stvořitel

 

Dost bylo obětí,

nastal čas objetí,

vzájemnosti a respektu

skončil čas despektu.

 

Milujte se,

množte lásku

v tvorbě živou.

 

V hlubinách tvorby

láskou odění,

radostně žijte

ve zdraví a pokoji.

Stvořitel

 

Kolem kráteru sopky Fudži se shromažďují všechny vysoké bytosti světla, Mistři východních náboženství a archandělé, a nad kráterem se tvoří veliký vír – hluboké propojení do útrob Země, až do pyramidy ve středu Země, a také se tato spirála vytahuje vysoko do vesmíru a přes Centrální Slunce ještě do dalekých dimenzí.

Průduchem v kráteru je slyšet, jak Země dýchá a my svůj dech synchronizujeme s jejím.

Vše se rozhoupe, rozvibruje a vibrace jsou silné, velmi silné, jako při zemětřesení. Vnímáme, jak hora Fudži stahuje vibrace z Turecka a Sýrie, ubírá jim na intenzitě a četnosti a zpracovává je ve svém jícnu. Stěny sopky jsou zlaté, po chvíli se však veškeré zlato odlupuje a jako každé pozlátko padá do hlubin zmaru.

Uvědomujeme si silnou moc přírody a svou maličkost. Jako když Stvořitel pohne prstem a Země se celá otřese.

Démoni vylézají z podzemí a na Božím světle ztrácejí svou moc. V tomto průduchu se čistí Země a vše, co na ní bylo prožito, co v ní je nastřádáno a uloženo.

„Vnímej živly – Zemi, Vodu, Vzduch a Oheň a žij s nimi v souladu. Tvá mysl tě neochrání před zmarem. Jen život v lásce, víře a pokoře je tvá naděje a spása. Mám obrovskou sílu a přitom tě vedu něžně, člověče!

Poslouchej hudbu nebeskou, kterou ti pouštím z hlubin Země a z výšin vesmíru a buď mým nástrojem.

Jsem v tobě a ty mne rozezníš ve svých strunách, když otevřeš své srdce.

Jsem Nicota a Všechno, co si umíš představit. Jsem Nekonečno a Život věčný.

Jsi moje nejmilejší dílo.

Polož se do mé Lásky.

Dýchej s dechem Země.

Dýchej se mnou a dám ti poznat vše, co vím Já.

Miluji tě, Člověče. Rozumíš?“

Stvořitel

Dobrý a laskavý Šiva - jako osvoboditel bytostí spoutaných nevědomostí - shlíží na celý děj, na ničení

zla, utrpení a všeho nečistého, na všeho zmar a v jednom okamžiku žehná osvobozující proměně

v nový život.

 

bottom of page