top of page
Image by Ömer F. Arslan

Saudská Arábie

  • Datum otevření: 14. 5. 2023

  • Poselství: Lidé pozemští, vnímejte své strážné anděly a žádejte nebeské Mistry o pomoc. Pamatujte, nikdy nejste sami!

  • Patronace: Mohamed

  • Barva: růženínová, žlutá, zlatá

  • Místo:  Mekka, Saudská Arábie

Portál světla v Saudské Arábii v Mecce, je mimořádné místo pro všechny muslimy. Je to jejich duchovní centrum.

Patronem portálu je Mohamed jako nejdůležitější představitel muslimského světa. Je to patron velmi pozorný a upřímný, citlivý a čestný.

Jeho postoj k ženám je velmi vstřícný a vyzdvihuje jejich význam ve společnosti i v rodině. Harmonizuje vzájemné vztahy mužsko-ženského principu, podporuje rovnoprávnost. Nikdo není více ani méně.

Stvořitel

Jsme uprostřed nádvoří, kolem nás všichni Mistři a nádvoří i celá Mekka je plná, jsou tu stovky, tisíce a miliony lidí, poutníků, kteří vzhlíží k portálu s modlitbami a velkou nadějí.

Kolem našeho kruhu se tvoří světelný sloup do výše i dolů do Země a spirála se odtud odvíjí do šířky – jako analogie historie…

Mohamed je veliký, sedí v tureckém sedu přes celé nádvoří chrámu. Je krásně barevný, zároveň prosvítající.

V našem kruhu se začínají tvořit malé vlnky a přes nás se rozšiřují po celém nádvoří, po celé Saudské Arábii, celém arabském světě a pak už jako mohutné vlny dále do světa. Ty vlny jsou velmi uklidňující a hojivé, zacelují rozbitá zraněná srdce lidí, jejich mysl spočívá v konejšivém kolébání na těchto vlnách.

Ženy a děti pláčou, muži jsou též zasaženi a dojati, objímají své ženy a prosí je za odpuštění. Poté všichni pokleknou a prosí Stvořitele o odpuštění.

Klid a mír, ticho a mírný vánek se klene nad portálem, nad Mekkou, nad arabským světem.

Mohamed:

„Mám tě rád, člověče a vždy se budu u Stvořitele za tebe přimlouvat.

Utiším tvou rozbouřenou mysl a ošetřím tvé zraněné srdce. Zavolej a já přijdu.“

Nad našim kruhem v portálu se utvořila velká růžová koruna.

S omluvou Vás prosíme přenést do Mekky pouze mentálně, dispozice mapy nám neumožňuje interaktivní náhled.

bottom of page