Vyšehradský portál světla je aktivní a čerpat z něj mohou všichni lidé

Vyšehradský portál světla je aktivní a čerpat z něj mohou všichni lidé, kteří se na tento zdroj světla napojí. Je studnicí energie z Božského zdroje.

Je přístupný všem, kdo ho použijí pro nejvyšší dobro svoje i všech ostatních. Kdykoliv si se svým životem nevíte rady, kdy vás provází transformační příznaky vašeho fyzického těla i potřebujete odpovědi na své otázky, můžete se přes portál světla napojit na zdrojovou energii a najít tam odpovědi. Je to mimořádná pomoc pro celou Zemi a její vzestup. Ještě nikdy v historii Země tato možnost nebyla.

Atlantské léčení

Lidstvu je v této době dáno mnoho možností, jak se rychle vyrovnat s minulostí a navýšit potřebné vibrace. Je to Saint Germainův Fialový plamen transformace, dále Atlantské léčení. Tyto tajné techniky jsou dávány všem lidem ve známost, aby jim pomohly. Je to veliký dar lidstvu. Pomáhá jim vyrovnat se s minulými životy, se zatížením, které si duše nese putováním na Zemi. Je to zbavení se starých křivd a utrpení. Odpuštění starých vin, kdy jsme někomu ublížili zneužitím moci, nebo kdy jsme zase byli v roli oběti a nechali si ubližovat. Vyrovnání těchto bloků v podvědomí, špatné naprogramování naší mysli. Vše jsme si způsobili sami svými myšlenkami a skutky, ale teď máme velikou možnost to vše vyčistit a harmonizovat své vnitřní prostředí. Při atlantském léčení a meditaci fialovým plamenem dochází k rozpouštění těchto bloků v podvědomí. Je to opravdu veliký dar, při kterém dochází k harmonizaci našeho vnitřního prostředí, ke zklidnění psychiky, k léčení oslabených orgánů v těle, harmonizaci jemnohmotných těl, k aktivaci DNA, ke zvýšení vibrací, napojení na naše vyšší já, aktivaci Boží jiskry v nás a tím napojení na vyšší zdroj na informační biopole. Člověk si začíná rozvzpomínat, proč se narodil právě v této době a jak on může pomoci planetě vzestoupit.

Je to mimořádná doba, kdy mají možnost světelné bytosti a nanebevzatí mistři, archandělé i andělé nám velice pomoci s tím odčinit všechny karmické záležitosti z našeho minulého života, bez tohoto zpracování nemůžeme vzestoupit na vyšší úroveň bytí. Stále nás naše vzpomínky stahují do hmoty do duality, až se ze svoji minulostí vyrovnáme, můžeme jít dále, ke krystalické podobě našeho těla. Lidem je moc těžké, se ze svoji zátěží vyrovnat. Nepamatují se, čeho se v minulých životech dopustili, jaké přísahy vyřkli, kdy zneužili moc, kdy zase trpěli, byli pronásledování, perzekuování. A v tom, jestli požádají, protože všichni respektují jejich svobodnou volbu. Mohou jim duchovní průvodci vyčistit tyto nepříznivé záznamy z jejich DNA i paměti duše. Bez této zátěže, která se prolíná i do tohoto života se jim bude dýchat lehčeji a důsledky jejich dřívějších rozhodnutí a nesprávných činů, již nebudou mít moc ovlivňovat jejich životy současné. To je ten dar lidstvu, zastavit a vyléčit jejich zatížení z minula. Je to výjimečná možnost, kterou každá duše může využít ve svůj prospěch, očistou své duše. A jakou cestu si vybere, zda cestu vzestupu nebo chce pokračovat ve hmotě a dualitě záleží na ní. To je ta přelomová doba, doba neskutečných zázraků a možností realizovat, tvořit náš svět. Aby byl lepší, spravedlivější, čistší. S pomocí pracovníků světla, našeho uvědomění, víry a naděje to jistě dokážeme. A pomohou nám k tomu i naše děti připravené na tento úkol. Všichni věří, že teď tuto možnost nepropásneme, ale podaří se nám to dotáhnout do zdárného konce.

