top of page

Mosambik

• Datum otevření: 21. 9. 2023

• Poselství: "Miluji vás, domorodí lidé Afriky."

• Patronace: archanděl Uriel

• Barva: siena pálená, fialová

• Místo: Niassa Reserve

Portál světla v Mosambiku v Niassa Reserve. Je to mimořádné místo, posvátná hora je napojena na celý vesmír. Paprsek světla šel vysoko do dimenze blaženosti a věčné lásky. Z vesmíru se nalévá kosmická energie, která naplňuje celou horu i celou krajinu Mosambiku. Chudobu, bídu, smutek a strach přeměňuje na lásku, radost, štěstí a naděj na lepší život.

Lidé Mosambiku věřte v dobro a lásku, a pomoc vám přijde. Vaše víra vás posílí. Každý další portál je kousek skládačky, která se skládá pro nejvyšší dobro planety.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Uriel. Je to představitel pravdy a svobody pro všechny národy na Zemi. Pomůže vám v nastávajících změnách na Zemi, kdy staré a nepotřebné se bude hroutit a bude vznikat vše nové, tolik potřebné pro tento čas. Rád vám s tím vším pomohu, když mě o to požádáte.

archanděl Uriel

Kolem hory se shromažďují mistři a světelné bytosti z jiných planet a uprostřed se tvoří sloup světla, noří se do středu Země a stoupá vysoko do vesmíru.

Pod horou se scházejí domorodí lidé, mezi nimi vládne zmatek, nikdo neví, kam patří, lidé mají zpřetrhané kořeny, pobíhají sem a tam, je to vykořeněný lid. Domorodí lidé potřebují uklidnit, utišit, ustálit a znovu zakořenit.

Archanděl Uriel pokládá přes tento lid, přes Mosambik a okolní země "plachtu" z velmi jemné léčivé substance, aby se lidé zastavili, aby se zastavil tak divoký čas. Shora se tvaruje veliký trychtýř, kterým se vlévá vesmírná energie.

Mosambický lid jsou lidé bez domova, nemají místo ke klidnému žití, Stvořitel je uzemňuje, jejich kořeny se obnovují, ožívají v Matce Zemi.

Tento proces je pro lid Mosambiku důležitý, opravdu jim z nohou vrůstají do země mladé kořínky a kořeny a "nitky" z temene hlavy se ukotvují s pomocí Archanděla Uriela, mistrů a Stvořitele na Centrálním Slunci.
Každým Mosambičanem projede spojení se Stvořitelem. Je to jako blesk, jako elektrický proud.
Lidé se nadechují a ožívají energií ze Země a z vesmíru, jejich těla se plní životem, buňky v těle se prosvětlují, čistí se voda v jejich tělech a čistí se voda v jejich zemi a v celé Africe.

"Kdykoliv potřebujete, přijdu k vám. Stačí jen pomyslet. Pomohu vám, jestliže budete trpět rozmary počasí, přírodními pohromami či klimatickými změnami. Pomohu vám k moudrým rozhodnutím."
Váš Archanděl Uriel.

bottom of page