SOS služba

příspěvek: 2100,-Kč

Tato služba první pomoci, vznikla na základě stále se navyšující poptávky. V případě, že nastane situace, kdy je potřeba zasáhnout prakticky okamžitě. Jedná se tedy o akutní stavy bolesti zubů a celého těla, nečekaná zranění či nehody, nemoci, horečky, křeče či jiné zdravotní problémy u dětí i dospělých, noční děsy, psychické zhroucení, uřknutí, napadení entitou, aj… V této službě Vám bude s pomocí Mistrů, Archandělů, Andělů a jiných spřátelených bytostí světla, poskytnutá krizová energetická podpora. Zacílená na konkrétní problém, v co možná nejkratším čase (ještě týž den, bez čekání). Prosíme využívejte tuto službu pouze v případě nouze. Pro chronické záležitosti si zvolte řádnou terapii. Služba je stabilizační a řeší náhle vzniklé situace, které nesnesou odklad.

Příprava na očkování

!!!nutno učinit před vakcinací!!!

Pokud jste již očkování, je nutno zvolit dálkovou individuální terapii, na eliminaci nežádoucích účinků a odstranění toxinů z těla.

příspěvek: 700,-Kč

Vážení a milí, poslední dobou se na nás čím dál častěji obracíte s prosbou připravit jak vaše děti na povinná či dobrovolná očkování proti nebezpečným infekčním nemocem, tak i vás dospělé, a to včetně aktuální vakcinace proti onemocnění COVID-19. Rozhodly jsme se proto rozšířit svou nabídku o tuto službu. Během působení vás v napojení na anděly, archanděly a vysoké mistry zharmonizujeme, pročistíme a naprogramujeme na bezproblémový příjem všech látek, ve vakcínách obsažených, eliminaci vedlejších nežádoucích účinků a reakcí organizmu bezprostředně po aplikaci i v budoucnu.

Semináře

příspěvek: 1400,-Kč

Semináře na aktuální témata vždy s meditací.

Semináře jsou výukové a probíhají většinou v sobotu, a to od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Dle stanovených dat. Všichni kteří mají zájem se naučit jak na sobě pracovat, jak zvýšit své vibrace, napojit se na své vyšší Já, dostat se do zdraví, právě tam získáte potřebné informace, praktické rady, cvičení a meditace.

Místo konání seminářů se uveřejňuje vždy s aktuální nabídkou formou pozvánky na www.vysehradsky-portal-svetla.cz

Terapie individuální

příspěvek individuální terapie: 2100,-Kč dospělý a 1500,-Kč děti

Tým pracuje kolektivně na bázi vzájemného propojení do kruhu síly, ve složení dvou terapeutek a jejich dvou duchovních průvodců, kterými jsou Ježíš a Archanděl Metatron. Terapeutky používají vlastní schopnosti a napojení pro nejvyšší dobro klienta. Vše v průběhu terapie se děje pod patronací Stvořitele.

V průběhu individuální dálkové terapie mohou klienti zažít pocit jedinečnosti napojení na vyšší světy a splynutí v jednotě se svým nitrem a zároveň s veškerým jsoucnem. Vysokými frekvencemi energií i za pomocí vysokých Mistrů Světla a Archandělů dochází k rozpouštění starých bloků, traumat, nevhodných programů a přísah z minulosti, pročištění rodových kanálů, odvedení entit, přisedlých duší, psychických útvarů a jiných forem, odčerpávajících z jejich biopolí životní energii a radost z bytí. Dále dochází k zamezení veškerých negativních útoků, začištění všech ran po nich a vložení nových pozitivních programů. To vše přispívá k rychlé transformaci organismu a navýšení vibrací. Otevřou se vám nové úchvatné vhledy a napojení, spojíte se se svou duší, což vede k pochopení smyslu bytí na této zázračné planetě, která je pro danou inkarnaci naším domovem.

Tzn. léčba fyzického, psychického a emocionálního těla.

Terapie probíhá podle potřeby, maximálně 1,5 hodiny.

