Vyšehradský portál světla

Vyšehradský portál světla je aktivní a čerpat z něj mohou všichni lidé, kteří se na tento zdroj světla napojí. Je studnicí energie z Božského zdroje.

Je přístupný všem, kdo ho použijí pro nejvyšší dobro svoje i všech ostatních. Kdykoliv si se svým životem nevíte rady, kdy vás provází transformační příznaky vašeho fyzického těla i potřebujete odpovědi na své otázky, můžete se přes portál světla napojit na zdrojovou energii a najít tam odpovědi. Je to mimořádná pomoc pro celou Zemi a její vzestup. Ještě nikdy v historii Země tato možnost nebyla.

Vyšehradský portál světla

Valašsko-Bystřický portál světla

Dne 25. listopadu 2019 jsme s nejvyšší možnou pokorou, úctou a láskou, pod vedením našich Světelných průvodců a s požehnáním stvořitele, otevřely druhý portál Světla. Tento portál, vyvěrající z lůna naší matky Země, zasazený do čisté přírody Beskyd a spojující nitro Gáji s centrálním Sluncem Héliem, prosvětluje a prozařuje naši Zemi a přejímá pro naše blaho uzdravení přírody, nastolení porozumění a harmonie, ty nejčistší paprsky Univerzální bezpodmínečné Lásky. Stejně jako portál Vyšehradský, tak i Valašsko-Bystřický portál Světla již slouží a bude sloužit všem lidem, kteří zatouží po uzdravení svých těl, myslí, vztahů a životů vůbec. Kdykoliv se na portál naladíte, načerpáte nový příliv sil a energie, očistíte se a napojíte na vyšší světy.

Valašsko Bystřický portál světla je pod záštitou Ježíše, je to velmi léčivý portál a vstoupit může každý, kdo potřebuje najít klid a pokoj v duši, je to také portál moudrosti a znalostí, které si každý nese ve svém DNA. Jsou vítání všichni, kdo s láskou přicházejí najít sami sebe i otevřít znovu své dávné schopnosti a znalosti.   Ježíš

Valašsko Bystřický portál světla

Orlovský portál světla

V den s magickým datem 22.2.2020, kdy se lidstvu rozevřela a zpřístupnila mohutná a mocná hvězdná brána, jsme byly slavnostně, důstojně a přitom láskyplně povolány otevřít již třetí vysokovibrační portál světla pod názvem Orlovský Portál Světla. Rovněž tento nový portál má sloužit lidstvu k jeho probuzení a nádhernému prosvětlení. Portál zde bude pro dobro a blaho všech, kdo se mentálně do jeho středu přenesou a z čistého srdce a s upřímným záměrem požádají o pročištění a uzdravení své, svých blízkých, přírody, lidstva a naší překrásné planety. Jeho posláním je být spojnicí mezi naším světem a Univerzem. Skrze Orlovský Portál Světla budou do nitra naší Země proudit jasné, zářivé, uzdravující paprsky univerzální kosmické všeobjímající lásky. A Gaia vždy na tyto proudy odpoví svou vzájemností a jednotou se vším živým. Děkujeme za tyto dary!

Hvězdným patronem tohoto očistného portálu je archanděl Gabriel, který nás neustále střeží, zahrnuje láskou, vysílá k nám a do nás svůj průzračně bílý paprsek jasnosti a pomáhá dosáhnout osvícení a napojení se na vyšší světy.

Vzkazuje nám:
„Milovaní! Já, mocný archanděl Gabriel, vás vyzývám, abyste se nebáli a neostýchali se na mne kdykoliv obracet! Rád vás vyslyším a povedu vás vašimi nelehkými životy, zvláště v tuto pohnutou dobu, po cestě za duchovní obrodou a navýšením vibrací. Spolu s ostatními anděly, archanděly a mistry vás ochráním před sebestředností, vnějšími manipulacemi, omezováním vaší svobody a ovlivňováním vůle. Pokud vás vaše duše vyzvou k duchovní obrodě, navyšování vibrací, hlubokému odpuštění a důkladné očistě, napojte se na Orlovský očistný portál světla. My se s vámi spojíme, sjednotíme a prozáříme vám vaši cestu vzestupu.“ 
Váš archanděl Gabriel

Orlovský portál světla

Brána světla

Dne 21.3.2020 se všechny tři portály světla Vyšehradský, Valašsko Bystřický i Orlovský propojily a umožnily, pomocí posvátné geometrie, vytvořit široký průchod světla na Zemi. Vznikla Brána Světla, která velmi pomůže navýšit vibrace tolik potřebné pro nás všechny na Zemi.

