top of page

Egypt

• Datum otevření: 7. 8. 2023

• Poselství: „Věř a pohneš balvanem. Věř a pohneš Vesmírem.“

• Patronace: Stvořitel

• Barva: zlatá

• Místo:  Cheopsova pyramida, Gíza

Portál světla v Egyptě na vrcholu Cheopsovy pyramidy je mimořádně důležitý pro celou Afriku i celou zemi. Pyramida funguje jako přijímač i vysílač informací z kosmu i jiných planet.

Patronem portálu jsem já, Stvořitel.

Přináším naději pro celý africký kontinent. Naději na pozvednutí úrovně myšlení a navýšení vibrací pro celou Afriku, život v klidu a míru, přátelství pro všechny lidi. 

Okolo pyramidy jsou shromážděny vysoké bytosti a z jejího hrotu stoupá sloup světla do vesmíru a noří se hluboko do nitra Země. Obrovské stupně na stěnách pyramidy jsou tu podobenstvím lidského lopocení a tíhy života. Stvořitel otevírá nad hrotem pyramidy svou dlaň.

„Ve vás, lidé, a ve všem stvoření, variuji sám sebe, jste moje možnosti, můj nekonečný potenciál, všechny proměny, které jsou možné.

Jsem ohromen svým stvořením a člověkem, kterému jsem dal svobodu tvorby. Ani jedna buňka ve vesmíru se neopakuje, jakož i ty, člověče, jsi originál.

Pyramida je přímým spojením mezi lidským a božským, tady přicházejte vnímat božské frekvence. Nepřetržitě tu proudí silná energie, kterou už vnímali lidé z Atlantidy a bude zde proudit stále. Je to hutná energie a vybaví vás odolností a silou k dobrému životu.

Tady můžete uzdravovat sebe a své blízké a také celou Zemi. Těmito monumentálními kamennými bloky prostupuje světlo a tíha těchto kamenných kvádrů kontrastuje s lehkostí boží jemnosti a Lásky.

Také vy můžete přemisťovat těžká břemena pouhou svou vírou a mentální silou. Právě tady si ji máte uvědomit a osvojit.

Staňte se tvůrci reality a postupujte v souladu s Nejvyšším Dobrem.

A tak se staň.“

Od hrotu pyramidy se rozlévá zlatá na celou Zemi a svítí daleko vysoko do vesmíru.

bottom of page