top of page

Tanzánie

• Datum otevření: 14. 9. 2023

• Poselství: "Stvořil jsem tě člověče radostného. Pamatuj na to!"

• Patronace: archanděl Ariel

• Barva:  bělostná, fialová

• Místo: Kilimandžáro

Portál světla v Tanzanii na nejvyšší hoře Kilimandžáru je  mimořádný, zde je kolébka lidské civilizace na Zemi. Zde se zrodila populace lidí, kteří se za dlouhé období zdokonalovali, až do tohoto přelomového okamžiku. Portál světla je velmi důležitý pro celou Tanzanii, Afriku i celý svět.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Ariel. Je to patron nových začátků, uvědomění si vlastní hodnoty i síly a odvahy uskutečnit své sny a utvářet svoji realitu. Být pánem svého myšlení, ale také mít zodpovědnost za svoji mysl i  za vše co vytvořím. Rád vám s tím pomohu, když mě o pomoc požádáte.

archanděl Ariel


Na velké bílé Světelné hoře jsou přítomni všichni mistři a na vše dohlíží Stvořitel.

Tvoří se velký světelný sloup nahoru do vesmíru a dolů do středu Země. Všude se rozprostírá sněhově bílá.
Domorodí lidé vzhlížejí k hoře s posvátnou úctou.

Z hory klouže bílá očistná mlha, chladná, nasycená vodními parami a ta čistí celý černý kontinent. Napravuje otroctví, vyrovnává diskriminaci mezi bílými a černými, vrací černým lidem důstojnost a oživuje jejich radost ze života a z přírody.

Ta bílá očistná substance uzdravuje všechno, čeho se dotkne, co obalí – rostliny, deštné pralesy se vší flórou a faunou, zvířata savany a lidi Afriky, čistí se nespravedlnosti a útlak z doby koloniální i ze současnosti, napravují se vztahy s Evropou.

Archanděl Ariel, který levituje nad horou Kilimandžáro, vysílá poselství:

„Černoši, máte černou pleť, ale rodíte se s bělostnou duší. Opatrujte ji. Ať radost tryská z vašich srdcí.“

bottom of page