Ostravský portál světla

Jsem mistryně, jsem Nada, a mám vás vskutku ráda. Nyní přicházím k Vám, božskou lásku vám dám. Jsem vládkyní kosmického paprsku lásky, ten vám odnese ze života vrásky. Prozářím život váš, nyní započal čas se radovat.

Dne 18.4.2020 v ranních hodinách, byl úspěšně otevřen v pořadí již čtvrtý portál světla. Vše proběhlo za přítomnosti překrásných bytostí světla, pod přímým dohledem Stvořitele. Jedná se o světelný portál Lásky, kterou město Ostrava, tak zoufale potřebuje.

Tento portál oplývá vibracemi čisté lásky a vesmírné sounáležitosti. Přináší do Vašich srdcí i životů tu nejčistší esenci lásky, společně se sjednocujícími, uklidňujícími a konejšivými vibracemi energie z jediného a pravého Zdroje. 

Zatoužíte-li po pocitu bezmezné a bezpodmínečné lásky nalaďte se na tento portál.

Tam kde se člověk cítí sám, odstrkován a nemilován, nechť vezme si světlo z portálu mého.

Ať portál Lásky vyzařuje své růžové energie na všechny světové strany a naplní srdce každého z Vás.

Přeji Vám mí drazí lidé, ať vaše životy naplní se kosmickou láskou, která přichází z nevyčerpatelného zdroje vesmíru a je určená přímo Vám.

Přineste si tuto božskou lásku do svých domovů, prozařte jí vaše starosti i radosti.

Pošlete ji každému živému tvorovi na planetě Zemi, okolním planetám i celému vesmíru. Poté již pouze vyčkejte na zázrak, který za Vás vykoná.

Portál Lásky bude lidstvu sloužit, tak dlouho, dokud lidé nepochopí, že láska se nedělí, ale násobí. Dokud v životě nezavládne klid a mír.

Ať každá buňka vašeho těla přijme a načerpá tolik lásky, kolik je jen schopná, začne ji vyzařovat a následně posílat dále do svého okolí.

V té chvíli rozsvítí se celý svět. Amen

A Stvořitel pravil: Běžte a milujte se stejně tak, jako já miluji Vás, mé nebeské děti.

Prešovský portál světla

Já jsem archanděl Metatron, stojící nejblíže Božího trůnu. Jsem patronem Prešovského portálu světla. Jedná se o první ze světelných portálů otevřených na Slovensku, a další budou v pořadí následovat.

Tento portál oplývá všemi tóny oranžové barvy, stejně jako mé paprsky. Světelný portál přináší nyní celému Slovensku potřebnou stabilitu, sílu, útěchu a bezmeznou lásku. Jedná se o jeden ze symbolů, který bude hrát velikou roli v přechodu Země do vyšších vibrací. Tento portál bude udržovat naději v nelehkých časech a víru, že vše se v dobré obrátí, budou-li naše srdce i myšlenky čisté.

A tak se staň. Ať stabilita, síla a zázemí doprovází Vás na cestě za lepšími zítřky v souladu s božím plánem. Amen

Když potřebujete stabilitu jistotu a sílu určitě vám pomůže Prešovský portál. Já Metatron vás k němu přivedu a pomůžu vám načerpat sílu a světlo do svého života, aby jste byli v jednotě se sebou samým i se Zemí. 

Prešovský portál světla

Halenkovský-smaragdový portál světla

Já jsem archanděl Rafael, světelná bytost, vyskytující se v blízkosti Božího trůnu. Nyní jsem k Vám sestoupil na Zemi, abych přinesl lidstvu pomoc, naději a léčení.

Dne 8.8.2020 v 8 hodin ráno byl s požehnáním Stvořitele otevřen v řadě již šestý portál světla, aby se podílel a byl nápomocný při tvorbě nové reality. Byl otevřen za láskyplné pomoci, ohromného množství světelných bytostí, včetně nanebevzatých mistrů, archandělů, andělů, draků, jednorožců i bytostí ze spřátelených planet. Vše bylo učiněno v souladu s božím plánem, za zachování největší posvátnosti, pokory a úcty všech zúčastněných.

Jsem archanděl Rafael mocný patron a ochránce tohoto Halenkovského (Smaragdového) portálu světla, který je pod mou přímou záštitou a nosí barvu mého léčivého paprsku.

Toto je jeden ze vzácných darů lidstvu od Stvořitele.

Kdokoliv se bude nacházet v blízkosti tohoto portálu světla či se na něj mentálně naladí, bude u něho započat automatický přechod z uhlíkového těla na tělo krystalické, fyzické i psychické problémy začnou mizet a zahájí se proces obnovy a regenerace všech buněk v těle. Lidské schránky se začnou převibrovávat na vyšší vibrace, začnou se rozpomínat na svou pravou podstatu a začnou se probouzet skryté talenty vlohy a schopnosti.

