top of page

Ježíš Kristus

Jezis novy_edited_edited.jpg

Ákášické záznamy

Možnost se podívat do svých záznamů je velmi podstatná v tom, že člověk může pochopit širší souvislosti ve svém životě. Tato možnost mu dává znalosti, vědomosti a návrh řešení problémů na jeho životní cestě. Záznamy využívali už naši předkové a pomohly spoustě duší k pochopení, proč "zrovna já to mám v životě tak těžké?". Ještě před narozením si domlouvá duše se svým duchovním průvodcem, jakou lekci se má naučit, co si má vyzkoušet, a s tím se rodí. Vybírá si rodiče i místo, kde si tyto znalosti a dovednosti nejlépe vyzkouší. Sourozenci i ostatní lidé v životě jí hrají kompars jako na divadle.

 

Takto jde duše z jedné zkušenosti do druhé, z jednoho života do druhého, až dojde poznání, dokonalosti a pak už se rodit a učit nemusí. To, co se měla naučit, jakou zkušenost si měla osvojit, už zvládla. Zvládla zkoušku svého života. Dojde dokonalosti, soucitu, pochopení a poznání, že nic není náhoda a že vše má svůj význam. Naučí se trpělivosti, laskavosti, odpuštění, sebelásce, sebeúctě, schopnosti vyjádřit, co cítí, být sama sebou.

 

Když všechny úkoly a znalosti zvládne, vrací se zpět domů, ke Zdroji, který ji vydechl, ale obohacena o veliké poznání, že ona je strůjcem svého učení i všeho vědění. Že je součástí velikého celku, že je součástí Boha, který ji stvořil, že má v sobě kus Boží jiskry. Že je každá duše nádherná, neopakovatelná s obrovským potenciálem tvořit. Toto poznání nás všechny posunuje k roli stvořitele svého světa. To, jak myslíme, se odráží v naší realitě. Co myslíme, to také žijeme. Máme možnost tvořit svůj svět, svoji realitu takovou, jakou chceme.

 

Jsou určité lekce v životě, které jsme si domluvili už před narozením, a ty musíme přijmout. Ale poznání, že je to jen zkouška, že jsme stále milováni a ochraňováni, nám dává sílu. Sílu to zvládnout, naučit se danou lekci, někdo odvahy, někdo lásky, někdo si dal za úkol už nebýt oběť, ale tvůrce svého života. Veliké poznání o našem putování na Zemi nás činí svobodnými, volnými. Už navždy svobodní a volní. Pochopili jsme, proč to tak je, pochopili jsme, odkud a kam jdeme.

 

Ákášické záznamy jsou  záznamy naší duše. Je to vytýčená cesta napsaná už dávno. Můžeme zde čerpat informace, proč jsme si vybrali právě tyto rodiče, tento rod, tuto zemi. Jak jsme všichni spojeni, co se máme naučit, co si uvědomit. Pomůže nám v prvé řadě pochopit své putování a učení na Zemi, neboť je to vyúková planeta. A v tomto období máme možnost se účastnit jejího vzestupu do 5. dimenze. Proto jsme se narodili, abychom Zemi v tomto procesu pomohli. Je to plán duše pomoci Zemi. Někdo jako učitel, někdo jako léčitel, někdo jen svými myšlenkami může Zemi velmi pomoci pozvednout její vibrace.

 

Všichni jsme její součástí, každá probuzená duše začne svítit na mřížce, která obklopuje Zemi. Všichni jsme součástí kolektivního vědomí planety a můžeme pro sebe, vlastní seberozvoj i pro Zemi hodně dobrého udělat. A nahlédnutí do Ákášických záznamů nám umožní pochopit souvislosti a jít tím správným směrem. Urychlí náš proces uvědomění. Člověk, který chápe, už se tolik netrápí, neodsuzuje, protože ví, že ti nepříjemní v životě mu jen hráli situaci, aby měl možnost se učit a pochopit. Je jim za jejich pomoc vděčný. Na určité úrovni poznání se dostaví klid, pokoj a bezpodmínečná láska k sobě, ke všem lidem okolo i všemu na Zemi. Zvířatům, rostlinám, vodě… Vše je součástí velikého celku a všichni se vzájemně učíme a doplňujeme.

