top of page
444F4736-E840-47EB-8B6E-DC9BF016DEB2.jpg

Mistři Východu

Budha 5_edited_edited.jpg

Buddha je patronem portálu světla v Šanghaji a Indonésii. Je to sloup světla pro celou Čínu a nejdůležitější pro Asii. Buddha vše zaštiťuje svým učením o neubližování, o spolupráci a úctě ke všemu živému na této planetě. Jde o probuzení do Nové doby, do přechodu do Zlatého věku, kdy všechna náboženství by měla být v pokoře a úctě navzájem k sobě a respektovat Boží plán na Zemi

Óm mani padmé húm

Ganeša_edited.jpg

Ganéša všem svým věrným žehná a pomáhá svojí energií lásky a vzájemné úcty pro všechny lidi.  Je patronem portálu světla v Bombaji v Indii. Ve spojení s portálem v Šanghaji tvoří sílu a lásku, kterou potřebuje celá Asie. Ganéša je symbolem věrnosti, síly a inteligence, vysílá lásku a vděčnost.

Višnu_edited.jpg

Višnu jako symbol nezanikající blaženosti. Je patronem portálu světla v Bangkoku v Thajsku, který je mimořádný svojí silou uzdravovat všechny lidi, kteří se do portálu přenesou. Energie uzdravují jak mysl, tak i fyzické tělo. Pomůže navýšit vibrace celému asijskému kontinentu.

Šiva_edited_edited.jpg

Šiva je patronem portálu na hoře Fudži v Japonsku. Je to portál stability a jistoty pro japonské ostrovy i celou Asii. Šiva jako patron nových začátků pro ostrovy beze strachu, obav, ale plné síly a odhodlání žít v radosti a pravdě, vzájemné úctě a pomoci. Je to také portál zrušení negativních bariér, které nám brání k vytvoření lepšího světa a duchovního rozvoje. Každému, kdo do portálu vstoupí, Šiva pomůže očistit se od sebestřednosti, egoismu, povýšenectví a nepokory.

Brahma_edited.jpg

Brahma, hinduistický bůh, je záštitou míru, pokoje, klidu a lásky ke všemu živému. Je patronem portálu v Kambodži v Angkor Vatu.

Svata trojice Brahma Visnu Siva_edited.j

Brahma, Šiva, Višnu - spojením tří božstev se tvoří světlo a láska, která bude pomáhat sjednotit a čistit mysl všech lidí. Bude spojovat v lásce všechna náboženství pro nejvyšší dobro všech.

F90A9C9B-FDB9-4ED2-80E7-1CABA0C75F3C (1)

Bohyně Lakšmí je patronkou portálu světla v Hanoji ve Vietnamu.

Jsem velmi vděčná za tento portál, přes který můžu pomáhat lidem. Všichni, kteří budou do něj chodit, se naplní energií lásky, hojnosti, radosti a štěstí. Ráda vám pomůžu a posilním vás na vaší životní cestě. Neotálejte a využijte moji nabídku, velmi ráda vás povedu.

 Lakšmí

4458DA35-42A2-4683-90AB-AE7B1B6D17D2_edi

Patronem portálu ve Vientiane v Laosu, je bohyně Párvatí, pomáhá svojí láskou a oddaností celému Laosu. Je patronkou manželství a věrnosti, upřímnosti a pokory. Je manželkou boha Šivy.

IMG-20230311-WA0001_edited.jpg

Bohyně Sarasvatí je patronkou portálu světla v Soulu v Koreji. Chrání celou oblast svoji moudrostí, svátostí a něžností. Její oddanost a skromnost je příkladná. Podporuje ji její manžel Brahma.

IMG-20230320-WA0001_edited.jpg

Patronem portálu v Ulánbátaru v Mongolsku je Putaj. Je to Bůh hojnosti, radosti, štěstí a pohody. Kdykoliv budete potřebovat, rád vám v portálu světla pomůže znovu nalést v sobě radost ze života na Zemi, i když je to pro vás někdy velmi těžké. Těší se na vás, aby vás učinil šťastné.

Mohamed je představitelem muslimského světa. Přivádí čistotu, upřímnost, úctu a to i k ženám. Je čas ženu povýšit, k úctě k mateřství i postavení ve společnosti. Vzájemná úcta k ženám, lidem, přírodě, k zvířatům je hlavním posláním portálu světla v Kazachstánu, Afgánistánu, Saudské Arábii a Súdánu, kterého je patronem. Vzájemná pomoc, sjednocení pro všechny lidi na Zemi, pro všechna vyznání i barvu pleti. Stal se také patronem portálu světla Libyi, Maroku a Mauretánii.

Svatá Sofie je patronkou těch nejvíce potřebných, chudých, utlačovaných a nemocných. Je ochránkyně cností a upřímnosti, ale také moudrostí a uvědomění si své síly a odhodlání pro dobrou věc, uskutečnit Boží plán na Zemi. Je patronkou portálu světla v Istanbulu v Turecku a také společně s archandělem Urielem na Vitoše v Bulharsku.

Kuan Jin.jpg

Kuan Jin  je to bohyně milosrdenství, upřímnosti, obětavosti a pokory. Je paronkou portálu světla v budhistickém chrámu Kek Lot Si  v Malajsii. Je ochránkyni tradičních hodnot, hlavně soucitu se všým živým lidmi, zvířaty i přírodou. Kdo do tohoto portálu světla vstoupí, bude se léčit vysokými vibracemi světla, lásky a soucitu.

moses-statue-6930536_640.jpg

Mojžíš je patronem portálu světla ve skalním městě Petře v Jordánu a na hoře Sinaj v Egyptě. Mojžíš, je to představitel Božího řádu na Zemi. Přinesl deset božích přikázání, morální zásady, podle kterých by se lidé na Zemi řídit.

Katerina.jpg

Svatá Kateřina je patronkou portálu na hoře Sinaj spolu s Mojžíšem. Jsou představitelé pomoci lidem pochopit podstatu Božích přikázání, morálních zásad, pokory, odříkání, lásky a radosti bytí i vděčnosti, za vše, co na Zemi dostáváme i přijímáme. Při návštěvě tohoto světelného portálu se posilníte ve své víře a vnitřní síle. 

bottom of page