Terapie na dálku

příspěvek dálková terapie: 1900,-Kč dospělý a 1000,-Kč dítě

Terapie na dálku a vše co o ní potřebujete vědět.

Tým pracuje kolektivně na bázi vzájemného propojení do kruhu síly, ve složení dvou terapeutek a jejich dvou duchovních průvodců, kterými jsou Ježíš a Archanděl Metatron. Terapeutky používají vlastní schopnosti a napojení pro nejvyšší dobro klienta. Vše v průběhu terapie se děje pod patronací Stvořitele.

V průběhu individuální dálkové terapie mohou klienti zažít pocit jedinečnosti napojení na vyšší světy a splynutí v jednotě se svým nitrem a zároveň s veškerým jsoucnem. Vysokými frekvencemi energií i za pomocí vysokých Mistrů Světla a Archandělů dochází k rozpouštění starých bloků, traumat, nevhodných programů a přísah z minulosti, pročištění rodových kanálů, odvedení entit, přisedlých duší, psychických útvarů a jiných forem, odčerpávajících z jejich biopolí životní energii a radost z bytí. Dále dochází k zamezení veškerých negativních útoků, začištění všech ran po nich a vložení nových pozitivních programů. To vše přispívá k rychlé transformaci organismu a navýšení vibrací. Otevřou se vám nové úchvatné vhledy a napojení, spojíte se se svou duší, což vede k pochopení smyslu bytí na této zázračné planetě, která je pro danou inkarnaci naším domovem.

Tzn. léčba fyzického, psychického a emocionálního těla.

Co od Vás budeme potřebovat?

V podstatě nic. K napojení nám stačí Vaše oficiální celé jméno a popřípadě datum narození.

Jaké informace od Vás budeme potřebovat?

Žádné. Všechny informace si samy zjistíme po napojení na vaši osobu. Tudíž není potřeba sdělovat žádné osobní informace. Pokud Však chcete řešit jeden konkrétní problém, tak je dobré se o něm zmínit, abychom se mohly na něho zaměřit. Jinak pracujeme instinktivně a posloucháme pokyny, které dostáváme od krásných bytostí světla, které ví nejlépe, co je pro daného člověka v daný okamžik nejdůležitější.

Kolik terapií je nutno podstoupit?

Většinou stačí pouze jedna terapie, neboť na klientovi pracují 2 terapeuti a jejich dva duchovní průvodci současně a každý pracuje svými metodami a zaměřuje se na jiné aspekty problémů. Pod přímou patronací Stvořitele. Tím je docíleno to, že se nic nepřehlédne, terapie je rychlá a velice účinná. Ve výjimečných případech se terapie musí opakovat, a to, pokud je problém hluboce zakořeněn nebo na daného klienta byla uvalená černá magie. Samozřejmě se terapie opakuje až po dohodě s klientem. Není naším cílem, aby naši klienti na nás zůstali závislí, ale snažíme se, aby mohli žít plnohodnotný, šťastný a harmonický život bez závislosti na nás. My jim k tomu pomůžeme vytvořit podmínky a poté už je pouze na nich, aby šli po své životní cestě.

Kdy terapie probíhá?

Terapie probíhá po domluvě. Většinou pracujeme brzo ráno nebo pozdě večer. Klient vždy obdrží datum a čas, kdy se na něm bude pracovat.

Co má klient dělat při dálkové terapii?

To záleží plně na něm. Klient se může věnovat svým každodenním činnostem, jako např. vaření, úklidu atd. Klient může být v zaměstnání nebo dělat cokoliv co ho napadne. Žádná omezení neexistují. Klienti, kteří jsou více vnímaví si mohou zapálit svíčku, pohodlně se posadit nebo lehnout a vnímat co se s nimi děje (mohou vnitřním zrakem něco vidět, cítit teplo, brnění, či chlad, to je individuální).

Informace o terapii?

Po ukončení terapie dostane klient zprávu- informace toho co se během léčby dělo, na čem se pracovalo, co a jak probíhalo. To klient dostává od všech, kteří na terapii pracují. Součástí také mohou být vzkazy od zesnulých či osobních průvodců. Ve výstupu se může také objevit vzkaz od Stvořitele, případně od duchovních mistrů.

