top of page
Hora Pakystan.webp

Kazachstán

  • Datum otevření: 7. 4. 2023

  • Poselství: Buď v úžasu tak často, jak je to jen možné

  • Patronace: Mohamed

  • Barva: zlatá, bílá (fialová)

  • Místo:  Chan Tengri, Kazachstán

Portál světla v Kazachstánu na nejvyšší hoře Chan Tengri 7010 m je mimořádný svým nastavením pomoci pro všechny lidi, jak v Kazachstánu, tak pro celou Asii i všechny na Zemi.


Propojuje se se všemi portály zatím otevřené v Asii pro vzájemnou pomoc a vzájemnou úctu a podporu.
Patronem portálu je Mohamed představitel celého muslimského světa. Přivádí čistotu, upřímnost, úctu a to i k ženám. Je čas ženu povýšit, k úctě k mateřství i postavení ve společnosti. Vzájemná ústa k ženám, lidem, přírodě, k zvířatům je hlavním posláním tohoto portálu. Vzájemná pomoc, sjednocení pro všechny lidi na Zemi, pro všechna vyznání i barvu pleti.


Stvořitel
 

Skrze celou horu prostupuje vysoký světelný sloup, v hoře sedí Mohamed a je velký, jako celá ta skála. Zdraví se s ostatními mistry, kteří jsou všude kolem.

Nejvyšší hora pohoří se otřásá, otřásá se i pohoří Ťan-šan a s ním i celá Země. Tento proces je jako veliká pračka dějin.

Stojíme na vrcholu a pevně se navzájem držíme, abychom ustáli tyto silné otřesy. Nemůžeme povolit, nahoru do vesmíru se zpevňuje zlatý dutý válec a stejný se noří dolů do Země.

Mohamed spojuje, sjednocuje náboženské a kulturní rozdíly, spojuje v porozumění Židy, Křesťany, Muslimy a další různá náboženství a také každého jednotlivého člověka s ostatními lidmi a se všemi bytostmi na Zemi, aby se uviděli ve vzájemné úctě.

Tepe srdce hory, všichni jsou propojeni skrze svá srdce a skrze srdce Mohameda. Je to jako tep Země a tep celého vesmíru, když Stvořitel vdechnul život Zemi a životu na ní.

Nádherné vysoké vibrace se šíří po celém Kazachstánu, celé Asii, Evropě a celé Zemi.

"Člověče, jsi tady, abys okusil krásu i tíhu pozemského života, svou smrtelnost zde. Ale nejsi jen smrtelné tělo, jsi duch a ke mně se vrátíš.

Až pochopíš tu pozemskou harmonii, tu nádhernou symfonii, vrátíš se ke mně, obohacen a obdarován.

Svým životem se dotýkáš něčeho výjimečného a vzácného.

Zůstávej v úžasu, jako malé dítě."

Země se celá chvěje, stoupá a stoupá do vysokých dimenzí.

Tento proces je stále živý.

Mohamed děkuje.

bottom of page