Semináre sú výukové a prebiehajú väčšinou v sobotu od 9.00 hod. do 17.00 hod. podľa stanovených dátumov.Všetci, ktorí sa chcete učiť ako na sebe pracovať, ako zvýšiť svoje vibrácie, napojiť sa na svoje vyššie JA, dostať sa do zdravia, práve tam získaťe potrebné informácie, praktické rady, cvičenia a meditácie.

19.4. Posvátná geometrie Platónských těles – PhDr. Miluše Kocurová

V této přelomové duchovní době, přišla doba, kdy jsou lidem dávány informace, které byly v minulosti dostupné jen úzkému okruhu zasvěcených lidí. Tato doba dává šanci všem lidem, aby měli znalosti a vědomosti. Pomoci nich se mohou sami rozhodnout, jakou cestu si vyberou. Posvátná geometrie jim může velmi usnadnit život a hlavně naučit, jak změnit to, co se mi nelíbí a udělat to tak, jak bych si přál. Je to velmi dobrý prostředek při tvorbě reality.

Velmi důležitým prvkem je najít své zdraví, spokojenost, lásku a hlavně vnitřní harmonii. Každý tvar posvátné geometrie nám pomůže s něčím jiným.

Uzdravení se děje skrze uznání, lásku a respekt. S pomocí posvátné geometrie můžeme dokonale znovuobnovit světelný matrix v nás i ve všem. Může připomenout poškozeným energetickým strukturám jejich dokonalost. Vše co uzdravíme v nás, uzdravíme i ve světě.

16.5. Nanebevzatí Mistři a jejich poselství – Ing. Lada Virostková

Poselství Nanebevzatých Mistrů dostáváme každičký den, v jakékoliv pro nás složité nebo významné životní situaci, při řešení běžných záležitostí, ale i jako návody co dělat a jak se chovat pro všeobecné blaho naše, našich blízkých, lidstva jako celku, přírody i celé naší úchvatné a jedinečné planety Země. Účelem workshopu bude navýšení našich vibrací na takovou úroveň, abychom se naučili přítomnost Nanebevzatých Mistrů nejenom rozpoznat a vnímat, ale zároveň s otevřenými srdci a myslí jejich pomoc a poselství přijímat, řídit se jimi, což nám nesmírně ulehčí a zkrášlí naše putování tímto pozemským životem

13.6. Archanděl Metatron a práce s 12 čakrovým systémom – PhDr. Katarína Kočišová

Mocný archanjel Metatron je stvoriteľom všetkého známeho Svetla v našom vesmíre. Hovorí sa o ňom, ten ktorý videl tvár Boha. Meta- tron, má miesto pri Božom tróne, preto je potrebné aby sme o ňom vedeli viac a mohli používať jeho pomoc.

V tejto prelomovej duchovnej dobe je je veľmi dôležité navýšovať svoje vibrácie a pripravovať sa na vstup do 5D. Základom k tomuto posunu je aj návrat k dvanástim čakrám.

Počas zlatého veku Atlantídy mal každý človek aktivných 12 čakier, ktoré obsahovali kódy všetkých jeho výnimočných darov a talentov. Svoje päťdimenzionálne čakry si môžeme znova aktivovať sami.  V meditácií si ukážeme kde sú a ako s nimi pracovať a aktivovať ich.

26.9. Plán duše, vše, co potřebujete vědět o své duši – Mgr. Radka Valouchová

Pokud mluvíme o duši, mluvíme o jedné z nejkrásnějších energií, jaké známe a umíme pojmenovat. Duše je malinkatá součást boha, která nám byla dána jako nebeský dar. To je ten hlavní důvod proč nás Bůh, chcete-li univerzum, tolik miluje. Bůh vložil do všeho a všech malou nepatrnou jiskřičku sebe, a proto je nesmírně důležité si uvědomit, že jsme všichni se vším propojení, že jsme jedno. Naše duše si před příchodem do hmotného světa stanovuje svůj učební plán, který se zde na zemi snaží naplnit. Duše je nesmrtelná a od chvíle kdy byla vychrlena do vesmíru, snaží se dojít úplné blaženosti, ve které nakonec spočine na věky

24-25.10. Rozšířený 12 čakrový systém a ukázka devítidimenzionální energie – PhDr. Miluše Kocurová

Mistr Woosloo prostřednictvím žlutého paprsku pomáhá pochopit nejhlubší moudrost Atlantidy, ale také uzdravuje nejhlubší zranění duše. Posiluje a harmonizuje všechny energetické kódy, klíče a posvátně geometrické vzorce v předloze naší duše a v našich buňkách, které byly narušeny nižšími frekvencemi. Díky tomu se v naší energetické matrici obnoví božská dokonalost i božské zdraví. Sjednocuje a prosvětluje našich 12 čaker. Jakmile se zharmonizují a aktivují, začne se znovu spojovat 12 vláken DNA. Začínáme se rozpomínat na moudrost své duše.

Od roku 2012 začaly být na Zemi dostupné devítidimenzionální energie. Patří k nim zlatý paprsek Krista ze Síria, plejádská modrá růže, Kristova energie Mahátma, kosmický diamantovo- fialový plamen, bílý plamen vzestupu, bílé světlo kosmického srdce z Venuše. Tyto energie prosvětlují všechny energetické kódy a klíče našeho božského potenciálu.

21.11. Rozšíření vědomí, navýšení vibrací a napojení se na vyšší světy – ing. Lada Virostková

Spojíme se se svým vnitřním Světlem, abychom mohli poznat, kým doopravdy jsme. Naladíme se spolu na vibrace svých Duší, které nám odhalí naši původní Božskou podstatu. Pomocí několika meditací, nesoucích ryzost a energie vyšších světů, navýšíme své vibrace, což nám dopomůže k očištění, probuzení, rozšíření vědomí a nalezení jednoty se svým Duchem a veškerým Jsoucnem.