S čím se na nás klienti zejména obrací?

Anorexie, závislosti na návykových látkách, vztahové problémy, noční děsy dětí, schizofrenie, uřknutí, přivtělené entity, nedostatek energie, bolesti kloubů, zad, zubů aj., tělesné kolapsy a vyčerpání, odpoutání od minulosti, rodinné problémy, výchovné problémy dětí, fyzické neduhy, psychické a emoční problémy. Lze zobecnit, že klienti se na nás mohou obracet s čímkoliv co je trápí, neexistují zde žádná omezení.

Očista a harmonizace prostoru na dálku

příspěvek: 1900,-Kč

Neexistuje na světě místo, které by nemělo svou vlastní energii. Z vlastních zkušeností víte, že někde se cítíte prostě dobře a pohodlně a jinde zase nepříjemně a snažíte se co nejrychleji toto místo opustit.

Na negativní energii v prostoru má vliv spousta faktorů. Může se jednat o emoce minulých i současných obyvatel, geopatogenní zóny, historicky zatížená místa, události z minulosti (myšlenky, pocity, prožitky i emoce). Rovněž se může jednat o místa kde byl spáchán nějaký trestný čin, bezpráví či jiná forma fyzického či psychického násilí. Tato negativní energie na Vás a Vaši rodinu může mít neblahý vliv a do jisté míry Vám ztrpčovat a ovlivňovat život.

Kdy se rozhodnout pro očistu a harmonizaci prostoru?

 • Nefunkční vztahy, podráždění, hádky v rodině a psychické problémy, strach, úzkost…
 • Únava, odliv energie či časté a dlouhodobé nemoci…
 • Nefunkční vztahy na pracovišti …
 • Špatný spánek, necítíte se dobře, děti jsou protivné, nechtějí spát, bojí se, aj. …
 • Myslíte si, že máte doma entitu či duši, která nechce odejít…
 • V prostoru se dějí nevysvětlitelné a nepochopitelné věci…
 • Staré prostory (pozemky, budovy, aj.): mohou být historicky zatížené (úmrtí, tragické události atd.) …
 • Neúspěšné podnikání, rozjezd nového podnikání, podpora stávajícího podnikání…
 • Stěhování do nového domova (očista od energií předchozích majitelů) …
 • Koupě nemovitosti, pozemku, bytu, domu…
 • Místa kde se kumuluje negativní energie a emoce (nemocnice, domovy pro seniory, ústavy) …
 • Místa s velkou kumulací lidí (obchody, školy, školky, rekreační zařízení, hotely) …

Prostor Vám očistíme, vyladíme a zharmonizujeme. Zaktivujeme a vložíme Váš pozitivní záměr.

Součástí očisty a harmonizace prostoru je i vyladění jeho obyvatel.

Napojení na prostor probíhá na dálku v ranních hodinách.

Jediné, co od Vás potřebujeme je adresa prostoru, kde bude čištění a harmonizace probíhat. A krátký popis, o jaký objekt se jedná, jaký máte problém. Popřípadě jaký záměr do něj chcete vložit.

Poté už všechno necháte na nás.

V následujících hodinách obdržíte na e-mail výstup z naší činnosti. Ten bude obsahovat popis, jak probíhalo čištění a harmonizace. Výstup obsahuje zprávu od Stvořitele a duchovních průvodců.

Účtujeme si jednotný příspěvek ve výši 1900,-kč. U nás nebereme ohled na velikost a rozlehlost prostoru, m2, či jiné parametry, které navyšují cenu služby.

Jednáme pod záštitou NEJVYŠŠÍCH BYTOSTÍ SVĚTLA.

Tato činnost je naším životním posláním a takto k ní také přistupujeme: zodpovědně, s úctou a pokorou.

 Pro nejvyšší dobro daného člověka a nejvyšší dobro všech.

 • Bankovní spojení: 5747076399/0800