top of page

Zimbabwe

    • Datum otevření: 7. 11. 2023

    • Poselství: "Stvořitel je v každém z vás. Nezapomeň."

    • Patronace: Serapis Bay

    • Barva: bílá, slonová kost, žlutá, zlatá, fialová

    • Místo: nejvyšší hora Nyangani

Dnes byl otevřen další portál světla v Zimbabwe na nejvyšší hoře Nyangani. Je to portál velmi důležitý pro celou Zimbabwe i celý africký kontinent. Přináší stabilitu a nastolení spravedlnosti a sounáležitosti mezi kmeny této země. Bude nastolen společný směr na obnovení prosperity a bohatství duchovní i hmotné. Vše je v rukou afričanů a je třeba vzít zodpovědnost za svou zemi, která je tolik obdařena nerostným bohatstvím.

Stvořitel

Patronem portálu je Serapis Bay je představitel pomoci pro každého, kdo do portálu vstoupí. Pomůže mu v jeho uvědomění a seberozvoji, když o to požádáte.

Serapis Bay

Na místě se pyramida postavená na špici zanořuje do středu Země a špicí se propojuje s pyramidou Serapise Baye. Roztáčí se a od té rotace se spirálovitě vine široký vír, kolem se barví bílá a barva slonové kosti, pak i žlutá.
Jsme shromážděni v kruhu a kolem nás jsou všichni mistři. Vnímáme silné zakořenění a ukotvení. Serapis Bay je obsažen od středu Země až vysoko do vesmíru.

Z dálky přicházejí domorodí lidé s ohnutými zády, mají rány po těle a na duši, ženy mají vyschlé slzy a hluboko uvnitř jejich srdcí je ukrytá dávná bolest. Domorodému lidu chybí vzdělání a také odvaha postavit se nepřízni osudu a samozvaným krutým vůdcům, kteří zneužívají jejich nevzdělanost a nevědomost.
Točí se divoký bláznivý vír, ve kterém se míchá všechno - porobení evropskými státy, především Anglie i zkorumpované vlády vlastních vůdců. Tato zem je naprosto vyschlá bez životodárné energie.

Je potřeba zažehnout boží jiskru v každém zdejším člověku, především v ženách, které rodí a nemají z čeho kojit své děti a nemají z čeho dávat lásku, všude chybí mateřské mléko, jako výživa pro zdravou společnost.

Všichni mistři jsou zasaženi obrovskou bídou, z jejich srdcí proudí tekutina lásky a vyživuje srdce žen a dětí.
Z celé hory proudí láska a je to jako by se nalévala okysličená krev do těl domorodců a mléko do prsou matek.
Serapis Bay vše zaštiťuje, aby byl proces účinný a úplný, aby poslední člověk této země dostal tento lék ke znovuzrození.
Serapis Bay: "Budu nad vámi bdít. Budu vás vyživovat svou energií a boží láskou."

bottom of page