Halenkovský (Smaragdový)portál světla byl otevřen jako jeden z nástrojů, který bude nápomocný lidem a planetě Zemi. Při přizpůsobování se nastávajícím změnám, které se nezadržitelně blíží. Lidstvo projde kompletní transformaci, která je nevyhnutelná při záchraně lidské rasy jako takové.

S nebývalou vděčností a úctou nyní předávám tento světelný portál matce Zemi a všem jejím dětem.

Nechť každá nízká a negativní vibrace se v jeho útrobách rozplyne.

Nechť každý nepoctivý či nekalý záměr se zde přetransformuje na čisté světlo.

Nechť tento portál navždy vyzařuje ozdravné a konejšivé smaragdové světlo.

Nechť tento portál slouží pro nejvyšší dobro všech až na věky věků.

S požehnáním

Váš milující archanděl Rafael

Halenkovský portál světla

Hostýnský portál světla

Hostýnský portál světla je mimořádný pro ty, kdo chtějí ochranu Boží moci a neví si rady se svým životem. Je to portál pod patronací Matky Boží a svými energiemi naplňuje tento portál i všechny, kdo do něj vstoupí, jsou pod její ochranou a v milosti Boží.  Paní Marie

Hostýnský portál světla je duhový, nádherný, zářící. Planetě, přírodě i lidstvu přináší požehnání a nejvyšší možnou ochranu. Jeho patrony jsou spolu s Paní Marií nám všichni známí mistři a ženské Bohyně – mistryně, kteří nás všechny nesmírně milují, ctí a radují se spolu s námi nad dary, kterých se nám dostává. V časech nelehkých či zlých jsou nám neustále nablízku, stojí při nás bok po boku, konejší, posilují, naplňují nás Světlem i všeobjímající bezpodmínečnou Láskou, vysílají k nám i do nás proudy ozdravných vitálních energií, žehnají nám, chrání a opatrují.
Při slavnostním otevírání Hostýnského duhového mistrovského portálu světla dne 9.9. 2020 v 9:00 hodin proudily do jeho středu (a pak i na věčné časy proudit budou) Stvořitelovy průzračně bílé paprsky, které hrají v záři paprsků Slunce všemi barvami duhy. Jako první do portálu sestoupila Paní Marie, přidala se Máří Magdalena, pak Sanat Kumara – Ježíš, mistr Vywamus, paní Nada, mistr Hilarion a další velcí mistři a učitelé. Podporovat očistu od cizích entit, pomáhat s odstraňováním implantátů a pojistek další významný patron Hostýnského portálu světla mistr Kumeka, který k nám sestoupil z jiných vesmírů a bude již navždy při nás stát.

Bůh – Stvořitel – Tvůrce Všehomíra vám milovaní žehná, chrání vás i vaše blízké, konejší, podporuje, uzdravuje a laská svými zářivými průzračnými duhovými paprsky. „Vy jste Já, Já jsem Vy! Tak tomu jest, bylo i bude!“

Portál světla na Svatém Kopečku u Olomouce

Portál světla na Svatém Kopečku u Olomouce byl otevřen 10.10.2020 v 10:00 hodin.

Portál světla je mimořádný svým napojením na celý vesmír i vysoké dimenze. Je to portál informační. Je to mimořádná pomoc pro lidi i zemi. Poskytuje náhled na situaci i návody, jak se v této přelomové době chovat, hlavně jak myslet a jak svým myšlením a nastavením pomáhat sobe, rodině, společnosti i cele zemi. Být  nápomocen při vstupu do 5.dimenze.

Rada Starších

 
Portál světla je žehnající a předávající toto požehnaní všem lidem na Zemi. Podporuje jejich víru ve spravedlnost i touhu, že svět budu bez válek a nemocí, plný lásky, radosti a vděčnosti. Vše máme ve svých rukou i myslí.

 Paní Marie

Perštejnský portál světla

Dne 11.11.v11 hod byl otevřen v pořadí již devátý portál světla na hradě Pernštejn. Je to mimořádně silný portál světla spojený s 21.dimenzí. Je pod záštitou mistra Melchizedeka a je to portál prorocký. Navštěvovat je mohou všichni lidé, kdo chtějí vědět svoji budoucnost i to co nás v těchto časech čeká.  Stvořitel

Každým ďalším portálom sa dostávame do vyšších dimenzií. Tým môže do Zeme plynú viac jemnejších vibrácií, ktoré vsetci, včetne planéty veľmi potrebujeme. Je to spojenie 21 úrovne a Zeme. Výber miesta a rozloženie portálov má veľký význam, hoci to ešte teraz nechápete. Majster Melchizedek je správca a patrón  tohoto portalu. Ktokoľvek ho požiada, pomôže mu vstúpiť do portalu. Aj keď nemáte konkrétny zámer, alebo prorockú otázkou, vstúpte len tak, pobudnite, nasajte esenciu tohoto miesta a príde vám práve to, čo v daný čas najviac potrebujete.Ja Melchizedek som tu pre vás, ochotne a rad sa s vami spojím a budem vám nápomocný. Je to pre mňa veľká radosť a česť keď si ma na Zemi niekto všimne a budem pre vás užitočný.