 Saint Germain

Ákášické záznamy

Možnost se podívat do svých záznamů je velmi podstatná v tom, že má člověk možnost pochopit širší souvislosti ve svém životě. Tato možnost mu dává znalosti, vědomosti a návrh řešení problému v tomto životě. Záznamy využívali už naši předci a pomohly mnoho duším k pochopení, proč zrovna já to mám v životě tak těžké. Ještě před narozením si domlouvá duše se svým duchovním průvodcem, jakou lekci se má naučit, co si má vyzkoušet a s tím se rodí. Vybírá si rodiče i místo, kde si tyto znalosti a dovednosti nejlépe vyzkouší. Sourozenci i ostatní lidé v životě, jí hrají kompars, jako na divadle.

Takto jde duše z jedné zkušenosti do druhé, z jednoho života do druhého, až dojde poznání, dokonalosti a pak už se rodit a učit nemusí. To co se měla naučit, jakou zkušenost si měla osvojit, už zvládla. Zvládla zkoušku svého života. Dojde dokonalosti, soucitu, pochopení a poznání, že nic není náhoda a že vše má svůj význam. Naučí se trpělivosti, laskavosti, odpuštění, sebelásce, sebeúctě, schopnosti vyjádřit co cítí, být sám sebou.

Když všechny úkoly a znalosti zvládne, vrací se zpět domů, ke zdroji, který ji vydechl, ale obohacena o veliké poznání, že ona je strůjcem svého učení i všeho vědění. Že je součástí velikého celku, že je součástí Boha, který ji stvořil, že má v sobě kus Boží jiskry. Že je každá duše nádherná, neopakovatelná s obrovským potenciálem tvořit. Toto poznání nás všechny posunuje k roli stvořitele svého světa. To jak myslíme, se odráží v naší realitě. Co myslíme, to také žijeme. Máme možnost tvořit svůj svět, svoji realitu takovou jakou chceme.

Jsou určité lekce v životě, které jsme si domluvili už před narozením a ty musím přijmout. Ale poznání, že je to jen zkouška, že jsme stále milování a ochraňování nám dává sílu. Sílu to zvládnout, naučit se danou lekci, někdo odvahy, někdo lásky, někdo si dal za úkol už nebýt oběť, ale tvůrce svého života. Veliké poznání o našem putování na Zemi nás činí svobodnými, volnými. Už navždy svobodní a volní. Pochopili jsme proč to tak je, pochopili jsme, odkud a kam jdeme.

Ákášické záznamy, jsou to záznamy naší duše. Je to vytýčená cesta napsána už dávno. Můžeme v ní dostat informace. Proč jsme si vybrali právě tyto rodiče, tento rod, tuto zemi. Jak jsme všichni spojeni, co se máme naučit, co si uvědomit. Pomůže nám v prvé řadě pochopit své putování a učení na Zemi. Je to vyúková planeta. A v tomto období máme možnost se účastnit jejího vzestupu do 5. dimenze. Proto jsme se narodili, abychom Zemi v tomto procesu pomohli. Je to plán duše pomoci Zemi. Někdo jako učitel, někdo jako léčitel, někdo jen svými myšlenkami může Zemi velmi pomoci pozvednout vibrace celé Země.

Všichni jsme její součástí, každá probuzená duše začne svítit na mřížce, která obklopuje Zemi. Všichni jsme součástí kolektivního vědomí Země a můžeme pro sebe, vlastní sebe rozvoj i Zemi hodně dobrého udělat. A nahlédnutí do Ákášických záznamů nám umožní pochopit souvislosti a jít tím správným směrem. Urychlí náš proces uvědomění. Člověk, který chápe, už se tolik netrápí, neodsuzuje, protože ví, že ti nepříjemní v životě mu jen hráli situaci, aby měl možnost se učit a pochopit. Je jim za jejich pomoc vděčný. Na určité úrovni poznání se dostaví klid, pokoj a bezpodmínečná láska k sobě, ke všem lidem kolem sebe i všemu na Zemi. Zvířatům, rostlinám, vodě… Vše je součástí velikého celku a všichni se vzájemně učíme a doplňujeme.

