Osobní konzultace:

příspěvek: 500kč/1hodina

Havířov (Valaššská Bystřice): PhDr. Miluše Kocurová

tel.: 777 879 573
e-mail: miluse.kocurova@seznam.cz

Atlantské léčení, Čtení Akášických záznamů, meditace, osobní konzultace a vedení, práce s energiemi, poradenství, psychologická pomoc, aj.

U Prešova: PhDr. Katarina Kočišová

tel: +421 948 174 438
e-mail: katarina.kocisova111@gmail.com

Atlantské léčení, Čtení Akášických záznamů, meditace, osobní konzultace a vedení, práce s energiemi, poradenství, aj.

Orlová: Ing. Lada Virostková

tel.: 604 217 521
e-mail: ladavirostkova11@gmail.com

Atlantské léčení, Čtení Akášických záznamů, meditace, osobní konzultace a vedení, práce s energiemi, poradenství, aj.

Halenkov: Mgr. Radka Valouchová

tel. 777 096 848
e-mail: radkavalouchova@gmail.com

Atlantské léčení, Čtení Akášických záznamů, meditace, osobní konzultace a vedení, práce s energiemi, poradenství, aj.

Semináře

příspěvek: 1400,-Kč

Přednášky na aktuální témata vždy s meditací.

V Ostravském centru „Oáza poznání“

Terapie individuální

Terapie na dálku

příspěvek individuální terapie: 1900,-Kč dospělý a 1500,-Kč díte

příspěvek dálková terapie: 1500,-Kč dospělý a 1000,-Kč dítě

Tým pracuje kolektivně, na bázi vzájemného propojení do kruhu síly a každá terapeutka používá vlastní schopnosti a napojení pro nejvyšší dobro klienta.

V průběhu individuálních terapií mohou klienti zažít pocit jedinečnosti napojení na vyšší světy a splynutí v jednotě se svým nitrem a zároveň s veškerým jsoucnem.
Vysokými frekvencemi energií i za pomocí vysokých Mistrů Světla a Archandělů dochází k rozpouštění starých bloků, traumat, nevhodných programů a přísah z minulosti, pročištění rodových kanálů, odvedení entit, přisedlých duší, larev, psychických útvarů a jiných forem, odčerpávajících z jejich biopolí životní energii a radost z bytí. Dále dochází k zamezení veškerých negativních útoků, začištění všech ran po nich a vložení nových pozitivních programů.To vše přispívá k rychlé transformaci organizmu a navýšení vibrací. Otevřou se vám nové úchvatné vhledy a napojení, spojíte se se svou duší, což vede k pochopení smyslu bytí na této zázračné planetě, která je pro danou inkarnaci naším domovem.

Terapie probíhá podle potřeby, maximálně 1,5 hodiny.

Očista a harmonizace prostoru na dálku

příspěvek: 500,-Kč