 

Dostává se nám pomocí Ákáši náhledu a znalostí. Stáváme se moudřejšími, vědomějšími, a tím pádem i svobodnějšími. Už se netrápíme, nesoudíme, víme, proč se věci dějí. A zjistíme, že můžeme mnoho věcí změnit tímto poznáním. Můžeme se zeptat, jak se v určité situaci zachovat, co by bylo pro nás a naše blízké nejlepším řešením. Pochopení dané situace velmi změní náš náhled na život i na nás samotné. Je to veliká pomoc pro  hledající, je to neskutečné urychlení jejich putování na Zemi. Stávají se vědomými bytostmi a docházejí vnitřního vyrovnání a klidu v sobě.

 

Ať všechny vědomosti poskytované  knihou života Vám pomohou k probuzení a pochopení vaší cesty na Zemi. Tak se staň. Ježíš Kristus

 

Kvantové sebeléčení

Aktivovat kvantové pole je velmi důležité pro tvorbu naší reality. Vkládáme informace podle svého záměru, tvoříme tak svoji realitu, kterou si přejeme. Jsme tvůrci svých životních plánů, materiálního zajištění, ale také svého zdraví. Můžeme aktivovat i své přednosti, které jsme měli v minulých životech. S kvantováním se stává život zábavnější. Vše máme ve svých rukou, už nám nepřísluší kritizovat nebo nadávat. Můžeme si vše udělat takové, jaké to chceme mít: mezilidské vztahy, materiální zajištění, zdraví, omlazení, regeneraci buněk, změnu struktury potravin a vody. Máme neomezené možnosti tvořit si svůj život.

 

Můžeme dát záměr našemu políčku, aby vyrostly plodiny pro naše nejvyšší dobro, pro naše zdraví. Můžeme kvantovým záměrem odstranit negativní složku z potravin, ale také z léků, z toho, co pijeme a naopak dodat potravinám i pití potřebnou energii pro naše zdraví. Můžeme ovlivňovat svou myšlenkou vše, co budeme chtít, ale jen pro naše nejvyšší dobro a nejvyšší dobro všech bytostí.

 

Můžeme také ovlivnit vibrace svého těla, svého domova, ale také vibrace celého státu i Země. Záleží vše na našich čistých myšlenkách, na naší odvaze a síle měnit to, co se nám nelíbí, s čím nesouhlasíme. Můžeme odebrat ze Země strachy, úzkosti, hněv, agresi, nemoci, beznaděj a poslat to do Světla nebo černé díry. A dát Zemi lásku, světlo, bezpečí, svobodu a sílu se regenerovat. My sami se můžeme podílet na ozdravění svém, svého domova, ale také na ozdravění celé planety. Vše máme ve svých rukou a hlavně ve svém myšlení.

 

Aktivováním DNA získáme spoustu vědomostí a znalostí, které jsme všichni bez rozdílu vlastnili, jen jsme je třeba zneužili nebo použili nesprávným směrem. Těm, kteří se už poučili ze svých omylů, se začnou aktivovat tyto vědomosti, jež budou již navždy sloužit pro dobro všech lidí na Zemi. Přišel čas, abychom vývoj planety vzali do svých rukou a pomohli  Zemi očistit se  od všeho negativního, agresivního, zničujícího. Na nás je tuto situaci zvrátit a podílet se na přeměně Země  navýšením vibrací, které potřebuje. Je to na nás, nikdo to za nás nemůže udělat. Proto jsme se narodili, abychom vědomě dokázali pomoci Zemi vzestoupit. A my to dokážeme, jestli budeme chtít. Velmi  tomu pomohou naše děti, které se teď hojně rodí s tímto záměrem pomoci lidem a Zemi vzestoupit do 5. dimenze.

