top of page

Súdán

• Datum otevření: 14. 8. 2023

• Poselství: „Ucti ženu jako matku života.“ 

• Patronace: Mohamed

• Barva:  růžová

• Místo: pyramidy Jebel Barkal, Karima

Portál světla v Súdánu na pyramidě je výjimečný svojí silou světla, zde přichází paprsek z věčnosti, dimenze blaženosti, aby lidé v Africe i na celé Zemi zažily ten výjimečný pocit.

Stvořitel

Paprsek který prochází pyramidou se rozšiřuje na celý Súdán a dává lidem naději na lepší život bez válek, utrpení, hladu a nepřátelství. Je to paprsek lásky, blaženosti a radosti pro všechny lidi a hlavně děti.
Mohamed patron portálu světla.

Celý arabský svět a také ten křesťanský se obrací s nadějí k tomuto portálu – je potřeba tolik toho uzdravit.

Shromáždění mistři jsou připraveni ku pomoci a veliký Mohamed prostupuje celou pyramidou a ještě vysoko nad ni. Světelný sloup a veliká spirála stoupají vysoko do vesmíru a noří se do středu Země.

Z pyramidy vychází elektrické výboje v pravidelných intervalech a zasahují srdce mužů, také jejich ego a mužskou sílu, kterou vládnou nad ženami. Jsou to jakoby léčivé elektrošoky pro uzdravení jejich zkamenělých srdcí. Z mužských srdcí se stávají jemné tkáně s boží jiskrou uvnitř. Jejich srdce krvácejí, pláčí a zázračně se hojí.

Ženy uzdravují své ženství, svou důstojnost, svou bolest a smutek. Hojí se ženská jemnost a ženské orgány.

Muži je prosí za odpuštění za všechno násilí způsobené ženám a dívkám.

V tomto portálu se narovnává rodinné právo a obnovuje lidská důstojnost.

Ženská děloha se tu vyjevuje jako obdoba božího lůna. Všechno je prosvětlené, růžové, jemné a měkké a plní se láskou. Tento portál je nadějí na lepší život.

bottom of page