VYŠEHRADSKÝ PORTÁL SVĚTLA

Vyšehradský portál světla je aktivní a čerpat z něj mohou všichni lidé, kteří se na tento zdroj světla napojí. Je studnicí energie z Božského zdroje.

Je přístupný všem, kdo ho použijí pro nejvyšší dobro svoje i všech ostatních. Kdykoliv si se svým životem nevíte rady, kdy vás provází transformační příznaky vašeho fyzického těla i potřebujete odpovědi na své otázky, můžete se přes portál světla napojit na zdrojovou energii a najít tam odpovědi. Je to mimořádná pomoc pro celou Zemi a její vzestup. Ještě nikdy v historii Země tato možnost nebyla.

VALAŠSKO BYSTŘICKÝ PORTÁL SVĚTLA

Dne 25. listopadu 2019 jsme s nejvyšší možnou pokorou, úctou a láskou, pod vedením našich Světelných průvodců a s požehnáním stvořitele, otevřely druhý portál Světla. Tento portál, vyvěrající z lůna naší matky Země, zasazený do čisté přírody Beskyd a spojující nitro Gáji s centrálním Sluncem Héliem, prosvětluje a prozařuje naši Zemi a přejímá pro naše blaho uzdravení přírody, nastolení porozumění a harmonie, ty nejčistší paprsky Univerzální bezpodmínečné Lásky. Stejně jako portál Vyšehradský, tak i Valašsko-Bystřický portál Světla již slouží a bude sloužit všem lidem, kteří zatouží po uzdravení svých těl, myslí, vztahů a životů vůbec. Kdykoliv se na portál naladíte, načerpáte nový příliv sil a energie, očistíte se a napojíte na vyšší světy.

Valašsko Bystřický portál světla je pod záštitou Ježíše, je to velmi léčivý portál a vstoupit může každý, kdo potřebuje najít klid a pokoj v duši, je to také portál moudrosti a znalostí, které si každý nese ve svém DNA. Jsou vítání všichni, kdo s láskou přicházejí najít sami sebe i otevřít znovu své dávné schopnosti a znalosti.   Ježíš

ORLOVSKÝ PORTÁL SVĚTLA

V den s magickým datem 22.2.2020, kdy se lidstvu rozevřela a zpřístupnila mohutná a mocná hvězdná brána, jsme byly slavnostně, důstojně a přitom láskyplně povolány otevřít již třetí vysokovibrační portál světla pod názvem Orlovský Portál Světla. Rovněž tento nový portál má sloužit lidstvu k jeho probuzení a nádhernému prosvětlení. Portál zde bude pro dobro a blaho všech, kdo se mentálně do jeho středu přenesou a z čistého srdce a s upřímným záměrem požádají o pročištění a uzdravení své, svých blízkých, přírody, lidstva a naší překrásné planety. Jeho posláním je být spojnicí mezi naším světem a Univerzem. Skrze Orlovský Portál Světla budou do nitra naší Země proudit jasné, zářivé, uzdravující paprsky univerzální kosmické všeobjímající lásky. A Gaia vždy na tyto proudy odpoví svou vzájemností a jednotou se vším živým. Děkujeme za tyto dary!

BRÁNA SVĚTLA

Dne 21.3.2020 se všechny tři portály světla Vyšehradský, Valašsko Bystřický i Orlovský propojily a umožnily, pomocí posvátné geometrie, vytvořit široký průchod světla na Zemi. Vznikla Brána Světla, která velmi pomůže navýšit vibrace tolik potřebné pro nás všechny na Zemi.

OSTRAVSKÝ PORTÁL SVĚTLA

Jsem mistryně, jsem Nada, a mám vás vskutku ráda. Nyní přicházím k Vám, božskou lásku vám dám. Jsem vládkyní kosmického paprsku lásky, ten vám odnese ze života vrásky. Prozářím život váš, nyní započal čas se radovat.

Dne 18.4.2020 v ranních hodinách, byl úspěšně otevřen v pořadí již čtvrtý portál světla. Vše proběhlo za přítomnosti překrásných bytostí světla, pod přímým dohledem Stvořitele. Jedná se o světelný portál Lásky, kterou město Ostrava, tak zoufale potřebuje.

Tento portál oplývá vibracemi čisté lásky a vesmírné sounáležitosti. Přináší do Vašich srdcí i životů tu nejčistší esenci lásky, společně se sjednocujícími, uklidňujícími a konejšivými vibracemi energie z jediného a pravého Zdroje. 

Zatoužíte-li po pocitu bezmezné a bezpodmínečné lásky nalaďte se na tento portál.

Tam kde se člověk cítí sám, odstrkován a nemilován, nechť vezme si světlo z portálu mého.

Ať portál Lásky vyzařuje své růžové energie na všechny světové strany a naplní srdce každého z Vás.

Přeji Vám mí drazí lidé, ať vaše životy naplní se kosmickou láskou, která přichází z nevyčerpatelného zdroje vesmíru a je určená přímo Vám.

Přineste si tuto božskou lásku do svých domovů, prozařte jí vaše starosti i radosti.

Pošlete ji každému živému tvorovi na planetě Zemi, okolním planetám i celému vesmíru. Poté již pouze vyčkejte na zázrak, který za Vás vykoná.

Portál Lásky bude lidstvu sloužit, tak dlouho, dokud lidé nepochopí, že láska se nedělí, ale násobí. Dokud v životě nezavládne klid a mír.

Ať každá buňka vašeho těla přijme a načerpá tolik lásky, kolik je jen schopná, začne ji vyzařovat a následně posílat dále do svého okolí.

