top of page

Palestína

  • Datum otevření: 21. 7. 2023

  • Poselství: „Jen buď“

  • Patronace: Ježíš

  • Barva: bělostná, zlatá

  • Místo:  Chrám narození Páně, Betlém

Portál světla v Betlémě je jeden z nejsilnějších portálů na Zemi. Jedná se o symbol svobody a víry, že vše se v dobré obrátí, láska a pokoj se znovu na Zem navrátí.

 

Patronem portálu je Ježíš Kristus, je patronem, který nám pomáhá nalézt sami sebe a otevřít moudrost naši duše.

 

Stvořitel

Dnes se propojily portály světla v Betlémě, na Sinaji a v Petře. Vytvořily velmi důležitou Bránu světla pro Asii a celý svět.

V Betlémě se schází shromáždění, je velké a důstojné, stojíme v kruhu kolem nově vznikajícího portálu a vidíme tvořící se sloup světla nahoru a dolů. Všichni zúčastnění jsou propojeni a v srdci prožívají svou zkušenost s Ježíšem.

V tu chvíli se zjevuje obrovský Ježíš a skrze jeho jemnohmotné tělo září tepající srdce.

Vnímáme, že jsme všichni v jeho srdci, kde se propadáme do blaženosti a do Stvořitelova Počátku všeho. Všude je bílá, Ježíš má bílé roucho a i vzduch kolem je plný bílého světla. Jsme plně syceni jeho láskou a nemáme žádných potřeb, nemáme žádné touhy, jen JSME.

Veliký vír odnáší vše lidské, co nás tíží a zůstává klid, čistota a Pravda.

Stojíme vzpřímeně a pevně, do žil se nám vlévá obrovská síla, ve které je obsažena pokora a soucit.

Ježíš žehná ke šťastnému životu celému lidstvu:

„Vidím vás šťastné.“

Vibrační vlny se šíří z Betléma do celého světa a do vesmíru.

bottom of page