top of page

Rusko

  • Datum otevření: 21. 5. 2023

  • Poselství: „Miluji vás.“ Stvořitel

  • Patronace: Stvořitel

  • Barva: všechny odstíny modré, růžová, fialová

  • Místo:  jezero Bajkal, Rusko

Portál světla v Rusku uprostřed Bajkalského jezera v jeho nejhlubším místě, je naprosto vyjímečný svým posláním. Zabezpečit křišťálově čistou vodu pro všechny obyvatele planety Země. Je to voda mimořádné kvality a největší zásobarna pitné vody na světě.

 

Patronem portálu světla jsem já Stvořitel. Dohlížím na toto jezero jako na posvátné místo na Zemi, abych zabezpečil tolik důležitou surovinu pro lidský život.

 

Vytvořil se silný světelný paprsek, který bude viditelný z veliké dálky. Je velmi potřebný pro Rusko, Asii a celou planetu.

Je to světlo sjednocení, jednoty lidských srdcí, přes světlo lásky, vycházející ze středu matky země, přes očistu vodou. Vkládejte do tohoto světla všechny svoje starosti, trápení a slabosti, přijde vám očista a pomoc vše zvládnout a sjednotit se přes srdce s celým světem.

Probíhá velká očista planety, do světelného sloupu vstupují trápení, zloba, nespokojenost, negativita se vlévá do jezera přes portál. Omývá se a stéká do středu země do magmy a tam se čistí ohněm. Všechny živly se spojily, aby naši matku zem očistily.

V mlžném oparu stojíme na hladině nad nejhlubším místem v jezeře a tvoří se trychtýř s nejširším místem nad hladinou a zužujícím se vysoko do vesmíru a opačný trychtýř se zanořuje do středu Země.

Jako kdyby tady, na tomto místě, počal se život.

Jako kdyby se tady Stvořitel poprvé dotkl Země, udělal důlek do pevniny a místo se nalilo vodou.

Voda je průzračná, jiskřivá, plná mihotání a příslibů nového života.

„Dávám pozemšťanům všechny krásy světa, je roztočen vír Života, a tak to bude na věky. Každého zasáhne tento vír stvoření. Od této hodiny se počítá Věčnost. Dávám vám Zemi bohatou, je všude plnost a hojnost rostlin, zvěře, vzduchu a vody.“

Místo zahalí všechny odstíny modré, proměňují se v růžovou a fialovou a barvy stoupají ve světelném sloupu nahoru do vesmíru.

„Tak vypadá Ráj, a aby vše mělo svůj domov a cíl, tak vše je stvořeno z Lásky a Láska je obsažena ve všem stvoření, a ta Láska jsem já, Stvořitel.“

Z nejhlubšího místa v jezeře se roztáčí spirála a na té spirále se odvíjí vše od nejprimitivnějších organismů až po člověka. Je to jako šňůra zářivých oslnivých perel a spirála se rozšiřuje po Sibiři a po celé Zemi a svítí po naší galaxii a ještě ještě dále.

Mistři a planety v úžasu pozorují tento proces, celý vesmír je rozsvícen.

 

Stvořitel:

„Je to můj největší experiment - stvořit Zemi a na ní Člověka. Bude toužit po božské dokonalosti a bude hledat cestu zpátky ke mně. Bude to cesta nádherná i těžká, plná překážek a zapomnění, také bolestí a nářků, ale bude to cesta Domů.

Rájem na Zemi jsem ti člověče jen naznačil, jak úžasný je ráj u mne v mém náručí.“

Stvořitel nás polévá svatou vodou, nalévá nám živou zázračnou vodu do každé buňky a žehná nám.

bottom of page