top of page

Afgánistán

  • Datum otevření: 7. 5. 2023

  • Poselství: 

  • Patronace: Mohamed

  • Barva: jasně červená, žlutá, modrá

  • Místo:  hora Nošak, pohoří Hindúkuš

Portál světla na hoře Nošak v Afgánistánu je velmi potřebný pro nastolení klidu a pokoje v zemi i na celém světě.

Patronem portálu světla je Mohamed pomáhá najít rovnováhu a uklidnění rozdělené společnosti. Hlásá a pomáhá ženám nastolit jejích práva a dětem život v míru a bez trápení pro všechny obyvatele. Ať zvítězí v zemi láska a pokoj pro všechny. Ať všechny bytosti šťastny jsou.

Propojením portálu světla ChanTengri v Kazachstánu, K2 v Pakistánu a Nošak v Afgánistánu vznikla Brána světla tolik potřebná pro stabilitu a mír v Asii.

Stvořitel

Stojíme v kruhu obklopeni všemi mistry a svítíme na sněhu nádherným leskem jako diamanty. Tvoří se velký vír, světelný sloup, spirála k centrálnímu Slunci a také do středu Země, je to takový prut světla přes celý vesmír.

Barvy se mění, jasně červená, žlutá, modrá a je slyšet modlitby obyčejných lidí. Člověk je pohmožděný a ubitý, jako i tato země a celá Asie.

Mohamed s doširoka otevřenou náručí je ve středu dění, vyzařuje jemnost, pochopení a bezpečí pro každého jednotlivého člověka.

Vnímáme vibrace, chvění celé hory, které je nejdříve jemné, postupně zesiluje až v silné zemětřesení, lámou se skály.

Mohamed: „Praskají obruče tvé nesvobody, člověče. Sám jsi se jimi oděl a dlouho, celé věky, pod nimi trpěl a odíval jimi své ženy a děti. Třesu s tebou, abys se vzpamatoval, abys se vrátil k jemnosti a harmonii stvoření. Tolik péče jsi dostal od Ježíše a ostatních Mistrů a nevnímal jsi ji. Pukají skály, abys uslyšel jejich a můj láskyplný hlas, abys pocítil mou péči, abys žil v souladu se Stvořením.

Máš boží jiskru a je tvou povinností živit ten plamen Lásky. Očisti své okoralé srdce a očistíš všechno na Zemi.“

Nad portálem se koulí obrovská modrá koule, stále se zvětšuje, valí se přes tuto zemi a přes země zničené válkami, uklidňuje a hojí bolest, utrpení, ztráty, nářek. Ženy jsou omývány Živou vodou a podávají ji svým mužům, aby zjihlo jejich srdce.

Mohamed jemně, jakoby křídly, žehná, hladí, zaceluje. Má v sobě velikou lidskost a pochopení pro lidskou slabost, nedokonalost a omylnost. Každému jednotlivému člověku dává rozhřešení a požehnání.

S omluvou Vás prosíme přenést se na horu Nošak pouze mentálně, dispozice mapy nám neumožňuje interaktivní náhled.

bottom of page