V té chvíli rozsvítí se celý svět. Amen

A Stvořitel pravil: Běžte a milujte se stejně tak, jako já miluji Vás, mé nebeské děti.

PREŠOVSKÝ PORTÁL SVĚTLA

Já jsem archanděl Metatron, stojící nejblíže Božího trůnu. Jsem patronem Prešovského portálu světla. Jedná se o první ze světelných portálů otevřených na Slovensku, a další budou v pořadí následovat.

Tento portál oplývá všemi tóny oranžové barvy, stejně jako mé paprsky. Světelný portál přináší nyní celému Slovensku potřebnou stabilitu, sílu, útěchu a bezmeznou lásku. Jedná se o jeden ze symbolů, který bude hrát velikou roli v přechodu Země do vyšších vibrací. Tento portál bude udržovat naději v nelehkých časech a víru, že vše se v dobré obrátí, budou-li naše srdce i myšlenky čisté.

A tak se staň. Ať stabilita, síla a zázemí doprovází Vás na cestě za lepšími zítřky v souladu s božím plánem. Amen

Když potřebujete stabilitu jistotu a sílu určitě vám pomůže Prešovský portál. Já Metatron vás k němu přivedu a pomůžu vám načerpat sílu a světlo do svého života, aby jste byli v jednotě se sebou samým i se Zemí. 

HALENKOVSKÝ SMARAGDOVÝ PORTÁL SVĚTLA

Já jsem archanděl Rafael, světelná bytost, vyskytující se v blízkosti Božího trůnu. Nyní jsem k Vám sestoupil na Zemi, abych přinesl lidstvu pomoc, naději a léčení.

Dne 8.8.2020 v 8 hodin ráno byl s požehnáním Stvořitele otevřen v řadě již šestý portál světla, aby se podílel a byl nápomocný při tvorbě nové reality. Byl otevřen za láskyplné pomoci, ohromného množství světelných bytostí, včetně nanebevzatých mistrů, archandělů, andělů, draků, jednorožců i bytostí ze spřátelených planet. Vše bylo učiněno v souladu s božím plánem, za zachování největší posvátnosti, pokory a úcty všech zúčastněných.

Jsem archanděl Rafael mocný patron a ochránce tohoto Halenkovského (Smaragdového) portálu světla, který je pod mou přímou záštitou a nosí barvu mého léčivého paprsku.

Toto je jeden ze vzácných darů lidstvu od Stvořitele.

Kdokoliv se bude nacházet v blízkosti tohoto portálu světla či se na něj mentálně naladí, bude u něho započat automatický přechod z uhlíkového těla na tělo krystalické, fyzické i psychické problémy začnou mizet a zahájí se proces obnovy a regenerace všech buněk v těle. Lidské schránky se začnou převibrovávat na vyšší vibrace, začnou se rozpomínat na svou pravou podstatu a začnou se probouzet skryté talenty vlohy a schopnosti.

Halenkovský (Smaragdový)portál světla byl otevřen jako jeden z nástrojů, který bude nápomocný lidem a planetě Zemi. Při přizpůsobování se nastávajícím změnám, které se nezadržitelně blíží. Lidstvo projde kompletní transformaci, která je nevyhnutelná při záchraně lidské rasy jako takové.

S nebývalou vděčností a úctou nyní předávám tento světelný portál matce Zemi a všem jejím dětem.

Nechť každá nízká a negativní vibrace se v jeho útrobách rozplyne.

Nechť každý nepoctivý či nekalý záměr se zde přetransformuje na čisté světlo.

Nechť tento portál navždy vyzařuje ozdravné a konejšivé smaragdové světlo.

Nechť tento portál slouží pro nejvyšší dobro všech až na věky věků.

S požehnáním

Váš milující archanděl Rafael

HOSTÝNSKÝ PORTÁL SVĚTLA

Hostýnský portál světla je duhový, nádherný, zářící. Planetě, přírodě i lidstvu přináší požehnání a nejvyšší možnou ochranu. Jeho patrony jsou nám všichni známí mistři a ženské Bohyně – mistryně, kteří nás všechny nesmírně milují, ctí a radují se spolu s námi nad dary, kterých se nám dostává. V časech nelehkých či zlých jsou nám neustále nablízku, stojí při nás bok po boku, konejší, posilují, naplňují nás Světlem i všeobjímající bezpodmínečnou Láskou, vysílají k nám i do nás proudy ozdravných vitálních energií, žehnají nám, chrání a opatrují.
Při slavnostním otevírání Hostýnského duhového mistrovského portálu světla dne 9.9. 2020 v 9:00 hodin proudily do jeho středu (a pak i na věčné časy proudit budou) Stvořitelovy průzračně bílé paprsky, které hrají v záři paprsků Slunce všemi barvami duhy. Jako první do portálu sestoupila Panna Maria, přidala se Máří Magdalena, pak Sanat Kumara – Ježíš, mistr Vywamus, paní Nada, mistr Hilarion a další velcí mistři a učitelé. Podporovat očistu od cizích entit, pomáhat s odstraňováním implantátů a pojistek přišel hlavní patron mistr Kumeka, který k nám sestoupil z jiných vesmírů a bude již navždy při nás stát.

Bůh – Stvořitel – Tvůrce Všehomíra vám milovaní žehná, chrání vás i vaše blízké, konejší, podporuje, uzdravuje a laská svými zářivými průzračnými duhovými paprsky. „Vy jste Já, Já jsem Vy! Tak tomu jest, bylo i bude!“