top of page

Somálsko

  • Datum otevření: 28. 8. 2023

  • Poselství: „Každý lidský život je důležitý. Ochráním tvou důstojnost.“

  • Patronace: archanděl Michael

  • Barva:  bílá

  • Místo: hora Shimbiris, pohoří Cal Madow

Portál světla v Africe v Somálsku na nejvyšší hoře Shimbiris je moc důležitý pro celé Somálsko, ale i pro celá africký roh a Afriku. Je to území, které archanděl Michael, patron portálu, pomůže očistit od rodových kleteb, bojů a válek mezi kmeny. Nastolí klid, pokoj bez válek a násilí. Aby i v této těžce zkoušené zemi zavládl mír pro všechny lidi žijící na tomto území.

Stvořitel

Přináším klid zbraní, zpracování karmických zatížení, nenávisti a zloby. Jen mír může vyřešit vaše problémy a zabezpečit dostatek potravy pro všechny obyvatele. Jen láska a odpuštění starých křivd, je nadějí pro všechny. Rád vám pomohu, když mě o pomoc požádáte. 

 Archanděl Michael

Nahoře na hoře se tvoří veliký vír a skrze horu proniká do středu Země. Nade vším stojí rozkročen veliký Archanděl Michael jako patron a ochránce.

Sloup modrého světla stoupá nahoru do vesmíru a noří se do Země. Hora vydává svědectví o mnohé bolesti, bídě, hladu, dlouhého utrpení, o nuzném umírání, o lidech, kteří se nemohou postavit na nohy, o matkách s prázdnými prsy, které nemají co dát k jídlu svým dětem, o prázdných emocích, na které už nezbývá sil.

V hoře je slyšet velmi tichý nářek. Okolo hory jsou shromážděni všichni mistři a vysoké bytosti světla a s velkou laskavostí přicházejí na pomoc lidem této země.

Mistři volají před sebe každého jednotlivého člověka, každé dítě, každou ubohou ženu a každého zraněného muže a hojí Láskou, její silnou esencí a balzámy jejich zubožená těla a duše. Berou každého do náruče a dávají jim poznat milost a bezpečí u Stvořitele.

Tito lidé pláčou a zažívají klid na duši, který dosud nezažili, ulevuje se jim od bolesti, odevzdávají se Stvořiteli.

Archanděl Michael rozkročen nad horou a nad celým Somálskem chrání svým mečem mír v duších Somálců, který se tam pomalu usazuje.

Archanděl Michael: „Jsem váš štít, budu chránit vaše tělo i duši, jsem přítomen v každém z vás, pokud mne zavoláte. Jsem tu pro tebe, člověče somálský, lide africký.“

Všude se rozprostírá bílá a také tolik potřebný mír.

bottom of page