Kvantové sebeléčení

Aktivovat kvantové pole je velmi důležité pro tvorbu naší reality. Vkládáme informace podle svého záměru, tvoříme tak svoji realitu, kterou si přejeme. Jsme tvůrci svých životních plánů, materiálního zajištění, ale také svého zdraví. Můžeme aktivovat i své přednosti, které jsme měli v minulých životech. S kvantováním se stává život zábavnější. Vše máme ve svých rukou, už nám nepřísluší kritizovat nebo nadávat. Můžeme si to udělat takové, jaké chceme mít, mezilidské vztahy, materiální zajištění, zdraví, omlazení, regeneraci buněk, změnit strukturu potravin, vody. Máme neomezené možnosti tvořit si svůj život.

Můžeme dát záměr našemu políčku, aby vyrostly plodiny pro naše nejvyšší dobro, pro naše zdraví. Můžeme kvantovým záměrem odstranit negativní složku z potravin, ale také z léků, z toho co pijeme a naopak dodat potravinám i pití potřebnou energii pro naše zdraví. Můžeme ovlivňovat svoji myšlenkou vše, co budu chtít, ale jen pro naše nejvyšší dobro a nejvyšší dobro všech bytostí.

Můžeme také ovlivnit vibrace svého těla, svého domova, ale také vibrace celého státu i Země. Záleží vše na našich čistých myšlenkách na naší odvaze a síle měnit to co se nám nelíbí, s čím nesouhlasíme. Můžeme odebrat ze Země strachy, úzkosti, hněv, agresi, nemoci, beznaděj a poslat to do světla nebo černé díry. A dát Zemi lásku, světlo, bezpečí, svobodu a sílu se regenerovat. My sami se můžeme podílet na ozdravění svém, svého domova, ale také na ozdravění celé planety. Vše máme ve svých rukou a hlavně ve svém myšlení.

Aktivováním DNA získáme spoustu vědomostí a znalostí, které jsme všichni bez rozdílu vlastnili, jen jsme je třeba zneužili nebo použili nesprávným směrem. Těm, kteří se už poučili ze svých omylů, se začnou aktivovat tyto vědomosti, které už vždy budou sloužit pro dobro všech lidí na Zemi. Už přišel čas, abychom vývoj planety vzali do svých rukou a pomohli se Zemi očistit od všeho negativního, agresivního, zničujícího. Na nás je tuto situaci zvrátit a podílet se na přeměně Země na navýšení vibrací, které potřebuje. Je to na nás, nikdo to za nás nemůže udělat. Proto jsme se narodili, abychom vědomě dokázali pomoci Zemi vzestoupit. A my to dokážeme, jestli budeme chtít. Velmi k tomu pomohou naše děti, které se teď hojně rodí s tímto záměrem pomoci lidem a Zemi vzestoupit do 5. dimenze.

Kvantová technika aktivace DNA uvnitř svého těla.

Aktivovat vlastní DNA můžeme i uvnitř těla. Požádáme archanděla Rafaela, aby nás při práci provázel, a pomohl aktivovat dřívější vhodné informace z našeho DNA, ve prospěch tohoto života. Aktivujeme vhodné informace z životů, kdy jsme měli husté a zdravé vlasy, bystré oči, zdravé silné zuby, dobře slyšeli, čisté mandle, zdravé silné plíce, srdce, funkční žaludek, játra, žlučník, slinivku apod. Zdravé klouby, nohy, ruce, páteř.

– práce se světlem- všechny orgány můžeme naplnit světlem zevnitř i obalit orgány, klouby i celé tělo do světla. Aby toto světlo prosvětlilo každý orgán a rozpustilo v sobě všechnu negativní a těžkou energii, kterou tam máme uloženou přes emoce a trápení, která jsme si tam během životů uložili. Všechny naše strachy, obavy a trápení, úzkosti se ukládají v našich jemnohmotných tělech, ale také v našich orgánech, až do podstaty všech buněk. Nic se samo sebou neztratí a nerozpustí. Musíme dát příkaz našim buňkám a aktivovat sebeozdravný proces v nás.

– komunikace s naším tělem, orgány, s naší duši – můžeme se zeptat po příčině potíží a jak je napravit, můžeme se svoji duši, uzavřít smlouvu.

– síla ducha vždy zvítězí nad hmotou. Je to největší síla ve vesmíru. My sami si můžeme ozdravit své tělo, klouby a každou buňku, aktivovat tento sebeozdravný proces v nás. Žádat o vymazání veškerých negativních záznamů z minulých životů a nastavení sebeozdravného procesu v nás. Naše buňky se zbaví těžkých energii a zvýší svoji vibraci. Můžeme nastartovat i omlazení organizmu aktivací našeho DNA. Vše máme v naší DNA zapsáno od momentu, kdy nás zdroj vydechl, až do dnešního dne. Svoji myšlenkou můžeme tvořit svoji realitu, ale také uzdravit své fyzické tělo. Vzpomenout si kdo jsme, odkud jsme přišli a proč jsme se inkarnovali právě v této přelomové době.

– nejtěžší je uvěřit, že to vše můžeme svoji myšlenkou, že když se nám podaří aktivovat naše světlo v nás, naší boží jiskru, naše spojení s Boží podstatou, kterou každá bytost má. Začnou se dít zázraky, vše se začne měnit podle našich myšlenek. Je velmi důležité, dostat je pod kontrolu. Na co myslíme, to tvoříme, aby to bylo vždy pro nejvyšší dobro naše i ostatních bytostí. Toto jsme si přáli, být navždy svobodní a volní. Nenechat nikomu, aby nám bránil v našem právu na život takový, jaký si přejeme mít.

– být spolutvůrcem naší reality, pomoci Zemi zvýšit vibrace a společně vzestoupit do 5. dimenze. Uvědomit si, že jsme součástí celku a každý respektuje naši svobodnou vůli. Proto, když chceme pomoci, musíme si o ni říci. Andělé, archandělé a duchovní mistři jsou velmi rádi, když nám mohou pomoci. Čím více s nimi budeme spolupracovat, tím více nám budou pomáhat, zbavit se všeho negativního a najít v sobě schopnost tvořit svoji realitu, být také za to co jsme vytvořili odpovědni. Celý svůj život máme ve svých rukou, jen připustit a zažít si myšlenku, že můžeme, že na to máme svaté právo. Jsme božské bytosti, jen jsme na to zapomněli, teď přišla doba si na své schopnosti i původ rozpomenout.

A tak se staň.                                                                                                       Ježíš Kristus