top of page

Mongolsko

  • Datum otevření: 21. 3. 2023

  • Poselství: Každý den hledej důvod k radosti

  • Patronace: Putaj

  • Barva: zelená, zlatobílá, zlatá

  • Místo:  zimní palác Bogd Chána, Ulánbátar, Mongolsko

Portál světla v Ulánbátaru v Mongolsku je velmi důležitý pro stabilitu celé Asie. Z Ulánbátaru se otvírá další Brána světla, a to propojením portálu světla ve Vientiane v Laosu a Fudži v Japonsku.

Patronem portálu je Putaj, je to Bůh hojnosti, radosti, štěstí a pohody. Kdykoliv budete potřebovat, rád vám v portálu světla pomůže znovu nalést v sobě radost ze života na Zemi, i když je to pro vás někdy velmi těžké. Těší se na vás, aby vás učinil šťastné.

Stvořitel

Stojíme propojeni v chrámu a kolem nás se shromažďují všechny vysoké bytosti světla. Asijští bohové se radují z této slavnostní příležitosti velkého setkání. V dalších řadách nechybí křesťanští a antičtí bohové.

Zvedá se silný vítr, všude okolo se ohýbá vysoká tráva a vůkol se rozlévá nádherná zelená. Uprostřed chrámu vyrůstá vysoký strom, vzápětí se mění v horu a pak hned zase ve vysoký světelný sloup ze středu Země až vysoko do vesmíru, jemně namodralý a chvílemi zase zelenkavý.

Dnes během krátké chvíle proběhne dlouhá pouť do prapodstaty života.

V chrámu se rozsvěcuje zlaté světlo ve tvaru koule a uprostřed září velký zlatý usmívající se Putaj.

Otevírá se tunel do minulosti, do starověku a pravěku, tunel až k počátku. Je to dlouhý tunel, můžeš jím však projít během chvilky, než luskneš prsty.

Putaj nás odkazuje k tomu, z čeho jsme byli stvořeni. Z myšlenky, z buňky, z Lásky, z toho, aby Stvořitel uzřel sám sebe v nekonečných proměnách nekonečných možností, jak se lze zobrazit ve hmotě.

„Pozemský život člověka je často malicherný. Hleď, jak jsem veliký, člověče. Nemůžeš ze svého místa na Zemi uvidět mou velikost.

Buď mravencem, buď kvítkem, buď stromem, buď tygrem, buď řekou, buď mořem, buď člověkem. Buď krásným člověkem, protože takového jsem tě stvořil.

Miluji Zemi, kterou jsem ti dal a miluji tebe, jsi mé nejpodivuhodnější dílo.

Putaj ti ukáže cestu radosti a prostého štěstí.

Dávám požehnání tvému šťastnému životu.“

Stvořitel

V chrámu a skrze chrám se šíří do širého světa světlo. Je to zvětšující se zlatá koule a vše doprovází mechová a trávová zeleň stepí. Tento portál je napojen na devítidimenzionální mřížku a také velmi posiluje ochranný obal Země.

bottom of page