Ákášické záznamy

Možnost se podívat do svých záznamů je velmi podstatná v tom, že má člověk možnost pochopit širší souvislosti ve svém životě. Tato možnost mu dává znalosti, vědomosti a návrh řešení problému v tomto životě. Záznamy využívali už naši předci a pomohly mnoho duším k pochopení, proč zrovna já to mám v životě tak těžké. Ještě před narozením si domlouvá duše se svým duchovním průvodcem, jakou lekci se má naučit, co si má vyzkoušet a s tím se rodí. Vybírá si rodiče i místo, kde si tyto znalosti a dovednosti nejlépe vyzkouší. Sourozenci i ostatní lidé v životě, jí hrají kompars, jako na divadle.

Takto jde duše z jedné zkušenosti do druhé, z jednoho života do druhého, až dojde poznání, dokonalosti a pak už se rodit a učit nemusí. To co se měla naučit, jakou zkušenost si měla osvojit, už zvládla. Zvládla zkoušku svého života. Dojde dokonalosti, soucitu, pochopení a poznání, že nic není náhoda a že vše má svůj význam. Naučí se trpělivosti, laskavosti, odpuštění, sebelásce, sebeúctě, schopnosti vyjádřit co cítí, být sám sebou.

Když všechny úkoly a znalosti zvládne, vrací se zpět domů, ke zdroji, který ji vydechl, ale obohacena o veliké poznání, že ona je strůjcem svého učení i všeho vědění. Že je součástí velikého celku, že je součástí Boha, který ji stvořil, že má v sobě kus Boží jiskry. Že je každá duše nádherná, neopakovatelná s obrovským potenciálem tvořit. Toto poznání nás všechny posunuje k roli stvořitele svého světa. To jak myslíme, se odráží v naší realitě. Co myslíme, to také žijeme. Máme možnost tvořit svůj svět, svoji realitu takovou jakou chceme.

Jsou určité lekce v životě, které jsme si domluvili už před narozením a ty musím přijmout. Ale poznání, že je to jen zkouška, že jsme stále milování a ochraňování nám dává sílu. Sílu to zvládnout, naučit se danou lekci, někdo odvahy, někdo lásky, někdo si dal za úkol už nebýt oběť, ale tvůrce svého života. Veliké poznání o našem putování na Zemi nás činí svobodnými, volnými. Už navždy svobodní a volní. Pochopili jsme proč to tak je, pochopili jsme, odkud a kam jdeme.

Ákášické záznamy, jsou to záznamy naší duše. Je to vytýčená cesta napsána už dávno. Můžeme v ní dostat informace. Proč jsme si vybrali právě tyto rodiče, tento rod, tuto zemi. Jak jsme všichni spojeni, co se máme naučit, co si uvědomit. Pomůže nám v prvé řadě pochopit své putování a učení na Zemi. Je to vyúková planeta. A v tomto období máme možnost se účastnit jejího vzestupu do 5. dimenze. Proto jsme se narodili, abychom Zemi v tomto procesu pomohli. Je to plán duše pomoci Zemi. Někdo jako učitel, někdo jako léčitel, někdo jen svými myšlenkami může Zemi velmi pomoci pozvednout vibrace celé Země.

Všichni jsme její součástí, každá probuzená duše začne svítit na mřížce, která obklopuje Zemi. Všichni jsme součástí kolektivního vědomí Země a můžeme pro sebe, vlastní sebe rozvoj i Zemi hodně dobrého udělat. A nahlédnutí do Ákášických záznamů nám umožní pochopit souvislosti a jít tím správným směrem. Urychlí náš proces uvědomění. Člověk, který chápe, už se tolik netrápí, neodsuzuje, protože ví, že ti nepříjemní v životě mu jen hráli situaci, aby měl možnost se učit a pochopit. Je jim za jejich pomoc vděčný. Na určité úrovni poznání se dostaví klid, pokoj a bezpodmínečná láska k sobě, ke všem lidem kolem sebe i všemu na Zemi. Zvířatům, rostlinám, vodě… Vše je součástí velikého celku a všichni se vzájemně učíme a doplňujeme.

Dostává se nám pomocí Ákáši náhledu a znalosti. Stáváme se moudřejší, vědomější a tím pádem svobodnější. Už se netrápíme, nesoudíme, víme, proč se věci dějí. A zjistíme, že můžeme mnoho věcí změnit tímto poznáním. Můžeme se zeptat, jak se v určité situaci zachovat. Co by bylo pro nás a naše blízké nejlepší řešení. Pochopení dané situace velmi změní náš náhled na život i na nás samotné. Je to veliká pomoc pro ty hledající, je to neskutečné urychlení jejich putování na Zemi. Stávají se vědomými bytostmi a docházejí vnitřního vyrovnání a klidu v sobě.

Ať všechny vědomosti poskytované v knize života Vám pomohou k probuzení a pochopení vaší cesty na Zemi.

Tak se staň.                                                                                                              Ježíš Kristus