top of page

Keňa

• Datum otevření: 7. 9. 2023

• Poselství: „Evropo, buď soucitná. Evropane buď soucitný.“

• Patronace: archanděl Rafael

• Barva:  zelená, zelenkavá

• Místo: Mount Kenya

Portál světla v Keni v pohoří Mount Kenya je vyjimečný svým posláním, uzdravuje obyvatele Keni i celou Afriku. Patronem portálu je archanděl Rafael přes něj se léčí všechny problémy této oblasti hlavně zdraví.

Stvořitel

Kdo vstoupí do tohoto portálu, toho čistím od jeho tělesných i psychických trápení a neduhů.
Posílím jeho obranyschopnost a vyčistím jeho aurické pole. Bude se měnit jeho uhlíková podoba na krystalickou. Všem lidem Afriky nabízím svoji pomoc a podporu.

archanděl Rafael

Na nejvyšší hoře začíná slavnost, shromažďují se vysoké bytosti světla a Archanděl Rafael, který je zde patronem, je tady jako léčitel a zprostředkovatel pro přírodní národ Keňanů, jsou na něj napojeni a mají v něj naprostou důvěru, je jako jeden z nich.

Tvoří se vysoký sloup světla, zelená se noří do Země a zároveň stoupá vzhůru, roztáčení velké spirály pomáhají domorodci, kteří vnímají zesilující se vibrace a oni se pohybují v souladu s těmito vlnami.

Probíhá velmi rychlé propojení mezi všemi, domorodí lidé mají velmi vyvinuté vnímání vibrací, energií a pohybu.

Mistři stojí velmi tiše a nehnutě, Keňané tančí kolem hory své rituální tance.

Z hory se rozsévá světelná energie do šíře po celé Keni a afrických státech. Spolu s ní se rozsévá hojnost a Archanděl Rafael léčí bolesti domorodých lidí – čistí veškerou vodu, léčí chudobu, diskriminaci, ošetřuje dětskou práci.

Všichni jsme součástí léčení, zaměřujeme se na ozdravení zdrojů vody, na čištění všech vodních ploch, pramenů a řek, voda se stává průzračně čistou a léčivou.

Skrze vodu se uzdravují lidé, Keňané, Afričané.
Keňané s úctou a respektem hledí na mocné paže Archanděla Rafaela a radují se ze všeho toho léčení.

Z hory stékají proudy vody a očišťují všechno v historii, co má být napraveno.

Archanděl Rafael:

„Pij čistou vodu, dýchej čistý vzduch a měj čisté myšlenky. Budeš uzdraven!“

bottom of page