Vizualizace pro návštěvu éterického příbytku mistra Voosloa

Přál bych si, dát ve známost tyto informace, pro ty co mají v plánu své duše navyšovat vibrace Země. Je to návod, jak postupovat. Jste vítáni v mém éterickém příbytku nad Stonehenge.

                                                                                                                                Váš Voosloo

Vizualizace pro návštěvu éterického příbytku mistra Voosloa

1. Připravte si prostor, ve kterém se budete moci nerušeně uvolnit

2. Tiše se posaďte a uvolněně dýchejte se záměrem navštívit éterický příbytek mistra Voosloa nad Stonehenge.

3. Soudtřeďte se na svou aktivovanou čakru zemské hvězdy.

4. Poproste archanděla Michaela, aby okolo vás rozprostřel svůj tmavě modrý ochranný plášť.

5. Zapalte svíčku a zasvěťte ji službě skupině mistral Voosloa, která šíří do světa vesmírný sluneční svit a harmonii.

6. Vizualizujte si, jak stojíte uvnitř pradávných a posvátných kamenů Stonehenge.Jestliže si to nedokážete představit, pak pouze požádejte, abyste tam byli energeticky přeneseni.

7. Nyní stojíte uprostřed velkého výtahu vzestupu, jenž je poháněn světlem. Zatímco jste obklopeni zlatými anděly, přenáší vás tento výtah vzhůru jednotlivými dimenzemi do harmonických říší sedmé dimenze.

8. Odsud shlížíte na jednotlivé situace, lidi a život na Zemi přes diamantovou andělskou bránu. Vidíte andělskýmy očima, že vše, co se na Zemi děje, je založeno na souhlasu duší všech zúčastněných. Každá situace představuje pro tyto zúčastněné důležitou lekci.

9. Poté vás zmíněný výtah vyveze vzhůru do devítidimenzionálního éterického příbytku mistral Voosloa.

10. Jakmile vystoupíte z výtahu, zmíněný mocný mistr vás očekává a září radostí. Jako by vás svým světlem zaplavilo to nejjemnější a součastně nejzářivější Slunce.

11. Vedle mistral Voosloa stojí archanděl Metatron, který vyzařuje své zlato-oranžové světlo.

12. Společně vám do třetí čakry solárního plexus vloží světelnou kouli, která je devítidimenzionálním pročišťujícím slunečním ohněm.

13. Vnímejte a prociťujte, jak se tento sluneční oheň rozšiřuje daleko za hranice vaší aury a vytváří okolo vás kouli devítidimenzionálního světla.

14. Toto světlo pohlcuje všechny nižší energie v celém vašem energetickém systému – ve vašem fyzickém, emočním, mentálním a duchovním těle.

15. Poté se tyto nižší energie smrští v malinkou tvrdou kuličku ve vašem solárním plexu.

16. Pak k vám příjde archanděl Uriel, vytáhne z vašeho solárního plexu tuto kuličku a předá ji jednorožcům. Ti ji odnesou pryč a přetvoří ji ve vyšší světlo.

17. Jakmile se vaše aura znovu rozšíří, mistr Voosloo ji naplní svým zářivým žlutým světlem, které se podobá slunečním paprskům. Nyní si můžete představit nejvyšší možný obraz vašeho současného života, který se začne zhmotňovat pomocí tohoto světla.

18. A nyní si začínáte přitahovat do svého energetického pole devítidimenzionální energie – zlatý paprsek Krista ze Síria, modrou růži z Plejád, Kristovu energii Mahátma, kosmický diamantovo- fialový plamen, bílý plamen vzestupu, bile světlo kosmického srdce a lásku Gáji.

19. Poté z vaší aury začne vyzařovat žluto-zlaté světlo, které se začne spojovat se všemi hvězdami, planetami, galaxiemi a formami posvátné geometrie v posvátnou síť devítidimenzionálních geometrických linií. Pomáháte při tom tvořit novou světelnou mřížku pro tento vesmír.

20. Vraťte se na místo, kde jste nastoupili do světelného výtahu, a poděkujte mistru Voosloovi a archandělu Metatronovi.

                                                                                         Z knihy Vzestup do páté dimenze

Mistr Voosloo je bytost s nejvyšší frekvencí, která se kdy na Zemi vtělila, prostřednictvím žlutého paprsku pomáhá pochopit nejhlubší moudrost Atlantidy, ale také uzdravuje nejhlubší zranění duše. Posiluje a harmonizuje všechny energetické kódy, klíče a posvátně geometrické vzorce v předloze naší duše a v našich buňkách, které byly narušeny nižšími frekvencemi. Díky tomu se v naší energetické matrici obnoví božská dokonalost i božské zdraví. Sjednocuje a prosvětluje našich 12 čaker. Jakmile se zharmonizují a aktivují, začne se znovu spojovat 12 vláken DNA. Začínáme se rozpomínat na moudrost své duše.