Listopad 2019

17.11.2019 Terapie


Další termíny

7. prosinec – Moudrost Atlantidy – PhDr. Katarína Kočišová

V zlatom veku Atlantídy dosahovala planéta najvyššiu duchovnú úroveň v celej svojej histórií.Vtedajší ľudia sa tešili obrovským nadprirodzeným darom a ich technické a duchovné schopnosti presahovali naše súčasné chápanie.

Tí, ktorí teraz žijeme na Zemi v hmotnom tele, takto sa naše duše vedome a dobrovoľne rozhodli. Prijali telo, aby dokončili projekt, ktorý sa nedokončil v Atlantíde. Preto sú nám vo veľkej miere sprístupňované múdrosti Atlanťanov, techniky, postupy spôsoby, aby nám pomohli pochopiť toto poslanie. Tieto informácie nám ukážu ako sa rýchlo môžeme posunúť k Zlatému Veku a byť nápomocný sebe aj domovskej planéte ZEM.

8. prosinec – Terapie