Zvíkovský portál světla

Dne 12.12.2020 ve 12 hod byl otevřen 10. portál světla na hradě Zvíkov. Je to mimořádně silný portál spojeny s paprsky 77 dimenze. Je pod patronaci archanděla Chamuela a nese jeho energie bezpodmínečné lásky. Chrání všechny kdo do něj vstoupí. Byl otevřen z Boží vůle a požehnán Stvořitelem.

Já archanděl Chamuel, můžete mě nazývat Cham. Jsem byl z Boží vůle jmenován, ochráncem a strážcem lidstva vašeho. Skrze Zvíkovský portál světla se vám ode mne a dalších bytosti světla dostane té nejvyšší možné ochrany. Současně budou vaše těla i mysle naplněné božskou silou tak, abyste zvládli veškeré nástrahy a zkoušky vámi zvolené. Aby v době potřeby, při vzestupu do páté dimenze. Jste věděli, že jste ochraňování milování a podporování, abyste se necítili sami v beznaději ztracení a zoufalí napospas vnějším vlivům. Vždy, když mě požádáte, okamžitě přispěchám na pomoc a díky svým růžovým paprskům lásky učiním vše pro nejvyšší dobro vaše a nejvyšší dobro všech.

Z bezmeznou a neutuchající láskou k Vám. 

Váš archanděl Chamuel, Cham

V malebnom prostredí sútoku dvoch riek, Vltavy a Otavy sa pýšní hrad Zvíkov. Je to úžasné miesto na ukotvenie veľmi silného a veľmi potrebného paprsku v tento čas. Jeho výnimočnosť je v tom, že zostupuje na Zem z veľmi vysokých dimenzií a prináša silu všeobjímajúcej Lásky. Je silno ukotvený do Zeme a má schopnosť ochraňovať všetky cítiace bytosti od chaosu, smútku, negativity, strachu. Jeho ochrana a očista je cez ružové svetlo, paprsok a všeojímajúcu lásku. Sila paprsku je ako laser, pracuje rýchlo, silno,účinne a spoľahlivo. Je to dar a podpora od celého vesmíru. Určite viete, že dary sa neodmietajú, prosím prijmite tento dar, užívajte ho pre svoje najvyššie dobro, dobro celého ľudstva a planéty. Kto vstúpi do tohto portálu, zapálim v jeho srdci Božiu iskru.VÁŠ STVORITEĽ !

Spišský portál světla

V pořadí 11. portál světla jsme za pomoci Stvořitele, archandělů, andělů, nanebevzatých mistrů a světelných civilizací otevřely symbolicky dne 1.1.2021 v jednu hodinu po poledni. Jmenuje se Spišský, nachází se na nádvoří Spišského hradu na Slovensku, pulzuje a září vysokovibrační energií z 91. dimenze a je prostoupen proudy světla a paprsky sytých jasných barev: červenou, fialovou, růžovou, zlatavou a korálově modrou s odlesky diamantových třpytek. Vstupovat do tohoto portálu můžete vždy, když pocítíte nejistotu, úzkost, potřebu sdílení, ochrany a podpory. Dodá vám životní jistotu a odvahu čelit problémům dnešní doby. Posílí vás, naplní životadárnou energií a mnohem více. Jeho patronem a ochráncem je mocný archanděl Michael, který vám s láskou a úctou vzkazuje: Tento portál, byl vám dán jako dar, jako dar matce zemi. Aby se mohla pomoci paprsku, tohoto silného portálu očistit od minulých vlivů. Aby byla kolektivní Karma všech národů, státu, zemí i jednotlivců očištěna, zpracována. Aby se vyrovnali závazky z dob minulých. Aby každý očistil sebe, své blízké i své okolí. A tak se připravil na vzestup do 5. Dimenze, kde ho již tyto pozemské záležitosti nebudou tížit a poutat k nízkým energiím. Nebudou již nadále nikoho omezovat. A nebudou určovat to, kým je. Díky této hluboké očistě od vlivů minulosti, každý jedinec nalezne sám sebe, svou čistou a láskyplnou podstatu. Svou bytost, své vlastní bytí. Již nebude muset nic skrývat. A cokoliv komukoliv nalhávat, maskovat nebo se za něco schovávat. Díky portálu vypluje na povrch Země pravá podstata Každého z vás. Již se nebude brát ohled na to, kdo co má, ale to, kým doopravdy jest. Karty se vyloží a začne se hrát s čistým štítem. Proto odhoďte již nyní své předsudky, soudy, pochybnosti, obavy a otevřete se novému rozměru bytí. Já Archanděl Michael jako patron tohoto mocného portálu otevřeného na Slovensku. Vám budu nápomocen při očistě minulosti až do hlubokých podstaty problémů, které vás tíží. A nedovolují vám, oprostit se od nich, být volný a žít ve světle, lásce a lehkosti.

