PhDr. Miluše Kocurová
psycholog a terapeut

miluse.kocurova@seznam.cz

Mám soukromou psychologickou poradnu v Havířově. Pořádám přednášky, semináře,
meditace hlavním tématem je změna myšlení. Nabízím osobní konzultace, psychologickou
pomoc v oblasti osobního rozvoje, mezilidských vztahů, atlantské léčení, práci se světlem,
kvantové léčení, práci s vnitřním dítětem, andělské terapie, pracuji s posvátnou geometrii,
pomáhám vymazat karmické záznamy a rodová zatížení s pomocí archandělů a duchovních
mistrů.
Autorka knížky Metody myšlení nového tisíciletí.