top of page

Jihoafrická republika

    • Datum otevření: 7. 10. 2023

    • Poselství: "Bůh je mocný. Archanděl Gabriel disponuje paprskem jasnosti."

    • Patronace: Archanděl Gabriel

    • Barva: sněhobílá, fialová, magentová

    • Místo: Mys Dobré naděje

Dnes byl otevřen další portál světla v Africe v Jihoafrické republice na mysu Dobré naděje. Je to portál vyjímečný svým místem, setkávají se zde vody Indického a Atlantického oceánu. Je to mys, který otvírá lidem Afriky a celému světu naději na lepší život a prosperitu, zdraví, víru, že se vše v dobré obrátí a stabilita a lidskost se znovu navrátí.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Gabriel. Je to patron ochrany a uzdravení všech lidí. Disponuje paprskem jasnosti, navyšuje všem vibrace a napomáhá odpuštění, lásce, radosti ze života a lehkost bytí. Rád vám v této době pomohu, když mě o to požádáte.

archanděl Rafael

Na tomto místě jsou shromážděni mistři a vysoké bytosti světla a odsud se šíří silné světlo. Mys Dobré naděje svítí jako obrovský maják, který je viditelný ze všech míst na Zemi a září daleko do vesmíru.

Archanděl Gabriel je uprostřed a vše je zalito sněhobílým zářivým světlem, točí se ve víru a spojuje nás s nebeskou milostí. Všichni zúčastnění, a přes ně celé lidstvo, se tady podílejí na zvýšení frekvence pozemské úrovně.

Sloup sněhobílého světla zanořený do středu Země a vysoko do vesmíru obaluje nádherný paprsek milosti.
Lidé, kteří pracují na svém světelném těle, jsou ochraňováni Archandělem Gabrielem, aby mohli projít všemi zkouškami a zkušenostmi transformace. Stávají se tak majáky pro ostatní hledající, kteří jdou za jejich světlem.

Lidé Afriky a celého světa otevírají svá srdce milosti a mohou se tak dít zázraky. Člověk odpouští sám sobě, rozpouští své viny, nikdo není vinen.

Spojujeme se mezi sebou a se Stvořitelem všeobjímajícím dechem.

Kolem Mysu se shromažďuje všechno vodní tvorstvo, delfíni, kosatky, žraloci, ... plankton,... Je to nádherná podívaná. Moře ukazuje všechnu svou léčivou sílu. Vše se zalévá fialovou a magentovou.

bottom of page