Portál světla v Hradci nad Moravicí

Dne 2.2.ve 14 hod 2021 byl s Boží pomoci a jeho požehnáním otevřen už 12. portál světla v Hradci nad Moravici. Jeho patronem je Marie Magdaléna a archanděl Jofiel.

Tento portál byl nám dan Boží láskou spravován. Pro všechny kdo touží po dítěti, zde naleznou pomoc. Je to portál mateřské lásky, ochrany a pomoci.
Marie Magdalena

Portál v Hradci nad Moravici je výnimočný tým, že ho napĺňajú paprsky a svetlo ženskej, materskej energie, tak veľmi potrebnej pre ľudstvo aj celú planétu v tejto prelomovej dobe vodnára, keď sa planéta pripravuje na vzostup do piatej dimenzie. Končí sa éra ega a rozumu a nastáva éra lásky, srdca a ženských energií. Archanjel Jofiel a Mária Magdaléna posielajú paprsky z veľmi vysokých úrovni. Sú veľmi účinné a nápomocné v súčasnej dobe. Tento portál navštevujte tak často ako len budete môcť, prinesie vám veľkú energetickú podporu. Stvoriteľ

Portál světla v Hradci nad Moravicí

Portál světla na Karlštejně

Velmi významným datem se stal den, kdy byl na Karlštejně v kapli Svatého kříže otevřen v pořadí již 13. portál světla. Tímto dnem je 3.3.2021. Karlštejnský portál je staronovým symbolem české státnosti, celistvosti a síly. Jeho otevřením navazujeme na dějiny obnovy a obrody českého státu a půjde přes něj mimořádná pomoc pro celou Českou zemi. Na Karlštejně, v kapli Svatého kříže, se nachází a vyvěrá sloup světla, který je odnepaměti přínosný pro své okolí i pro celé Čechy. Od nynějška je znovu aktivován a jeho moc a dosah obnoven a zesílen. Patrony portálu jsou archanděl Uriel spolu s Karlem IV. Vše zaštiťuje Stvořitel. 
Rada Starších
Otevření portálu světla na Karlštejně je mimořádnou událostí pro Českou zemi. Karlštejn je symbolem Českého království, svobody a dobrých časů za krále Karla IV. Když bude potřeba, portály na Vyšehradě a Karlštejně se stanou oporou pro celé Čechy. Portál bude dávat českému národu naději, že vše se v dobré obrátí, bude mu rovněž dodávat odvahu silou svého ducha a díky svému nastavení a smýšlení vše neblahé změnit k lepšímu. Všichni lidé stejného smyšlení se spojí a svému státu pomohou. Vírou, láskou a moudrostí své duše. 
Melchizedek
Doba se bude rychle měnit, nastanou velké změny v ekonomice, přijdou živelné pohromy. Vše nepotřebné se bude hroutit, nové se začne rodit, i dávná proroctví se budou naplňovat. Já, mocný archanděl Uriel, vám všem, kdo budete potřebovat, rád pomohu. Budu vám svítit na cestu a vést vaše kroky ke svobodě a obnově dávných hodnot. 
Archanděl Uriel

Trenčínský portál světla

Dne 4.4.2021v 16 hod byl úspěšně otevřen v pořadí již 14. portál světla v Trenčíně na Slovensku. Je pod patronací archanděla Samuela a bude pomáhat celému Slovensku najít svoji sílu a odvahu a nenechat se zotročit. Statečně se postavit za svá práva a svobodu.    Stvořitel

Ďalší veľmi dôležitý a veľmi silný portál svetla bol otvorený z vôle Najvyššeho na Trenčianskom hrade. Je veľmi potrebný na pomoc Slovensku, ale aj celej planéte. Jeho svetlo k nám zostupuje až z centralného sĺnka. Ma nádhernú bielu iskrivú farbu a silu veľkej lásky. Spolu s Prešovským a Spišským portálom vytvorili ďalšiu bránu svetla. Milovaní, vstupujete do týchto portálov, nasajte čistotu ich energií a silu bezpodmienečnej lásky. Rozdávajte ju všetkým ľuďom bez rozdielu, veštci aj planéta ju veľmi potrebujú!Žijte v láske, radosti, hojnosti a pokore. Stvoriteľ. 

