top of page

Pákistán

  • Datum otevření: 14. 4. 2023

  • Poselství: Člověče, máš mou Lásku a mou Důvěru. Nepotřebuješ více k životu. 

  • Patronace: Stvořitel

  • Barva: zlatá, bílá

  • Místo:  hora K2, Pákistán

Portál světla v Pákistánu na nejvyšší hoře K2 je vyjímečný svým postavením v rámci Asie. Je to portál spojovací, spojení všech národů a náboženství.

Patronem portálu je Stvořitel je patronem sjednocení všech rozdílů na Zemi. Sjednocení v rámci celé Země, obyvatel, národností, náboženství, barvy pleti, všichni jsme jedno. Spojuje přes Boží jiskru, kterou nám každému na Zemi vložil do našeho srdce. Přišel čas si to uvědomit, že jedno jsme. Spojení s přírodou, florou i faunou. Všichni jsme stvořeni z jednoho zdroje a přišel čas si to uvědomit, nesoutěžit, ale navzájem spolupracovat.

Stvořitel

Tento portál je výjimečné a majestátní místo. Cítím velký respekt a vděčnost za tento skvost, cítím blízkost k Bohu, jeho přítomnost, nekonečnou lásku a jemnost. Je pilířem celé Asie, spojený se všemi asijskými portály.

 

Je to maják pod záštitou Stvořitele.

Celá Země je jako jeden kámen, jedna skála, jeden velký krystal, jeden diamant, jeden oktaedr - pyramida hrotem vzhůru a druhá špicí do středu Země. Vše jako jedna myšlenka Stvořitelova.

Stojíme na vrcholu a vnímáme všechny přírodní živly kolem nás – horkost, žár Slunce přímo nad námi, prudký déšť, ledový vítr, čelíme sněhové bouři i vichřici. Držíme se pevně, sílu nám dává sám Stvořitel. Ochranu nám též poskytuje všechno východní božstvo okolo nás a vnímáme přítomnost a podporu všech Mistrů a všech vysokých bytostí světla.

Portálem prochází vysoký světelný sloup ze středu Země do vesmíru do dalekých světů a záře z něj se rozlévá do šířky přes štíty hor do všech směrů na Asii a celou Zemi. Portál svítí jako maják, jsme téměř nejvýše, jak jen můžeme na Zemi být a portál – maják – svítí do velkých dálek.

Z hory klouže zlaté tekuté světlo. Je to smírčí láskyplná harmonizující substance. Klouže po celém pohoří, po všech okolních zemích (Pákistán, Indie, Bangladéš, Čína, … ) a rozlévá se tolik lásky, útěchy a pomoci chudobným, nuzným a utlačovaným v těchto zemích.

Voda z plných bouřlivých ledovcových řek čistí všechnu bídu Asie a poté i celého světa, hojí všechna utrpení, omývá a uklidňuje konflikty mezi zeměmi i mezi lidmi různých vyznání a různých ras.

Stvořitel je obsažen v mohutné hoře K 2. Bere do dlaní každého nuzného člověka a láskyplným pohledem omývá a ošetřuje jeho zraněné bolavé srdce a promlouvá k němu:

„Miluji tě.“

Je to ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.

Je to ZNOVUZROZENÍ.

Ožívá vše, co bylo odpojeno od Zdroje, co žilo prázdný život bez víry ve Stvořitele a jeho Lásku.

Je to veliká událost, velké čištění, hojení, je to NOVÝ ŽIVOT pro celou planetu Zemi.

bottom of page