Dostává se nám pomocí Ákáši náhledu a znalosti. Stáváme se moudřejší, vědomější a tím pádem svobodnější. Už se netrápíme, nesoudíme, víme, proč se věci dějí. A zjistíme, že můžeme mnoho věcí změnit tímto poznáním. Můžeme se zeptat, jak se v určité situaci zachovat. Co by bylo pro nás a naše blízké nejlepší řešení. Pochopení dané situace velmi změní náš náhled na život i na nás samotné. Je to veliká pomoc pro ty hledající, je to neskutečné urychlení jejich putování na Zemi. Stávají se vědomými bytostmi a docházejí vnitřního vyrovnání a klidu v sobě.

Ať všechny vědomosti poskytované v knize života Vám pomohou k probuzení a pochopení vaší cesty na Zemi. Tak se staň.                                                                         

Ježíš Kristus

Kvantové sebeléčení

Aktivovat kvantové pole je velmi důležité pro tvorbu naší reality. Vkládáme informace podle svého záměru, tvoříme tak svoji realitu, kterou si přejeme. Jsme tvůrci svých životních plánů, materiálního zajištění, ale také svého zdraví. Můžeme aktivovat i své přednosti, které jsme měli v minulých životech. S kvantováním se stává život zábavnější. Vše máme ve svých rukou, už nám nepřísluší kritizovat nebo nadávat. Můžeme si to udělat takové, jaké chceme mít, mezilidské vztahy, materiální zajištění, zdraví, omlazení, regeneraci buněk, změnit strukturu potravin, vody. Máme neomezené možnosti tvořit si svůj život.

Můžeme dát záměr našemu políčku, aby vyrostly plodiny pro naše nejvyšší dobro, pro naše zdraví. Můžeme kvantovým záměrem odstranit negativní složku z potravin, ale také z léků, z toho co pijeme a naopak dodat potravinám i pití potřebnou energii pro naše zdraví. Můžeme ovlivňovat svoji myšlenkou vše, co budu chtít, ale jen pro naše nejvyšší dobro a nejvyšší dobro všech bytostí.

Můžeme také ovlivnit vibrace svého těla, svého domova, ale také vibrace celého státu i Země. Záleží vše na našich čistých myšlenkách na naší odvaze a síle měnit to co se nám nelíbí, s čím nesouhlasíme. Můžeme odebrat ze Země strachy, úzkosti, hněv, agresi, nemoci, beznaděj a poslat to do světla nebo černé díry. A dát Zemi lásku, světlo, bezpečí, svobodu a sílu se regenerovat. My sami se můžeme podílet na ozdravění svém, svého domova, ale také na ozdravění celé planety. Vše máme ve svých rukou a hlavně ve svém myšlení.

Aktivováním DNA získáme spoustu vědomostí a znalostí, které jsme všichni bez rozdílu vlastnili, jen jsme je třeba zneužili nebo použili nesprávným směrem. Těm, kteří se už poučili ze svých omylů, se začnou aktivovat tyto vědomosti, které už vždy budou sloužit pro dobro všech lidí na Zemi. Už přišel čas, abychom vývoj planety vzali do svých rukou a pomohli se Zemi očistit od všeho negativního, agresivního, zničujícího. Na nás je tuto situaci zvrátit a podílet se na přeměně Země na navýšení vibrací, které potřebuje. Je to na nás, nikdo to za nás nemůže udělat. Proto jsme se narodili, abychom vědomě dokázali pomoci Zemi vzestoupit. A my to dokážeme, jestli budeme chtít. Velmi k tomu pomohou naše děti, které se teď hojně rodí s tímto záměrem pomoci lidem a Zemi vzestoupit do 5. dimenze.

Kvantová technika aktivace DNA uvnitř svého těla.

Aktivovat vlastní DNA můžeme i uvnitř těla. Požádáme archanděla Rafaela, aby nás při práci provázel, a pomohl aktivovat dřívější vhodné informace z našeho DNA, ve prospěch tohoto života. Aktivujeme vhodné informace z životů, kdy jsme měli husté a zdravé vlasy, bystré oči, zdravé silné zuby, dobře slyšeli, čisté mandle, zdravé silné plíce, srdce, funkční žaludek, játra, žlučník, slinivku apod. Zdravé klouby, nohy, ruce, páteř.

