Na Vyšehradě odpradávna byl portál světla. Už kněžna Libuše zde prorokovala duchovní obrodu českého národa. A teď přišel čas tento portál světla znovu aktivovat a ukotvit tuto energii světla, která bude sloužit celé Praze, ale také se rozšíří daleko za hranice naší země. Tyto portály světla se začnou hojně aktivovat všude ve světě a připravené duše jsou tomuto procesu nápomocny. Vnitřně cítí, že přišel ten správný čas.

Portál světla je velmi účinný způsob, jak pomoci sobě, svým blízkým, celému městu, státu i celé zemi navýšit vibrace. Je to důležitý článek ke vstupu do 5.dimenze. Světlo portálu pomůže všem zúčastněným rozpomenout si, jak mimořádné schopnosti máme, jak jsme vyjímeční a neopakovatelní. Naše duše se začne rozpomínat na vše, co jsme se putováním na Zemi, ale i jiných planetách naučily a jak tyto znalosti a vědomosti můžeme použít dnes v této přelomové době pro dobro všech.

Je čas složit všechny zbraně, v pravdě podívat se na ně.
Odevzdat tu tíhu, která zemi tlačí.
Poznat, že dál už není tato cesta možná,
neb s tou tíhou kráčet je, jako sebe sama v mukách vláčet.
Je čas, sejmi Lásku z kříže utrpení, dál mučit ji už možné není.
Láska, co krev Ti proudí v žilách.
Postavit se zpříma je v Tvých silách.
Ve středu Kříže staň, nepatři již v mukách naň.
Kříž Stvoření, tam kde se setkává Nebe se Zemí, místo věčné sebe sama zrození.
V proudu Boží Milosti ožívají posvátné kosti chrámu Ducha těla,
zazpívej Duše to, cos vždy chtěla.
Čas, tlukot srdce – krví naplněno.
Citem lidství, darem tím z posvátného Zdroje,
obnov a živ bytí svoje.
Amen