top of page

Egypt

  • Datum otevření: 14. 7. 2023

  • Poselství: Vše je Láska

  • Patronace: Mojžíš, svatá Kateřina

  • Barva: růžová, fialová

  • Místo:  hora Sinaj, Sinajský poloostrov

Portál světla na hoře Sinaj je výjimečný svým postavením připravit lidi, na celém světě, na vzestup do 5. dimenze. Jedná se o spojení se Stvořitelem. Z této hory přinesl Mojžíš 10. přikázání Božích. Umístěn na historicky velmi důležitém místě, odtud přichází Boží zákon - pravidla, podle kterých lidé mají žít a jednat.


Patronem portálu je Mojžíš a Svatá Kateřina jsou představitelé pomoci lidem pochopit podstatu Božích přikázání, morálních zásad, pokory, odříkání, lásky a radosti bytí. Vděčnost za vše, co na Zemi dostáváme i přijímáme. 
Patroni tohoto portálu zde zanechali svoji energetickou stopu a svoje světlo, při návštěvě tohoto světelného portálu se posilníte ve své víře a vnitřní síle. 

Stvořitel

Mojžíš stojí široce rozkročen nad horou a Svatá Kateřina vítá všechny příchozí, v tichosti se mistři usazují v kapli.

Všichni jsme náhle vtaženi do velikého víru.

Vše probíhá mlčky, každý, kdo je na hoře Sinaj, se zvnitřňuje, vnímáme existenciální opuštěnost a samotu z tohoto světa a ta se zvolna proměňuje v obrovskou sounáležitost s veškerým stvořením a s vesmírem a vše vrcholí v úplném spojení se Stvořitelem.

Hluboko v hrudi cítíme nekonečnost a Pravdu, vnímáme v sobě Boží prostor nekonečné blaženosti a lásky, jako by vnější svět neexistoval, jako by byl jen svět uvnitř nás, jako by v našich hrudích byl celý vesmír a v srdcích zářivé milující světlo.

Svatá Kateřina dohlíží mlčky na tento proces, všichni jsou napojeni a nepotřebují slova. Jímá nás závrať, naše hrudi jsou přeplněné láskou, cítíme naprostou blaženost a nacházíme v sobě nekonečný prostor boží milosti.

Mojžíš: „Okusili jste a rozdávejte. Už není čas na utrpení. Ustlal jsem vám ke spočinutí v Boží Lásce. Odevzdejte se a budete nesmrtelní.“

Všichni hoříme plamenem lásky. Žár lásky se šíří na celou Zemi a pak daleko do Vesmíru.

bottom of page