top of page
Brana svetla srdce.jpg

Nanebevzetí Mistři

Serapis Bey_edited.jpg

Serapis Bey je pojítko mezi nebem a zemí, je nejvyšším učitelem života. Motivuje lidi, aby o sebe pečovali po fyzické, duchovní a emocionální stránce. Je patronem Bosenského portálu na Sluneční pyramidě a taky správcem křišťálové pyramidy ve středu Země.

Saint Germain je veliký mistr a přinesl na Zemi Dar fialového plamene transformace a Atlantské léčení, tyto vědomosti tady nebyly od Atlantidy. Přišel lidem pomoci otevřít moudrost jejich duše a vstoupit do 5. dimenze. Je patronem portálu světla na hradě Loket, kde se mohou léčit lidé po covidu a taky portálu v Amsterdamu.

Kuthumi je mimořádný Mistr a učí nás, jak pracovat s posvátnou geometrií, s naší merkabou, ale hlavně s uvědoměním, jak mimořádné bytosti jsme a co dobrého pro sebe, svoji rodinu i planetu Zemi můžeme vykonat. Je patronem portálu světla na Děvíně, který je napojen na celý vesmír.

Panenka Marie_edited.jpg

Panna Marie je milovaná matka Ježíše, proslulá svojí čistotou, soucitem i svojí milostí. Pomáhá nám v těžkých životních situacích a hlavně všem dětem. Je patronkou portálu světla na Svatém Hostýně, na sotrově Luzon na Filipínách a také s archandělem Metatronem na Bjokovce v Chorvatsku.

Jezis novy_edited.jpg

Ježíš je poslem lásky a odpuštění, pomáhá nám vyléčit naše fyzické, psychické i emocionální trápení. Najít klid a pokoj v duši a otevřít i moudrost a znalosti, které si neseme ve své DNA. Je patronem portálu světla ve Valašské Bystřici, v Paříži ve Francii a také ve svém rodném Betlémě v Palestíně.

Máří Magdaléna a archanděl Jofiel jsou patroni portálu světla v Hradci nad Moravicí, ten je prostoupen mateřskou energií a také patrony u Malé mořské víly v Kodani, který je portálem důvěry v Boží pomoc a jeho lásku. Vše se v dobré obrátí a klid a pokoj se znovu na Zemi navrátí.

zeus-g70074c845_1920.jpg

Zeus je nejvyšším bohem na Olympu a s Pallas Athénou také patronem portálu světla. Návštěvou portálu a přes vysoké vibrace se začnou aktivovat vaše záznamy DNA a vy si vzpomenete na moudrost své duše. 

Pallas Athéna je řecká bohyně moudrosti a patronkou Athén. Pomáhá lidem řešit jejich konflikty ne zbraní, ale moudrostí a poznáním. Je patronkou portálu světla na Olympu spolu s Diem.

Melchizedek je mimořádným duchovním mistrem alchymie i posvátné geometrie. Můžete se dovědět svoji budoucnost i co vás čeká v těchto časech. Rád se s vámi spojí a bude vám nápomocen, je patronem prorockého portálu světla na hradě Pernštejn.

Lady Nada je nanebevzetá mistryně, představitelka všeoživující bezpodmínečné lásky. Tam, kde se člověk cítí sám, odstrkován a nemilován, nechť vezme si světlo z portálu mého. Je patronkou portálu lásky v Ostravě a taky patronkou portálu světla s archandělem Zadkielem v Madridu.

Mistr Voosloo je mimořádný mistr, který svým zlatým světlem vše negativní rozpustí a transformuje. Vstupem do portálu světla na Klínovci, kterého je patronem, můžete získat náhled a oprostit se od všeho, s čím si nevíte rady. Je taky patronem portálu světla ve Stonehenge společně s paní Darjou, tento portál je napojen na celý Vesmír. Zde se otevírá brána moudrosti.

Kumeka.jpeg

Mistr Kumeka, vysoký mistr, který k nám sestoupil z jiných vesmírů a pomáhá nám při očistě od nízkých energií, cizích entit, odstraňováním implantátů a pojistek. Je patronem portálu světla na Svatém Hostýně spolu s Paní Marií.

bottom of page