top of page

Etiopie

• Datum otevření: 21. 8. 2023

• Poselství: „Otevírám dávnou moudrost.“

• Patronace: král Šalamoun a královna ze Sáby

• Barva:  čisté světlo

• Místo: kostel Panny Marie Siónské, Aksúm

Portál světla v Etiopii v Aksúmu v chrámu Paní Marie Sionské je přelomový a důležitý pro celou Afriku i svět. Zde se setkává staré vědění krále Šalamouna i královny ze Sáby. Znovu ožívají dávná proroctví a naplňuje se čas věků.

Moudrost Šalamounova pomůže k otevření moudrosti na Zemi. Lidé si začnou rozpomínat, kdo jsou a jaké poklady si ve svém DNA nesou. Je to naprosto přelomová doba, pro obnovu a revitalizaci Země i jejich obyvatel. Moudrost věků se otvírá všem lidem na Zemi.

Stvořitel

Kdo do tohoto portálu světla vstoupí, navýší své vibrace a začne se mu otvírat moudrost jeho duše. Já Šalamoun i královna ze Sáby mu rádi pomůžeme si aktivovat záznamy ukryté v jeho DNA. Jste do tohoto portálu srdečně zváni.

Stěnami chrámu Panny Marie Siónské v Aksúmu prochází veliký vír, který se zanořuje daleko do vesmíru i hluboko do středu Země. Nad chrámem se sklání jako další klenba, dvě veliké postavy krále Šalamouna a královny ze Sáby.

Ve víru rotuje celé lidstvo, všechna jeho náboženství, odstřeďuje se tu obrovská energie, ze které pocházely války a jako v pračce se vše míchá, očišťuje, vše zbytečné je odváto pryč a zůstává jen to podstatné.

Ten vír nám z hrudi vyfoukává emoce, které jsme jako lidstvo nasbírali z náboženských dogmat. Máme otevřít své srdce a mysl čistému duchu nezatíženému lidskou manipulací s vírou a náboženstvím.

Srdce člověka je dobré, bylo takto stvořeno, bylo stvořeno pro Lásku. Všechno ostatní je iluze a klam.

Dítě se rodí něžné, měkké, láskyplné.

„Člověče, vrať se ke svému vnitřnímu dítěti a uzdrav jej. Uzdravíš tak celé lidstvo. Pak zmizí chudoba, války, násilí. Rozprostři své srdce a vnímej jednotu s každým tvorem na Zemi. Země je jeden organismus, nevyčleňuj se z něj.

Dýchej dechem Země a buď spravedlivým pozorovatelem všech dějů.“

Šalamoun

Královna ze Sáby ti žehná a dává ti uzřít tu pravou pokoru před Stvořitelem.

bottom of page