top of page

Jordán

  • Datum otevření: 7. 7. 2023

  • Poselství: „Přišel čas.“

  • Patronace: Mojžíš

  • Barva: bělostná, růžová, zlatá

  • Místo: skalní město Petra, Jordán

Portál světla ve skalním městě Petře je v chrámu nazývaný Pokladnice v Jordansku. Je vyjímečný svým postavením, jedná se o dávnou civilizaci, která přišla z Vesmíru a učila lidi žít podle určitých pravidel.

Civilizace přišla povznést vědomí lidí na Zemi.

 

Stvořitel

Patronem portálu světla je Mojžíš, je to představitel Božího řádu na Zemi. Přinesl deset božích přikázání, morální zásady, podle kterých by se měli lidé na Zemi řídit.

Nejdříve do tohoto místa přichází světlo, roztáčí se veliký vír a proměňují se zde barvy tmavě modrá, ohnivě oranžová, sluneční žluť a zlatá, v mohutném sloupu stoupá světlo vysoko do vesmíru.

Mnoho bytostí z tohoto i z jiných světů přicházejí k tomuto posvátnému místu. Počínají se odkrývat dávná tajemství, která byla člověku na tisíce let skryta. Tímto se čistí všechna tabu v národech, rodinách, lidech, probíhá hluboké usmíření a začíná proudit čistá energie.

Mojžíš: „Tak dlouho tu na vás čekám. Zapomněli jste na mně, ne však já na vás.

Jsem jako ta skála, umím čekat věky a teď přichází čas obnovy a rozpomenutí se na vše, co už jste znali.

Laskavé srdce Ježíšovo vás přenese do nové doby, kdy vašimi srdci bude zase proudit čistá láska – bez přehrad a vysychání. Tady je kolébka zrození a znovuzrození. Poslouchejte píseň Šalamounovu a měkce se usaďte v Boží Lásce, spočiňte u Stvořitele a váš život bude svítit ostatním.

Opravdový život je Láska. Vše ostatní je jen iluze.

Díky Bohu za tento okamžik návratu. Žehnám vám a děkuji za toto shromáždění, jež se připravovalo tisíce let.“

Zahaluje nás bělostná substance, očišťuje naše těla, myšlenky, naše životy a přináší nádherný pokoj a mír. Všichni pláčí dojetím ze silného prožitku a z mohutnosti Lásky, která na nás dopadá.

bottom of page