Portál světla na hradě Kost

Dne 5.5.2021 v 17 hod byl otevřen v pořadí 15.portál světla na hradě Kost v Českém ráji. Jeho patronem je archanděl Sandalfon a vše zaštiťoval svoji milostí i moci Stvořitel.

Já jsem Sandalfon a přišel jsem vám pomoci zharmonizovat tělo i ducha a také karmické nezpracované záležitosti. Mohu vás napojit na zemské krystaly a aktivovat vaši čakru Zemské hvězdy. Těším se na spolupráci s vámi, kteří portál světla na Kosti navštívíte. Ve spolupráci se svým protějškem archandělem Metatronem jsme portálem světla propojili nebe a zemi.

Jsem jeden z nejvýše postavených archandělů, se kterými se můžete na vaší úrovni vědomí setkat. Dovoluji a současně vám nabízím, procítit mé jemné, a přitom tolik silné energie, které jsem nyní situoval na jedno místo. V portálu světla na hradě Kost, vám nyní budou nepřetržitě k dispozici.  Každý z vás, kdo zatouží setkat se se mnou a nacítit mé vysokovibračni světlo. Nabízím vám úzkou spolupráci, která vás dovede k procítění energii splynutí a jednotu se vším. Současně se všem vstupujícím dostane vymazání karmických uzlů na rovině podvědomí, a tím se očistí a projasní vaše životy. Získáte volnost a lehkost bytí, nový začátek. Budete schopni sami si tvořit svou vlastní realitu, bez překážek z dob minulých. Pokud si troufáte, budete zbaveni okovů minulosti a už nebude na co se vymlouvat. Stanete se tvůrci a pouze vy ponesete plnou zodpovědnost a odpovědnost za váš život. Propojím vaše vědomí s vesmírem i zemí. budete silnější, stabilnější a vyrovnanější. Najdete jednotu lásku mír bezpečí, ale hlavně splynutí. 

 S úctou a láskou čekám na vás statečné a hrdé lidské bytosti.

Som tu stále pre vás, ale teraz som prišiel skrz portál na hradě Kosť, aby som vám bol nápomocný pri zjednotení sa samich so sebou, so svojím srdcom a dušou, cez portál, ktorý je spojením medzi nebom a zemou. Tu si otvoríte čakru zemskej hviezdy, ktorá vám pomôže čerpať Zemsku energiu, ktorú môžete viesť skrz portál na Centrálne slnko, tu sa naplnite kozmickou energiou a svetlom, ktoré môžete viesť až do stredu Zeme. Toto zjednotenie a výmena je veľmi dôležitá pre vzostup vás všetkých na planéte. Privolajte ma a vstúpte do tohoto výnimočného portálu a ja vás povedie. Sandalfon

Portál světla na hradě Loket-Zlatý věk

Dne 6.6.2021v 6 hod ráno byl otevřen na hradě Loket již 16. portál světla. Tento portál je pod patronací Saint Germania a je to portál Zlatého věku, otevřen ku pomoci všem lidem, kteří touží vzestoupit společně s planetou Zemí do 5.dimenze                                                                                                                                                                Stvořitel

 Portál světla na hradu Lokti je mimořádný svou schopnosti přetvářet a transformovat nízké, těžké energie na energie vysokých vibrací. Tato schopnost je velmi důležitá v této době. Může pomoci všem lidem, kteří do portálu vstoupí a vědomě o pomoc požádají. Je to další dar lidstvu po Fialovém plameni a Atlatském lečení. Je tu další důležitá pomoc, a to světlo Zlatého věku, které může výrazně pomoci i lidem, kteří podstoupili očkování proti Covidu-19.. Nechť toto světlo pomůže všem, co touží vzestoupit do 5.dimenze společně se Zemí.     Saint Germain

Tatranský portál světla

Dne 7.7.v 7 hod ráno roku 2021 byl úspěšně otevřen s Boží pomoci již 17. portál světla a to na vrcholu Lomnického štítu ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Jeho patronem je arch. Zadkiel. Bude sloužit všem lidem, kteří chtějí navýšit své vibrace pomoci sobě Slovensku i celé Zemi. Je to portál pravdy a rovnováhy těla i ducha. Stvořitel                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nový portál světla bude sloužit všem lidem, kteří touží být svobodní a volní. Pomohu jím najít cestu k sobě i k uvědomění, kdo jsou a co dobrého mohou vykonat. Pomohu k přeměně jejich těla z uhlíkové podoby na krystalickou. Půjdou velmi očistné energie tolik potřebné pro tento čas.