– práce se světlem- všechny orgány můžeme naplnit světlem zevnitř i obalit orgány, klouby i celé tělo do světla. Aby toto světlo prosvětlilo každý orgán a rozpustilo v sobě všechnu negativní a těžkou energii, kterou tam máme uloženou přes emoce a trápení, která jsme si tam během životů uložili. Všechny naše strachy, obavy a trápení, úzkosti se ukládají v našich jemnohmotných tělech, ale také v našich orgánech, až do podstaty všech buněk. Nic se samo sebou neztratí a nerozpustí. Musíme dát příkaz našim buňkám a aktivovat sebeozdravný proces v nás.

– komunikace s naším tělem, orgány, s naší duši – můžeme se zeptat po příčině potíží a jak je napravit, můžeme se svoji duši, uzavřít smlouvu.

– síla ducha vždy zvítězí nad hmotou. Je to největší síla ve vesmíru. My sami si můžeme ozdravit své tělo, klouby a každou buňku, aktivovat tento sebeozdravný proces v nás. Žádat o vymazání veškerých negativních záznamů z minulých životů a nastavení sebeozdravného procesu v nás. Naše buňky se zbaví těžkých energii a zvýší svoji vibraci. Můžeme nastartovat i omlazení organizmu aktivací našeho DNA. Vše máme v naší DNA zapsáno od momentu, kdy nás zdroj vydechl, až do dnešního dne. Svoji myšlenkou můžeme tvořit svoji realitu, ale také uzdravit své fyzické tělo. Vzpomenout si kdo jsme, odkud jsme přišli a proč jsme se inkarnovali právě v této přelomové době.

– nejtěžší je uvěřit, že to vše můžeme svoji myšlenkou, že když se nám podaří aktivovat naše světlo v nás, naší boží jiskru, naše spojení s Boží podstatou, kterou každá bytost má. Začnou se dít zázraky, vše se začne měnit podle našich myšlenek. Je velmi důležité, dostat je pod kontrolu. Na co myslíme, to tvoříme, aby to bylo vždy pro nejvyšší dobro naše i ostatních bytostí. Toto jsme si přáli, být navždy svobodní a volní. Nenechat nikomu, aby nám bránil v našem právu na život takový, jaký si přejeme mít.

– být spolutvůrcem naší reality, pomoci Zemi zvýšit vibrace a společně vzestoupit do 5. dimenze. Uvědomit si, že jsme součástí celku a každý respektuje naši svobodnou vůli. Proto, když chceme pomoci, musíme si o ni říci. Andělé, archandělé a duchovní mistři jsou velmi rádi, když nám mohou pomoci. Čím více s nimi budeme spolupracovat, tím více nám budou pomáhat, zbavit se všeho negativního a najít v sobě schopnost tvořit svoji realitu, být také za to co jsme vytvořili odpovědni. Celý svůj život máme ve svých rukou, jen připustit a zažít si myšlenku, že můžeme, že na to máme svaté právo. Jsme božské bytosti, jen jsme na to zapomněli, teď přišla doba si na své schopnosti i původ rozpomenout. A tak se staň.                                                                                          

Ježíš Kristus

Platónská tělesa, jak využít posvátnou geometrii v praxi

V této přelomové duchovní době, přišla doba, kdy jsou lidem dávány informace, které byly v minulosti dostupné jen úzkému okruhu zasvěcených lidí. Tato doba dává šanci všem lidem, aby měli znalosti a vědomosti. Pomoci nich se mohou sami rozhodnout, jakou cestu si vyberou. Posvátná geometrie jim může velmi usnadnit život a hlavně naučit, jak změnit to, co se mi nelíbí a udělat to tak, jak bych si přál. Je to velmi dobrý prostředek při tvorbě reality.

Velmi důležitým prvkem je najít své zdraví, spokojenost, lásku a hlavně vnitřní harmonii. Každý tvar posvátné geometrie nám pomůže s něčím jiným.

Uzdravení se děje skrze uznání, lásku a respekt. S pomocí posvátné geometrie můžeme dokonale znovuobnovit světelný matrix v nás i ve všem. Může připomenout poškozeným energetickým strukturám jejich dokonalost. Vše co uzdravíme v nás, uzdravíme i ve světě.

