Poradenstvo a intuitívna psychológia

Som poradca terapeut a mám poradenské, terapeutické centrum v Prešove. Cieľom mojej práce je ukázať správnu cestu k  uzdraveniu a cestu osobného rozvoja každému klientovi. Organizujem prednášky,meditácie, semináre zamerané na zmenu myslenia, seba liečenie a vedomé tvorenie svojej reality, svojho života.

Všetky informácie a vedomosti sú osobné skúsenosti z môjho života, ktoré som získala učením a prácou na sebe a rozvoji svojej duše. Sú to roky práce za pomoci a vedenia Majstrov, Archanjelov a Svetelných Bytosti. Teraz nastal čas podeliť sa s týmito múdrosťami a učením s ľuďmi, ktorí chcú zmeniť svoj život, aby našli samých seba, navýšili svoje vibrácie a boli nápomocní sebe, svojim blízkym aj Zemi.

Ponuka služieb

  • Konzultácie v ťažkých životných situáciách
  • Poradenstvo a terapie v oblasti zdravia a vzťahov
  • Energetická harmonizácia
  • Terapia vnútorné dieťa
  • Transformačná meditácia
  • Harmonizácia, čistenie prácou na diaľku
  • Terapia kvantovou vlnou
  • Čítanie z Akášických záznamov pre klientov

kontakt: katarina.kocisova111@gmail.com