Já archanděl Zadkiel vám pomohu najít rovnováhu v těchto nelehkých časech i ten správný směr. archanděl Zadkiel

Portál světla na Klínovci 

Dne 8.8.2021 v 8 hod. ráno byl otevřen již 18. portál světla na Klínovci v Krušných horách. Jeho patronem je mistr Voosloo. Tento portál je mimořádný a velmi vysokých vibrací. Stvořitel

Portál světla na Klínovci je mimořádný v tom, že jeho vysoké vibrace pomohou všem lidem, kteří do něj vstoupí, očistit se od všeho temného, nízkého, nesloužící nejvyššímu dobru člověka. V mém zlatém světle se vše negativní rozpustí a transformuje. Je to mimořádná pomoc pro lidi v této přelomové době. mistr Voosloo

Nyní v těchto letních měsících se energie mnohonásobně navyšují a vyměňují. Mnoho z Vás stále pozoruje na svých fyzických i mentálních tělech diskomfort a bolesti pocházející z neznámého zdroje. Mnoho z Vás zažívá pocity nejistoty, úzkosti, zklamání, necítí se ve své kůži. Vnímá, že svůj život neřídí a nemůže ho ovlivnit. Mnohdy jste doslova paralyzováni, neschopni pohnout se z místa a jednoduše žít svůj vlastní každodenní život. Mnoho z Vás upadlo do apatie, kdy nejste schopni vykonávat ba i ty nejjednodušší činnosti a úkoly. Pokud již je vykonáváte, tak s vypětím všech sil, neustále se cítíte vyčerpaní, i přesto, že se nemůžete donutit do jakékoliv činnosti. To posilňuje Vaši frustraci nejistotu i naštvání. Věřte však, že co se Vám nyní děje se neděje, protože byste snad byli líní nebo nemocní. 

V současné době dochází k výměně energií na Vaší celé krásné planetě Zemi. Světlo se navyšuje tak, aby již brzy mohl nastat Zlatý věk a obroda lidstva. To má za následek, že nízké síly a zlo se mobilizuje a snaží se těmto nezvratným změnám zabránit. Vydržte lidé milování. Ještě to sice nějakou dobu potrvá avšak věřte, že nový laskavější a mírumilovnější svět již máte na dosah. Prosím, nevzdávejte to a neupadejte do nízkých energii, ač se to může zdát jako jediné možné a jednoduché řešení. Z těchto důvodů Vám Stvořitel dal Dar nejcennější. Otevřel na mou žádost a urgenci Portál světla na Klínovci. Každý z Vás se může na něj nacítit, vstoupit a nechat se hýčkat. Nechat se očistit od všech temných a nízkých energií, které jsou nyní v aktivaci. Popřípadě si mě zavolejte na pomoc a požádejte mě, abych Vás přenesl na dané místo a tam ošetřil Vaše všechna čtyři těla, silnými a přesto jemnými energiemi. V tomto Portále Vám bude zprostředkováno vysokovibrační léčení, které na planetě Zemi doposud nebylo v tak velké míře dostupné k takovýmto masivním účelům. Prozatím ho mohli využívat pouze jednotlivci. Avšak nyní bude nápomocné všem, kdo o toto světlo projeví zájem. Kdo bude chtít vstoupit může očistit a osvobodit sebe a své blízké pro nejvyšší dobro. 

Nemějte strach a každý den beze studu vstupujte a nalaďte se na tyto úžasné očistné vibrace a já Vám slibuji, že vaše životy se budou ubírat tím správným směrem a vaše životní situace se začne zlepšovat.

  S pokorou mistr Voosloo

Portál světla na Děvíně

Dne 9.9. v 9 hod ráno byl otevřen již v pořadí 19. portál světla na Slovensku v Bratislavě na Děvíně. Patronem tohoto významného  porálu je mistr Kuthumi. Portál je vysokých vybrací a bude pomáhat Slovensku i celému okolí navyšovat vibrace Země.Vše se událo z Boží vůle a pod dohledem  Stvořitele.

Portál světla na Děvíně je velice speciální portál vysokých vibrací a je to poprvé, kdy je spojen s celým Vesmírem. Chodit do něj mohou všichni, kdo potřebují navýšit své vibrace a uvědomit si, jak úžasní jsou. Otvírá se tady moudrost jejich duše, uvědomují si, jak právě oni mohou sobě, svému okolí i Zemi pomoci.

mistr Kuthumi

Boleslavský portál světla

Dne 10.10.v 10 hod byl otevřen již v pořadí 20.portál světla ve Staré Boleslavi v bazilice Nanebevstoupení Paní Marie. Patronem portálu světla je patron české země svatý Václav a archanděl Ariel.


