top of page

Zambie

    • Datum otevření: 14. 11. 2023

    • Poselství: "Děkuj za vodu každý den."

    • Patronace: archanděl Sandalfon

    • Barva: bílá a všechny barvy duhy

    • Místo: Viktoriiny vodpády

Další portál světla otevřený v Zambii na řece Zambezi u Viktoriiných vodopádů je důležitý pro celou Zambii i celou Afriku. Zde se zpracovávají karmické záležitosti tohoto národa, všechny křivdy a ublížení, karmické zatížení bílých osadníků i původních obyvatel. Zde jedna kapitola Afriky končí a nová doba pravdy a lásky začíná.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Sandalfon. Je to patron zrušení karmického zatížení a nabrání síly a odvahy uskutečnit svůj plán duše na Zemi. Rád vás povedu a ve všem vám budu nápomocen najít klid, pokoj a lásku v duši.

archanděl Sanalfon

Jsme propojeni mezi sebou navzájem i s mistry, jsme propojeni nebe - Země, kolem se mísí barvy bílá, zlatá, stříbrná, světle modrá a zase bílá...Sloup světla zanořený do vesmíru a do středu Země se roztahuje na šířku vodopádů. Archanděl Sandalfon se probírá padajícími prameny řeky Zambezi, jakoby se probíral vlasy matky Země.

Oslepuje nás neuvěřitelná nádhera a energie mohutné řeky padající z výše. Díky této energii domorodí lidé Zambie stále žijí přes všechnu bídu, flóra i fauna kolem této řeky jim dává životní energii.
Vodopády jsou tu ukázkou moci Stvořitele - co je jedna kapka, avšak každá je důležitá a když se spojí, je to obrovská energie.

Dnes se země Zambijská léčí hudbou vody. Lidské starosti a utrpení se rozpouští v této očistné koupeli, vše je omýváno mlhou nasycenou vodními parami, vše je očištěno, osvěženo, napojeno nejvzácnější tekutinou.
"Člověče, bez vody zemřeš. Tvé tělo je z vody. Udržuj své tělo i duši v čistotě. Uctívej vodu a děkuj za vodu každý den. Voda je největší bohatství na Zemi".

Archanděl Sandalfon nám dává sílu vykročit navzdory všemu a všem, a to v souladu s naší přirozeností a pravdou, vstříc záměrům naší duše. V dnešním portálu se rozpouští veškerá omezení, která nás svazují a zde můžeme pochopit zcela jiný rozměr naší existence.

bottom of page