hrad Karlštejn

  • Datum otevření: 3. 3. 2021
  • Poselství:
  • Patronace: Archanděl Uriel a Karel IV.
  • Barva: barevně proměnlivý
  • Místo: Kaple svatého Kříže

s


Otevření portálu světla na Karlštejně je mimořádnou událostí pro Českou zemi. Karlštejnský portál je symbolem české státnosti, celistvosti a síly. Karlštejn je symbolem Českého království, svobody a dobrých časů za krále Karla IV., který svou mocí a urozeností chrání a vede český lid. Otevření portálu, který je od nepaměti přínosný pro své okolí, navazuje na dějiny obnovy a obrody českého země a jejího národa. Je aktivována moudrost a síla ducha. Od nynějška je jeho moc a dosah obnoven a je posílena mimořádná pomoc pro celou Českou zemi a dává českému národu naději, že vše se v dobré obrátí. Pro všechny bytosti je velmi důležité uvědomit si své kořeny a předky. Moudrost předků, která jde rodovými liniemi je v každém z nás. A toto uvědomění nás vzájemně propojuje a sjednocuje. Své bytí vnímáme jako součást celku. Každý neseme odpovědnost za svůj život, a svou část společnosti, planetu. Dějiny jsou důležitou součástí vývoje každé společnosti. Je důležité přijmout poselství historie a neodmítat ji. Doba se bude rychle měnit, nastanou velké změny v ekonomice, přijdou živelné pohromy. Vše nepotřebné se bude hroutit, nové se začne rodit. Dávná proroctví se budou naplňovat. Poselství dějin je otevřené a máme možnost se z ní naučit neopakovat stejné chyby. Pokud přijde poučení, tak jsme získali novou zkušenost. Kéž nás naše odvaha vede do nových zkušeností v pokoře a lásce. Všichni lidé jednotného smyšlení se spojí a svému zemi pomohou, vírou, láskou a moudrostí své duše. Jsme tvůrci svých životů. Mocný archanděl Uriel, vám všem, kdo budete potřebovat, rád pomůže. Bude vám svítit na cestu a vést vaše kroky ke svobodě a obnově skutečných hodnot. Dodá vám odvahu, posílí ducha a víru, že vše neblahé možno změnit k lepšímu.