Boleslavský portál světla je nadějí pro český národ i celou Evropu. Z něj přijde pomoc a morální obroda pro celou  českou zemi. Aktivací portálu se probudila obrovská duchovní síla a bude nápomocen změnám, které přijdou. Je to portál vysokých vibrací a mohou do něj vstoupit všichni, kteří potřebují najít jistotu, podporu a sebedůvěru. Je portálem stabilizačním, pomáhá nám si uvědomit, jak obrovský potenciál v nás dříme a co dobrého můžeme pro sebe, svoji rodinu a celou zemi vykonat.              Stvořitel                                                                                                                                                   Pomohu všem, kdo o to bude stát ke zdravému sebevědomí a odvaze zhmotňovat své životní poslání a tím naplnit plán své duše, ke kterému jsme se zavázali.      archanděl Ariel                                                                                                         

Otvorením portálu v Starej Boleslavi sa navrátila sila, odvaha, úprimnosť a oddanosť krajine aj ľuďom. Na tomto mieste sa v minulosti odohralo mnoho dobrého, zanechalo to silnú historickú a energetickú stopu. Preto sa z toho miesta rodí obroda, ochrana, vlastenectvo a chuť pomáhať. Vstúpením do priestoru toho portalu, kde vás prenesú patróni, keď ich požiadate, pomáhate predovšetkým sebe. Začnite prácou na sebe, precíťte ako rýchlo sa môžete dostať do svojej sily, jednoty, pochopenia a spojenia s vysokovibračným svetlom. Potom môžete pomôcť svojim blízkym, krajine aj planéte. Verím že túto možnosť využijete.  Stvoriteľ 

Portál světla na hoře Říp

Dne 11.11. 2021 v 11 hod byl otevřen v pořadí již 21. portál světla na hoře Říp. Je to mimořádný portál vysokých vibrací, patronem tohoto portálu je Stvořitel.

Je to portál, zatím nejvyšších vibrací, spojen je s vysokými dimenzemi ve Vesmíru. Je to historické završení řady 21. portálů od Vyšehradu po horu Říp.

Těmito portály se navyšují vibrace země, je to mimořádná pomoc pro všechny lidi v Čechách na Slovensku i na celé Zemi.

Stvořitel

Otvorením portálu svetla na hore Říp sa zavŕšila jedna etapa projektu pomoci, kde je v Čechách a na Slovensku otvorených 21 svetelných portálov. Je to obrovská pomoc pre ľudstvo a pre celú planétu. Ja Stvoriteľ dohliadam na tento portál, ktorý je energeticky prepojený so všetkými predchádzajúcimi portálmi a s vyšším vesmírom, je veľmi silný.

Stále vám budem posielať svetlo, silu, energiu, keď ma oto požiadate. Všetci máte slobodnú vôľu a je len na vás či túto moju ponuku prijmete.

Stvoriteľ.

Brána v kruh se uzavírá,

země se světlu otevírá, otevírá také své staré rány, navěky nemohou být zachovány. Teď může se vše proměnit, co zkažené je musí odejít. Sílu svou zpět si vem, vydobyj nazpět svoji zem, vztah k ní je krutě pošpiněn. Ona dává se Ti celá, chová Tě od děcka, je k Tobě vřelá. Jsi jako v náruči matky svojí, ona teď o Tvé nové činy mnoho stojí. V pravdě se vykoupat, očistit své jméno. Co nyní jak rozpálená rána, může být brzy zahojeno. Obnova Božího záměru nastala v tomto čase, věř pravda stvořena znova a zase.
Amen

Boží lid bude vyveden z otroctví, závislosti, nesvobody. Stane se v tu chvíli kdy se k tomuto svobodně rozhodne.

OMNIA VINCIT AMOR ET NOS CEDAMUS AMORI


Tak jako Praotec vedl národ a dal mu domov tak i já tímto Portálem dám každému, který za mnou přijde pocítit pravý domov v lásce bezpodmínečné. Je to portál obnovy a znovuzrození českého a slovenského národa. Z tohoto dojde obrody srdce národa a srdce všech kdo uvěří. Stále je naděje věřit a jít dál. Už ne ve strachu a boji, ale v odvaze, lásce a pravdě.
Každému z vás dám pocítit svou vlastní jedinečnost a sílu. Víru v sebe a lásku. Nikoho kdo věří ve mě, nenechám bez pomoci. Jen ten, kdo je připraven může měnit svůj život a tak i životy jiných světlem svým a příkladným životem.
Celému národu i světu tak dávám naději a jistotu v dobách, kdy si nebudou vědět rady. Nyní máte možnost čerpat sílu a odvahu do dalších dní.         Stvořitel