                                                                                                                              

Kuthumi

Merkaba

Merkaba je něco co vlastní člověk na Zemi, ale velmi malá hrstka lidí ji vědomě používá. Merkaba se dává do pohybu jen tehdy, kdy má člověk vysoké vibrace a ještě má vysoké morální hodnoty. Je to pojistka toho, aby ono vesmírné vozítko, nepoužil nesprávným směrem. Pomoci vám ho rozpohybovat mohou i vaši duchovní průvodci. Je to nástroj vaší volnosti a svobody. Pomocí Merkaby můžeme cestovat v čase i prostoru. Můžeme navštívit jiné galaxie i dimenze. Vždy se, ale vrátíme zpět, odkud jsme vyšli, to je na Zemi. Je to, jako by jsme cestovali ve snu, také se vždy vrátíme do své postele. Je to přemístění naší duše do jiné reality, ale tělo zůstává na stejném místě. Můžeme být tady fyzicky, ale náš duch je volný a může putovat prostorem mezi planetami a jinými dimenzemi.

Při vysoké rychlosti se Merkaba zploští a my máme zkušenost, že se rozplyneme v prostoru a času. Je to technika vyššího vědomí a dochází k ní samovolně při posunu vědomí na vyšší úroveň. Vyšší úroveň znamená to, že si plně uvědomujeme, že jsme duchovní bytosti, že můžeme vidět nebo slyšet nebo cítit i jiné bytosti, které nejsou běžným okem zřejmé. Začínáme žít i život s jemnohmotnými průvodci, které si stále více uvědomujeme. Můžeme se na ně spolehnout, učí nás a předávají nám své informace, které jsou pro náš rozvoj velmi důležité. Pomáhají nám v této době k posunu a vzestupu do 5. dimenze. Je to dimenze duchovní, založená na lásce a mění se naše fyzická konstituce z uhlíkové na krystalickou. Naše myšlenky se začínají zhmotňovat a my se stáváme, architekti svého života. Vše o čem sníme, se stává skutečností. Do této dimenze mohou vstoupit jen lidé vysokých vibrací, musí být připraveni. Je to jiný způsob myšlení, než na jaký byli zvyklí. Jsou tady odpovědni za své myšlenky i slova. Vše se dává do pohybu pouhou myšlenkou, aby ta myšlenka byla jen pro nejvyšší dobro člověka i všech lidí na Zemi. Aby byla vhodná i pro obnovu života na Zemi, přírody, zvířat, abychom dokázali být lepší v očích svých i svého stvořitele. Byli hodni vystoupit ze svých zajetých stereotypů a začít myslet a jednat jinak, s větší odpovědností. To vše se člověk, když chce, může naučit, ale v první řadě to musí chtít a věřit tomu. Svoji nedůvěrou vše vynuluje. Víra a důvěra je tou největší hnací silou. Tyto vědomosti i zkušenosti máme všichni v sobě, neseme si ji v podobě DNA od chvíle, kdy nás zdroj vydechl, až do doby, kdy se zase zpět ke zdroji vrátíme.

Putovním duše se stále zdokonalujeme a učíme se lekce, které ke svému vývoji potřebujeme. Žili jsme na mnoha planetách i jiných galaxiích, ale také většina prožívala mnoho životů i tady na Zemi. Je to planeta s nízkou vibrací, velmi těžké energie způsobují, že je tady možné prožít emoce a zkušenosti, které se na jiných planetách s vysokými vibracemi prožít nedají. Tam člověk žije v blaženosti, lásce, světle a nezažívá tolik utrpení jako tady na Zemi. Ale přišel čas, aby také Země dostala šanci a dokázala změnou myšlení svých obyvatel vzestoupit do vyšších frekvencí. V tento čas je mimořádná příležitost, protože Země se dostává do blízkosti centrálního slunce a tím se zvyšují vibrace, které na Zemi dopadají. Ty způsobují, že se lidem