 

Kvantová technika aktivace DNA uvnitř svého těla.

 

Aktivovat vlastní DNA můžeme i uvnitř těla. Požádáme Archanděla Rafaela, aby nás při práci provázel a pomohl aktivovat dřívější vhodné informace z našeho DNA ve prospěch tohoto života. Aktivujeme vhodné informace z životů, kdy jsme měli husté a zdravé vlasy, bystré oči, zdravé silné zuby, dobrý sluch, čisté mandle, zdravé silné plíce i srdce, funkční žaludek, játra, žlučník, slinivku apod. Zdravé klouby, nohy, ruce, páteř.

 

– Práce se Světlem - všechny orgány, klouby i celé tělo můžeme naplnit  Světlem zevnitř i zvnějšku,  aby byla  rozpuštěna veškerá negativní a těžká energie uložená v podobě  emocí a trápení nahromaděných během životů. Všechny naše strachy, obavy, trápení a úzkosti se ukládají v našich jemnohmotných tělech, ale také v našich orgánech až do podstaty všech buněk. Nic se samo sebou neztratí a nerozpustí. Musíme dát příkaz našim buňkám a aktivovat v sobě sebeozdravný proces.

 

– Komunikace s naším tělem, orgány, s naší duší – můžeme se zeptat po příčině potíží a jak je napravit, můžeme se svojí duší uzavřít smlouvu.

 

– Síla ducha vždy zvítězí nad hmotou. Je to největší síla ve vesmíru. My sami si můžeme ozdravit své tělo, klouby a každou buňku, aktivovat tento sebeozdravný proces v nás. Můžeme požádat o vymazání veškerých negativních záznamů z minulých životů a nastavení sebeozdravného procesu. Naše buňky se zbaví těžkých energií a zvýší svoji vibraci. Můžeme nastartovat i omlazení organismu aktivací naší DNA. Vše je tam zapsáno od momentu, kdy nás Zdroj vydechl, až do dnešního dne. Svou myšlenkou můžeme tvořit svoji realitu, ale také uzdravit své fyzické tělo. Máme možnost vzpomenout si, kdo jsme, odkud jsme přišli, a proč jsme se inkarnovali právě v této přelomové době.

 

– Nejtěžší je uvěřit, že to vše dokážeme  svou myšlenkou, že můžeme  aktivovat naše Světlo v nás, naši Boží jiskru, naše spojení s Boží podstatou, kterou každá bytost má. Začnou se dít zázraky, vše se začne měnit podle našich myšlenek. Je velmi důležité dostat je pod kontrolu. Na co myslíme, to tvoříme, aby to bylo vždy pro nejvyšší dobro naše i ostatních bytostí. Toto jsme si přáli, být navždy svobodní a volní, nedovolit nikomu, aby nám bránil v našem právu na život takový, jaký si přejeme mít.

 

– Být spolutvůrcem naší reality, pomoci Zemi zvýšit vibrace a společně vzestoupit do 5. dimenze. Uvědomit si, že jsme součástí celku a každý respektuje naši svobodnou vůli. Proto, když potřebujeme pomoc, musíme si o ni říci. Andělé, Archandělé a duchovní Mistři jsou velmi rádi, když nám mohou pomoci. Čím více s nimi budeme spolupracovat, tím více nám budou pomáhat zbavit se všeho negativního a najít v sobě schopnost tvořit svoji realitu, ale  být také za to, co jsme vytvořili, odpovědní. Celý svůj život máme ve svých rukou, jen připustit a zažít si myšlenku, že můžeme, že na to máme svaté právo. Jsme božské bytosti, jen jsme na to zapomněli, teď přišla doba si na své schopnosti i původ rozpomenout.

A tak se staň.

 

Ježíš Kristus

bottom of page