top of page
Vientiane.jpg

Laos

  • Datum otevření: 7. 3. 2023

  • Poselství: „Každý je důležitý"

  • Patronace: Párvatí

  • Barva: zlatá, růžová

  • Místo:  Stúpa Pha That Luang ve Vientiane, Laos

Portál světla v Laosu je velmi důležitý pro celou Asii. Propojily se portály světla v Kambodži a Vietnamu a vytvořily další bránu světla, která pomůže k navýšení vibrací pro celou Asii.

 

Patronem portálu je bohyně Párvatí, pomáhá svojí láskou a oddaností celému Laosu. Je patronkou manželství a věrnosti, upřímnosti a pokory.

 

Nad Stúpou vyrůstá světelný sloup. Stojíme kolem věže na čtyřhranu a držíme se za ruce. Do kříže se tvoří brána ze dvou oblouků, které se ve špici protínají a nad tímto místem levituje Párvatí, kolem nás v kruhu vystupují všichni vysocí mistři.

 

Všechno se děje v obrovské světelné kouli a pod námi je deska - jako zmenšenina celého pozemského světa a všech dějů na planetě - a tuto zemskou desku nese mnoho velikých slonů.

Trojice Višnu – Bráhma – Šiva tvoří trojúhelník a zastupují zde všechno mužské.

Trojice Lakšmí – Párvatí - Sarasvatí v trojúhelníku zastupují vše ženské.

Trojúhelníky se propojí v šesticípou hvězdu, roztočí se, prolnou se a dochází k velkému mužsko-ženskému vyrovnání. Je v tomto okamžiku ošetřeno vše asijské, vše zemské a především vše ženské.

Sloni tu symbolizují moudrost, věrnost, stálost, paměť, sílu a jemnost, stabilitu a štěstí.

 

Zlatá špice Stúpy roste do vesmíru a stejně tak obdobná zlatá špice je otočena do středu Země.

„Každý jeden tvor a každý jeden člověk je důležitý.“

„Osud každého člověka je zapsán do Knihy života na Zemi a nikdo není opomenut.

Život každého člověka je důležitý.“

 

Veliký nářek a pláč, který si v tuto chvíli pod sebou uvědomujeme, se ozývá od lidí přihlížejících zázraku Stvořitelovy očisty. Lidé pláčí z touhy po Bohu Otci, ze smutku z odcizení Matce Zemi, pláčí nad sebou samými, svými osudy, pláčí dojetím i z tepla a radosti z přítomnosti Stvořitele.

 

Vědomá spolupatřičnost ke Stvořiteli hluboce usedá do nitra člověka a znovu se propisuje do každé buňky. Je to pocit závratě z čehosi mocného a přitom tak jemného, co člověka přesahuje, co ho zvedá z bláta a tíže života, co člověka naplňuje láskou nesmírnou a vesmírnou, co mu dává smysl života a sílu žít každodenní život. 

Z nového portálu se line jako z obrovské fontány substance – zlatá, růžová, láskyplná a něžně pečující po celé Zemi.

Stvořitel je vděčný za tuto spolupráci.

Amen

bottom of page