otevírají jejich schopnosti a vědomosti, rozpomínají se, kým vlastně jsou a proč se zrovna v této době narodili a jak by svým myšlením a nastavením vědomě mohli Zemi pomoci. Když žádají o pomoc s vyšších sfér, tak je jim hojně poskytována. Všechny okolní planety mají zájem na tom, aby Země vzestoupila. Ovlivní to v dobrém celý vesmír, ale musíme to udělat vědomě a sami. Zvenčí mají jen poradní hlas a pomáhají jen tomu, kdo si vědomě o pomoc řekne. Vše je v naších rukou a hlavně v naši čisté mysli. Můžeme nesmírně mnoho, když jsme si vědomí svých schopností a možností, kterými disponujeme, ale jsme při průchodu do nízkých vibrací zapomněli. Teď je čas se probudit a znovu rozsvítit světlo Boží v nás. Už mnoho z vás svítí a Bůh s vámi při práci na Zemi a její pomoci počítá. Máte jeho plnou podporu i důvěru. Vždy pomůže tomu, kdo o pomoc žádá a věří.

Kuthumi

Archanjel Metatron

SOM NAJVYŠŠÍ Z NAJVYŠŠÍCH ARCHANJELOV, VŠETKÝM VÁM PONÚKAM SVOJU POMOC A PODPORU. PONÚKAM VÁM UČENIE AKO SA SPOJIŤ S NAJVYŠŠÍM SVETLOM SVOJHO ZDROJA, SO SVETLOM SVOJHO „ JA SOM“. KEDYKOĽVEK MA POZVETE A PREJAVÍTE VôĽU SA UČIŤ, JA VÁS POVEDIEM K BOŽSKÉMU SVETLU.

Mistr Voosloo

Mistr Voosloo prostřednictvím žlutého paprsku pomáhá pochopit nejhlubší moudrost Atlantidy, ale také uzdravuje nejhlubší zranění duše. Posiluje a harmonizuje všechny energetické kódy, klíče a posvátně geometrické vzorce v předloze naší duše a v našich buňkách, které byly narušeny nižšími frekvencemi. Díky tomu se v naší energetické matrici obnoví božská dokonalost i božské zdraví. Sjednocuje a prosvětluje našich 12 čaker. Jakmile se zharmonizují a aktivují, začne se znovu spojovat 12 vláken DNA. Začínáme se rozpomínat na moudrost své duše. Od roku 2012 začaly být na Zemi dostupné devítidimenzionální energie. Patří k nim zlatý paprsek Krista ze Síria, Plejádská modrá růže, Kristova energie Mahátma, kosmický diamantovo- fialový plamen, bílý plamen vzestupu, bílé světlo kosmického srdce z Venuše. Tyto energie prosvětlují všechny energetické kódy a klíče našeho božského potenciálu.

Modlitba za dítě

Daná modlitba byla přijata přímo od Zdroje a nese v sobě ty nejvyšší vibrace. Pomůže vám zbavit se destruktivních programů přílišné připoutanosti, které jsou překážkou na cestě evoluce jak vaší duše, tak i duší vašich milovaných dětí. Osvobození od tohoto škodlivého programu se projeví zažehnutím opravdové lásky, které kolem vašeho dítěte či vašich dětí utvoří nejsilnější možnou ochranu.

„Pomocí čistého záměru a silou svého Ducha vzývám ohnivou energii našeho Stvořitele.
Stvořiteli, prosím Tě, abys proudem svého Světla očistil mé vědomí a naučil mě nahlížet na všechny životní situace očima Ducha, očima naplněnýma láskou, důvěrou a hlubokým porozuměním všemu, co se odehrává v Božské realitě, kterou jsi stvořil. Prosím Tě, Božská energie Stvoření, abys ve mně probudila moudrost a vědění. Osvoboď mě od takového destruktivního programu, jako je přílišná připoutanost k mému dítěti. Uvědomuji si, že mé dítě je svobodnou duší, která se skrze mne vtělila na planetu Zemi v době přechodu na vyšší úroveň bytí s konkrétními cíli a úkoly. Prosím anděly a nanebevzaté mistry, aby převzali záštitu nad ochranou mého dítěte. Prosím vás, drazí, ukažte mému dítěti správnou cestu, která ho přivede k seberealizaci a pomůže mu odhalit celý svůj potenciál duše. A tak se staň!“

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=DARIrbUxmXQ

Jurij Vozněsenskij, 13.1.2021